University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Matematika"

Sort by: Order: Results:

 • Baksa, Dóra (2013-05-09)
  Ismertetem a balansz és kobalansz számok tulajdonságait, (k.l)-hatvány balansz számokra, és az (a,b)-típusú balansz számokra valamint a balansz típusú rekurzív sorozatokra vonatkozó fontosabb eredményeket.
 • Hajdú, Sándor Bálint
  A dolgozat bevezetést kíván adni a Finsler geometriába. Első fejezetében a differenciálható sokaságok elméletének alapjai találhatók, majd a második fejezetben a Finsler metrikák kerülnek górcső alá.
 • Mokánszki-Magyar, Tünde (2010-05-10)
  A megbízhatóságelmélet az a komplex tudományág, amely a meghibásodási folyamatok törvényszerűségeivel, a megbízhatóság számszerű jellemzőinek, mutatóinak a meghatározásával, a megbízhatóság növelésének lehetőségeivel ...
 • Nagy, Zsuzsa (2007-01-31)
  A szakdolgozat az általános kristálycsoportok felépítését tárgyalja. Az első 4 fejezet általánosságban foglalkozik a mozgásokkal és mozgáscsoportokkal az euklideszi térben. Az 5. fejezetben bevezetjük az általános ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Remete, László
  A dolgozat tartalmazza speciális negyedfokú binom Thue egyenletek megoldásainak kiszámítási módszerét, valamint az eredmények alkalmazását negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában. A dolgozat két nagy részre ...
 • Szegedi, Anita-Brigitta (2014-05-05)
  Binom Thue egyenletek kis megoldásainak kiszámítása volt a fő témája a szakdolgozatomnak, n=3,5,7 esetben.
 • Bezzeg, Dávid
  A diplomamunkában a Bitcoin, elektronikus fizetési rendszerhez kapcsolódó támadási, sebezhetőségi lehetőségek vizsgálatát tartalmazza. Az első felében a bányászattal kapcsolatos gyengeségekre helyezve a hangsúlyt, a második ...
 • Szabó, Daniella
  Dolgozatomban az érvelés és bizonyítás képességének fejlesztési lehetőségeit tártam fel két, a 9. évfolyamnak szánt matematika tankönyv elemzésével. A matematikai bizonyítások történeti bevezetője után, a bizonyítások ...
 • Petersen-Szováti Éva
  Bizonyítási módszerek bemutatása, affin geometria, középiskolai geometria feladatok átfogalmazva az affin nyelvre
 • Pajkos, Gabriella (2012-01-04)
  Biztosítási díjkalkulációs elvek tulajdonságai, ezen belül az exponenciális és a nettó várható érték elvek széleskörű vizsgálata.
 • Ivánné Nagy, Erzsébet Bernadett (2007-02-01)
  Az elmúlt kétszáz év és egyben korunk egyik nagy szégyenfoltja, hogy országunk legkiválóbb matematikusának, Bolyai János nevének említésekor csak nagyon kevesen kapják fel a fejüket. Életével kapcsolatban gyakran téves ...
 • Kalenda, Mihályné (2007-01-19)
  Dolgozatomban megpróbáltam röviden összefoglalni Bolyai János életének főbb állomásait és műveinek mondanivalóját. Fő szempontom az volt, hogy hogyan tudom későbbiekben a munkámban felhasználni az itt leírtakat.
 • Garai, Krisztina (2007-01-31)
  2001. december 14-én zajlott le a Bolyai bicentenáriumi év megnyitója Budapesten. Ezen alkalom kapcsán született a gondolat, hogy az eltelt évek során kialakított, és a közvéleményben még ma is élő Bolyai-képet, a legújabb ...
 • Fórián, László
  A Borsuk-probléma a kombinatorikus geometria egyik híres területe. A felvetett kérdés a következő: igaz-e, hogy minden d-dimenziós, korlátos és pozitív átmérőjű halmaz felbontható legfeljebb d+1 darab kisebb átmérőjű részre? ...
 • Kovács, József (2009-06-05)
  A dolgozatom során a bevezető részen túl, négy különböző, de egymással szoros kapcsolatban álló rendszert elemző forrásokat rendeztem egyfajta logikai sorrendbe. Először az Erlang C került vizsgálódásom középpontjába, amely ...
 • Géczi, Marianna (2013-05-09)
  Szakdolgozatom témájául a Cartan-Dieudonné tételt választottam, amely az izometriák és tükrözések kapcsolatával foglalkozik. E tétel lineáris, illetve affin izometriákra is teljesül.
 • Nemes, Melinda
  A dolgozatom a belga matematikus Eugéne Charles Catalanról elnevezett, nevezetesen a Catalan számok bemutatásáról és gyakorlati alkalmazásairól szól. A matematika több területén megjelennek, speciálisan a kombinatorika ...
 • Weinémer, Andrea (2010-05-12)
  Cauchy-egyenletek matematikai vizsgálata és alkalmazása a közgazdaságtanban.
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.