University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Author "Nádasné Rab, Henriett"

Sort by: Order: Results:

 • Keczeli, Beáta (2014-01-22)
  Dolgozatom témájául a munkajog általános rendelkezéseit választottam, mely téma elsőre unalmasnak tűnhet, azonban a munkajog magánjogi alapú újraszabályozásával alapvetően megváltozott ezen terület szabályozása. Gyakorló ...
 • Szabó, Mónika
  Az MKDSZ megszűnését követő években mit történt a munkaügyi alternatív vitarendezés területén. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működésének bemutatása.
 • Szanyi, Adrienn
  A dolgozat középpontjában a munkaügyi vita békés feloldásának módszerei szerepelnek. Az alternatív vitarendezési rendszer mind elméleti perspektívából, mind gyakorlati szemszögből megvizsgálásra kerül. Elméleti aspektusból ...
 • Szabóné Végh, Annamária (2013-01-29)
  Milyen a sikeres nő? Az irodában ő a főnök. Tárgyalásokat folytat és megingathatatlan döntéseket hoz. Otthon különleges ételeket főz családjának, gyermekeivel kizárólag pedagógiailag értékes játékokat játszik.A munkavállalók ...
 • Pálinkás, Jutta (2014-05-06)
  Napjainkban egyre elterjedtebb és egyre többször és több helyről lehet hallani a kifejezést, hogy atipikus foglalkoztatás. Sokan használják a kifejezést és alkalmazzák ezt a foglalkoztatási formát, viszont nagyon sokan nem ...
 • Nagy, Ibolya Emma
  Az atipikus jogviszonyok közül, akár egyet kiemelve is tengernyi irodalmi alkotást találunk. A dolgozatban igyekszem kitérni rá mit is értünk atipikus jogviszonyok alatt, mihez képest atipikus egy jogviszony, hány fél ...
 • Thurzó, Annamária (2009-02-09)
  A humán tőke szerepe a gazdaságban az elmúlt időszakban, a több területen is megfigyelhető fejlődés hatására felértékelődött. Az emberi erőforrások a szervezetek alapvető egységei. Azok fejlesztése, tervezése a szervezet ...
 • Tóth, Fruzsina (2008-04-14)
  Az emberölés ismeretlen tettesének felderítése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság feladata. Ennek érdekében megtesz minden szükséges nyomozási cselekményt és végrehajtási intézkedést. Elsődleges ...
 • Hospely, Eszter (2011-03-25)
  A szakdolgozatom témájául az atipikus foglalkoztatási formák témakörét választottam. Az atipikus munkaviszony egyedisége, annak komplexitásában rejlek. Az atipikus foglalkoztatási formákat szinte mindenhol ismerik és ...
 • Radvánszki, Martin
  Szakdolgozatomban a közszolgálati életpálya átalakulását konstatálom, amely az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. A fejlesztési tervek és az életpálya elemeinek részletes bemutatása mellett, a modell ...
 • Borbás, Zoltán (2011-04-07)
  Szakdolgozatomban egy rövid, történeti áttekintés után bemutatom a baleseti táppénz anyagi és eljárásjogi szabályozását. Tekintettel arra, hogy a baleseti táppénz folyósításának előfeltétele a baleset üzemiségének elismerése ...
 • Boda, Rózsa (2010-08-25)
  A társadalombiztosítás egyik sarkalatos pontja a nyugdíjbiztosítási rendszer. Az egyes államok vezetői már a felvilágosodás idejében elismerték a munkavállalók alapszintű jogait, azonban a második generációs, szociális ...
 • Vajas, Sándor
  A dolgozat bemutatja, hogy mi a bíróvá válás útja, a rendkívül összetett pontozási rendszert hogyan lehet helyesen és úgy alkalmazni, hogy a jogszabályok mellett az igazságosság és az átláthatóság elveinek is következetesen ...
 • Boda, Zoltán
  A bírósági szervezetrendszerben a modern HR megoldásokat alkalmazó személyzeti specialisták és menedzserek segítségével már a kiválasztásnál megkezdődhet a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsment. A professzionálisan ...
 • Vágó, Zsolt
  Alig hiszem, hogy van Magyarországon olyan jogvégzett ember, akinek ne lenne véleménye arról, hogy helyes-e a magyar gyakorlat a bírósági vezetői álláshelyek pályáztatása és betöltése vonatkozásában.2 Az érdeklődés ...
 • Kocsán, Annamária
  A versenyszférában már elfogadott motivációs módszerek a bírósági rendszerben is működnek. A már alkalmazott motivációs eszközök azonban mára elfogadottak. Az eredményt megtartani,valamint tovább fejlődni csak új módzserekkel ...
 • Gál, Nóra (2011-04-27)
  A családgondozó szerepe a szociális ellátó rendszerben. A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálatok munkája, valamint azokat segítő jogszabályok, intézmények, szervezetek bemutatása.
 • Sántha, Barbara
  A szakdolgozatom témája a családtámogatás, és az erre vonatkozó családtámogatási rendszerek bemutatása. Összehasonlítva a múltbéli mintákkal a jelenleg is érvényben lévő családtámogatásokat. Ehhez kapcsolódóan bemutatásra ...
 • Papp, Ildikó
  Témaválasztásom indokolását bőven alátámasztja a téma örökös aktualitása. Szinte közhelyszerűnek tűnik a tény, mely szerint Európa népessége elöregedik. E probléma okozta kihívásokkal természetesen Magyarországnak is szembe ...
 • Raffai, Gergő János
  Szakdolgozatom fő témáját a diákmunkaerő és a velük kapcsolatos szabályok tárgyalása képzi. Emellett részletes elemzés alá vettem a diákok álltal leggyakrabban választott foglalkoztatási formát, az iskolaszövetkezet álltali ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.