University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krecsányi Ignácz (színházigazgató) (Nyom. a város könyvnyomdájában Debrecen , 1884)
 • Unknown author (Nyomtatott a város könyvnyomdájában Debrecen , 1898)
 • Hankiss, János (1893-1959) (romanista, irodalomtörténész) (Debreceni Szemle [Debrecen] , 1933)
 • Fodor, Réka (2011-04-14)
  Szakdolgozatom témája a jegyző az önkormányzat szervezetében és a polgármesteri hivatal működése. Munkám során elsőként igyekeztem átfogó képet alkotni a helyi önkormányzati rendszer jellemzőiről és szervezeti felépítéséről. ...
 • Tóth, Hortenzia (2012-03-26)
  A jegyző jogállásának és az önkormányzatok belső szervezetében elfoglalt helyének vázolása. A továbbiakban pedig a járási kormányhivatalok jegyzőtől átvenni tervezett jogkörök áttekintése történt. Végezetül a jegyző ...
 • Pappné Fülöp, Enikő (2010-09-03)
  A birtokvédelem történetét és hazai rendszerét mutatja be a dolgozat, kiemelve a jegyző eljárásának részleteit. Kitér a dolgozat a jegyző előtti eljárás jogi szabályozásának anomáliáira.
 • Kiss, Tímea (2012-04-11)
  Dolgozatomban elsőként bemutatásra kerül a jegyzői tisztség történeti kialakulása. A történeti fejlődést végig vezetve jutottam el a mai szabályozási háttérhez. Ez alapján mutatom be a jegyző jogállása, feladat- és hatásköre. ...
 • Horváth, Balázs Boldizsár
  Dolgozatom célja a jegyző feladat- és hatáskörének változását bemutatni a járási rendszer újbóli bevezetése nyomán. Ennek során kitérek a jegyző jogállására, feladataira és kötelezettségeire, a járási rendszer múltjára és ...
 • Kristóf, Dorottya (2013-04-12)
  A változások nyomon követése érdekében a dolgozatomat a következő logikai rendben építettem fel: először a jegyzői tisztség kialakulásának történetét tekintem át, egészen a kezdetektől a XXI. századig. A második részben ...
 • Juhász, Petra (2011-04-28)
  Dolgozatom a jegyző feladatait, életpályáját mutatja be, illetve feladatainak megoldását. Bemutatja a jegyző viszonyát a polgármesteri hivatalhoz, és szerveihez. Bemutatva a jegyzői hivatás sokszínűségét. Így dolgozatom ...
 • Adorján, Anita (2012-03-21)
  Szakdolgozatom témájaként a jegyző tevékenységét szeretném feltárni, különös figyelmet fordítva a választásokkal kapcsolatos feladataira. A jegyzőt állítom a középpontba, és így próbálom meg lebontani a hozzá kapcsolódó ...
 • Csipkés, János (2010-03-10)
  Az államigazgatási feladatok ellátásában, valamint az államigazgatási hatósági hatáskörök gyakorlásában is kulcsszerepet játszó jegyző jogállása kerül bemutatásra.
 • Hosszu, Edit (2011-03-17)
  A jegyző kulcsfontosságú szereplője a helyi önkormányzatoknak, működésükhöz elengedhetetlen. E tisztség a magyar közigazgatás egyik legösszetettebb és legspeciálisabb intézménye. Szerepe ma is változóban van, a modern kor ...
 • Pósa, Veronika (2011-04-07)
  Az államigazgatási feladatok ellátásában, valamint az államigazgatási hatósági hatáskörök gyakorlásában Magyarországon az egyik legfontosabb szerep a jegyzőnek jut. "A jegyző (a fővárosnál és a megyei önkormányzatnál ...
 • Farkas, Anikó (2010-03-25)
  A szakdolgozatomban a jegyző jogállásának elemeit, a Ktv. jegyzőre vonatkozó szabályait mutatom be, továbbá a dolgozat tartalmazza a jegyző sokrétű feladatainak elemzését, valamint a körjegyzőre és a körjegyzőségekre ...
 • Harangi, Adél (2010-01-22)
  a jegyző jogállása,a jegyző feladatai
 • Marczi, Gyöngyi
  A szakdolgozat témaválasztásában közrejátszott, a közigazgatás működése, rendszere, felépítése és azon belül a szervezeti struktúra iránti érdeklődésem, illetve jogi tanulmányaimnak megfelelően a települési önkormányzatok ...
 • Oláh, Dóra
  Szakdolgozatom „ A jegyző jogállása és feladatai-különös tekintettel az önkormányzati hivatalra” témát kívánja feltárni ,melyben részletes betekintést nyerhetünk az utóbbi években bekövetkező változásokról, újításokról. ...
 • Révész, Dóra
  Dolgozatom témája a jegyző jogállása és szerepe a helyi önkormányzat működésében. Témaválasztásom okát az indokolta, hogy a dolgozatom megírása során olyan tapasztalatokat szerezhetek, melyeket később fel tudok használni ...
 • Kiss, Beáta (2012-03-21)
  Dolgozatom témája a jegyző, a jegyző jogállása, feladat és hatáskörei, valamint az általa végzett tevékenységek sokféleségének a bemutatása. Tanulmányaim során nyári gyakorlatom egy részét a lakóhelyem szerinti körjegyzőségnél ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.