University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Author "Baranyai, Norbert"

Sort by: Order: Results:

 • Andre, Anita Ildikó
  Dolgozatomban a tanári mesterképzés során megvalósított gyakorló tanítások alkalmával kipróbált néhány tanítási óra óratervét helyeztem vizsgálatom középpontjába. Hangsúlyt fektettem annak megvilágítására, hogy az általam ...
 • Babik, Barbara
  Szakdolgozatom témája Csáth Géza három különböző helyen és időben megjelent novellájának (Egyiptomi József, Találkoztam anyámmal, Délutáni álom) az elemzése. Az elemzésem fő szempontja az álomelbeszélés vizsgálata a következő ...
 • Tamás, Ramóna Katalin
  Garaczi László írásművészetének egyik legjellemzőbb vonása a műfaji sémáktól való tudatos elhatárolódás, ebből kifolyólag legtöbb művét a műfaji széttartás jellemzi. Ennélfogva dolgozatom legfőbb kérdése, hogy a Pompásan ...
 • Gulyás, Tamás
  Dolgozatomban Németh László Bűn című regényének elemzése során arra vállalkoztam, hogy a mű lényegét, a bűn kérdéskörét bemutassam, kitérve a társadalmi helyzetre is. A szereplők jellemének vizsgálata során közelebb kerülünk ...
 • Tilki, Polett (2014-06-05)
  Dolgozatomban két kimagasló regény (Szilágyi István - Kő hull apadó kútba, Németh László - Iszony)főhősnőit vizsgálom olyan perspektívából mellyel szakirodalom még részletesen nem foglalkozott.
 • Sándor, Alexandra Dorina
  Szakdolgozatom témájául azért választottam a drámapedagógiát, mert a tanításom során egyre inkább megtapasztaltam, hogy ez a módszer mennyire segíti az oktató-nevelő munkát, de a szabadidő hasznos eltöltésének is eredményes ...
 • Szemán, Krisztina
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a teljesség milyen módon közvetíthető, megragadható, főként a művészetekben hagyományosan is az egység érzékeltetésére alkalmazott jelenségek (mint a csoda vagy dichotómiák), ...
 • Rácz, Éva Fruzsina
  Az ember tragédiája 11. osztályos tananyag irodalomból, és a tanítási gyakorlatom során tanított osztályból sok diáknak nehézséget okozott az értelmezése. Ezen tapasztalatokból kiindulva megpróbáltam úgy áttervezni az órák ...
 • Dunaveczki, Kitti Anita (2014-01-09)
  Szakdolgozatomat három nagyobb tartalmi egységre bontottam. Első szakaszban az elméleti hátteret szeretném kibontani a megfelelő szakirodalmak mentén, aztán az elmélet gyakorlatban való megvalósításáról fogok szólni. ...
 • Körtvélyfáy, Zsófia
  Szakdolgozatom bevezetőjében szólok pár szót Viktor Rizsakov munkájáról, módszeréről, valamint körbejárom az úgynevezett „költői színház” fogalomkörét is. Később be mutatom a férfi-nő hierarchikus viszonyának és a társadalom ...
 • Kriston, Diána
  Szakdolgozatomban Csáth Géza három novelláját vizsgálom, ezek a művek a Fekete csönd, az Anyagyilkosság és A kis Emma. A dolgozat a gyerekkép és gyilkosság kapcsolatát vizsgálja ezekben, illetve kitér a Csáth Géza által ...
 • Cseh, Dániel
  Szakdolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a Harry Potter regényciklus a közoktatásban való felhasználhatóságát, valamint a népszerű(sítő) irodalom értelmezési keretből kilépve ajánlatot tegyek a sorozat ...
 • Kakuk, Dóra
  Jelen dolgozat témája az Az lett. Mert ez a regény több, mint egy egyszerű horror történet. Több, mint egy rémmese. Műfaját tekintve is nehéz egyértelműen állástfoglalni egy valami mellett. Mégis van egy varázslattal működő ...
 • Bátori, Zsófia
  Dolgozatomban a Ház a hegyoldalon című szövegben megjelenő emlékezet és traumairodalomhoz kapcsolódó mintázatokat kívánom felfedni, illetve a Nemes Nagy költészetében ismert mítoszteremtés okát, szerkezetét és a teremtéshez ...
 • Szatmári, Bianka
  Jelen dolgozat legfőképpen a műfajpoétika köré szerveződött, hiszen a Harry Potter esetében ez megkerülhetetlennek számít. A legfőbb vizsgálati szempont tehát ezzel összefüggésben, hogy mennyiben érvényesül a Harry Potter ...
 • Baranyai, Norbert; Imre, László; Takács, Miklós; DE--Bölcsészettudományi Kar (Debreceni Egyetemi Kiadó – Debrecen University Press Debrecen , 2015-01-28)
 • Orgonás, Veronika
  Szakdolgozatom témája Móricz Zsigmond Árvácska cím regényének és az ebből készült filmadaptációnak a bemutatása.
 • Linkecs, Enikő
  A dolgozat József Attila életének, munkásságának megítéléséről ad áttekintést, majd betekintést nyújt abba, hogyan jelenik meg a költő pályája tananyagként a közoktatásban. Azt vizsgálja, hogy a közéletben és a politikában ...
 • Szopkó, Evelin
  Dolgozatomban főként a képzeletbeli barátok világát és megjelenését vizsgálom a kortárs gyermekirodalom területén. Három könyvet választottam ki, amelyeket elemezni kívánok, ennek során összehasonlítom a különböző szereplőket, ...
 • Tóth, Györgyi
  A szakdolgozatom címe: A kortárs irodalom tanításának lehetőségei és nehézségei. Alcíme: A mentorált irányítása a tudás megszerzésében. Diplomamunkámat egy elméleti megalapozással kezdem, melyben a mentor ismérveit és ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.