University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Author "Angyalosi, Gergely"

Sort by: Order: Results:

 • Angyalosi, Gergely (Debreceni Egyetemi Kiadó , )
 • Fehér, Beáta
  Dolgozatom célja Henri Bergson és Jean-Paul Sartre tudatfelfogásának összevetése az általuk tárgyalt azonos fogalmak alapján. Mindkettejük filozófiája a folyamat fontosságát, a szabadság lehetőségét a szubjektum szerepét ...
 • Berkovics, Balázs (2013-01-18)
  Michel Foucault’s genealogical critique emerges at the intersection of two problematics. The first is the decline of the universalizing and totalizing critique, phenomenon that questions the possibility of the critique ...
 • Kalocsai, Andrea (2013-05-09)
  A divat és művészet kölcsönhatása, ezen belül a divatra és a kortörténeti stílusokra helyezve a hangsúlyt.
 • Angyalosi, Gergely (Debreceni Egyetemi Kiadó , )
 • Som, Balázs
  Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy rámutassak arra, hogy miként jelenhetnek meg az egzisztencializmus, mint filozófiai irányzat bizonyos témái Joel és Ethan Coen rendezőpáros munkásságában. Több mint húsz rendezett film ...
 • Fejes, Péter
  Diplomadolgozatomban Foucault filozófiáját vizsgálom, különös tekintettel az igazság problémáját illetően.
 • Farkas, Henrik (2011-11-15)
  Az értekezés elsődleges célja a filozófiai gondolkodás körülhatárolása. Mivel a gondolkodásról kizárólag tapasztalati úton szerezhetünk tudomást, elemzésünk alapvetően a filozófiai gondolkodás tapasztalati leírása. Ezt ...
 • Ladó, Beáta
  Pályamunkában megkíséreltem megragadni a Lovecraft által körvonalazott világot, s ennek hatásait. Művei szoros kapcsolatban állnak tulajdon korának beállítottságával, a felvilágosodás és modernizáció következtében kialakuló ...
 • Tánczos, Péter (2010-11-17)
 • Kovács, Sándor
  Dolgozatomnak célja a történész szakma nehézségeinek a bemutatása, azon belül is a nézőpont függőség elemzése a történelem kutatás során felmerülő problémákkal. Mivel a szövegtest egyes részei nem egy és ugyan azon időszakból ...
 • Angyalosi, Gergely; Takács, Miklós; Babus, Antal; Dobos, István; Tverdota, György; Pomogáts, Béla; Szirák, Péter; Márkus, Béla; Tamás, Attila; Jánosi, Zoltán; Bertha, Zoltán; Görömbei, András; Matúz, Viktória (Debreceni Egyetem sokszorosító üzeme Debrecen , 2002)
 • Marczin, István Bence (2014-05-21)
  Szakdolgozatomban igyekeztem felhasználni a filozófia, művészettörténet vagy akár a kultúraantropológia témájában véleményem szerint legfontosabb, legidevágóbb és legmarkánsabb gondolatait, ezzel megragadva azt a közeget, ...
 • Lukács, Dóra (2013-05-02)
  Dolgozatom a japán művészet és esztétikáról szól.
 • Rónai, András (2011-06-06)
  Az értekezés célja a kifejezés leírása, elsősorban a kifejezés tapasztalatának fenomenológiai elemzésével, felhasználva a hétköznapi nyelv filozófiájának módszereit is. Filozófiatörténeti kiindulópontból, Emmanuel Lévinas ...
 • Ladó, Beáta
  A dolgozat a romantikus orvosi körből kiindulva megpróbált betekintést nyújtani az itt formálódó gondolati körbe, valamint az innen származó meglátásokat felhasználó, tovább alakító gondolkodók egyes írásaiba végig a ...
 • Angyalosi, Gergely (Latin Betűk Debrecen , 1996)
 • Győri, Zsolt (2008-01-18)
  A Deleuzeian Reading of Stanley Kubrick’s anti/posthumanism The dissertation concentrates on the filmmaker agenda of Stanley Kubrick. In my understanding Kubrick’s films contain both individualized visions of society ...
 • Som, Balázs
  Dolgozatomban az egzisztencia fogalmát kívánom meg felállítani egy nyomon követhető történeti narratívába, amely Kierkegaard után Heideggeren keresztül egészen új formában jelent meg, de annak időbeliséghez való viszonya ...
 • Szoboszlai, Anetta Erika
  A módosult tudatállapotok és kreativitás kapcsolatát járja körül e mű, melyben bemutatásra kerülnek a legrégebbi és legismertebb tudatmódosító növények és a kortárs kreativitás elméletek, melyek mentén betekinthetünk a ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.