University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Irodalomtudomány::Magyar irodalomtörténet"

Sort by: Order: Results:

 • Kovácspál, Eszter
  Szakdolgozatom a Kortárs c. folyóirat története a hatvanas évekig. A ma is működő folyóirat a Kádár korszak alatt az egyik legfontosabb irodalmi lap volt, főleg az első időszakban igyekezett a párt által támasztott ...
 • Baranyi, Gergely (2013-04-16)
  A 2005-ben létrehozott Telep-blog körül csoportosuló költők tekinthetők a legsikeresebbnek a kortárs fiatal líra képviselői között. Szerzői az internetes nyilvánosság körében érték el első áttörő sikereiket, amit a szövegeiket ...
 • Somi, Anett (2014-04-22)
  Kosztolányi Dezső 1923-ban megírt regénye és Ranódy László 1963-ban megjelent filmjének összehasonlítása. Hogyan jelenik meg a regény a vásznon. Történet egy család tragédiájáról szól, a lány elutazásáról, hazatéréséről. ...
 • Gergely, Klaudia (2013-04-19)
  Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam, egyes irodalmi alkotások esetében, mennyire evidens és fontos ezek mélyebb, lélektani értelmezése. Mindkét, fent elemzett irodalmi művet, s magát a témát is a recepció oldaláról ...
 • Nagy, Gábor (2013-05-13)
  Liszt írói munkásságával általánosságban nem nagyon „szokás” foglalkozni. Sokan talán nem is gondolnánk, hogy ezen a téren is találunk a szerzı életébıl olyan fontos és nagy jelentıségő mőveket, melyek elengedhetetlen ...
 • Nagy, Sándor (2011-05-02)
  Alföldi Magvető Kiadó története és hatása (1954-1957). Leírás a kiadó által kiadott munkákról. Durkó Mátyás munkássága és rövid életrajza, aki a kiadót működtette. Beszélgetés Boda István költővel a kiadóról és az irodalomról ...
 • Horváth, János (Akadémiai Kiadó Budapest , 1980)
 • Pirnát, Antal (1969)
 • Hadfi, Anna Gizella (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban igyekszem bemutatni a magyar szentek kultuszának kialakulást, és annak megjelenését a XVIII. századi prédikációirodalomban. Ennek a megvizsgálásához felhasználtam Csete István 1754-ben megjelent ...
 • Knapp, Éva (2000)
 • Kovács, Tünde (2013-04-16)
  Szakdolgozatom tárgyául, a XVI. század második és a XVII. század első felében, Sáros vármegyében élt, nemes úr, Sóvári Soós Kristóf életét és munkásságát mutatom be. Dolgozatom első felében,a nemes élettörténetét meghatározó ...
 • Bihary, Gábor (2014-04-30)
  A dolgozat elején áttekintem a Gozsdu Elekre vonatkozó szakirodalmat. Aztán vázolom saját elméleti keretemet, a maszkulinitást, mely a novellák újraolvasását irányítja. Ezután szorosabb szövegolvasatokat adok tematikus ...
 • Szolyka, Hajnalka
  Dolgozatomban a nevelés évszázadaként is ismert 18. század végét és a 19. elejét vizsgálom Kazinczy Ferenc levelezésén keresztül, válaszokat keresve nevelés, gyász és emlékállítás kérdéseire Kazinczy Iphigénia korai halála ...
 • Magyar, Júlia (2014-04-22)
  A dolgozatomban két nagy szerelmi korszakot elemzek. Ez a két korszak a Léda és a Csinszka korszak. A választott versekben a nő megjelenését, a férfi nő közti viszonyt tárom fel, valamint a szerelmi érzés árnyalatait vizsgálom.
 • Tóth, Krisztina (2013-05-29)
  Dolgozatom részben a férfi írók által uralt mainstream és a nıirodalom között tátongó őr betöltésére törekszik, mind a vizsgált mővek, mind a vizsgált témák tekintetében. Elsısorban annak feminista kritikai megvitatását ...
 • Nagy, József (2013-01-07)
  A Nyugat című irodalmi lap történetéről szól. Tartalmaz egy rövid történeti áttekintést, amely a kezdetektől a lap megszűnéséig terjed. A folyóiratot indulásban résztvevő személyek rövid életrajzát és munkásságát is ...
 • Varga, Mária (2012-01-05)
  Szakdolgozatomban bemutatom, hogyan építette fel Pilinszky János színházi koncepcióját. Az 1940-60-as években írt előadás-elemzések és kritikák után milyen véleményt alkotott a különböző korabeli színházi irányzatokról és ...
 • Uri, Dénes Mihály (2014-04-22)
  Dolgozatomban a jelenkori magyar konzervativizmus vizsgálatára vállalkozom. A dolgozat kiindulópontját a Kommentár című folyóirat jelenti, amely 2006-os megjelenése óta a konzervativizmus hagyományainak újragondolására ...
 • Baranyi, Gergely
  Krasznahorkai László 2008-ban megjelent Seiobo járt odalent című kötete több szempontból is különleges darabja az eddig körvonalazódó életművének: novellafüzérének darabjai az Aranymetszés arányainak, a Fibonacci-számozásnak ...
 • Hegyesi, Bettina (2014-04-22)
  Szakdolgozatom témája Sinka István költészete és az abban megjelenő népiség fontossága. Öt elemző fejezetem alatt tárgyalom e témát, amelyekben megjelenik a népiség, de mindnél máshogyan, ezt tartottam fontosnak kiemelni.
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.