University of Debrecen Electronic Archive
Otthoni hozzáférés a DEENK felhasználói számára

Browsing by Author "S. Varga, Pál"

Sort by: Order: Results:

 • Szerdahelyi, György Alajos (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2012-12)
  E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga ...
 • Mata, Lénárd (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban azt igyekszem szemléltetni, hogyan szubjektivizálódik az elbeszélő költészet Aranynál, továbbá arra kívánok rávilágítani, hogy a vizsgált szövegek milyen tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Gönczy, Monika
  Az értekezés a vizsgált szövegeket, szövegkorpuszokat, problémaköröket Gérard Genette – az intertextulitás-elméletek közül a funkcionálisan leginkább alkalmazható –kategóriáival és időnként Lucien Dällenbach ’mise en abyme’ ...
 • Hovánszki, Mária (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2013-12)
  E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18–19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes ...
 • Schedius, Lajos János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005-12)
  A magyar irodalomtörténeti hagyomány Schedius Lajos János mint író fó' minőségeként az „esztéta”, illetve „esztétika professzora” megjelölést alkalmazza. E megjelölés azonban gyakorta szociokulturális státusminősítéssé ...
 • Drámák 
  Bolyai, Farkas (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1998)
  A múlt század második felében a Bolyaiak iránti érdeklődést Bolyai Jánosnak némileg megkésett, külföldi felfedezése indította el. Ez a figyelem irányította rá a vizsgálódásokat a Bolyaiak matematikai teljesítményének ...
 • Barna, Péter (2009-12-30)
 • Lapis, József (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  Miképp hozza létre, hogyan közvetíti, módosítja, kérdőjelezi meg a költői beszéd a halálról való fogalmainkat? Mi mutatkozik meg a lírai médiumban akkor, amikor úgy véljük, hogy a halálról beszélünk (illetőleg: miért véljük ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Gyimesi, Krisztina; Harsányi, Ildikó; Sike, Erika; Szabó G., Zoltán (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Szabó G., Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2001)
  Kazinczy Ferenc folyóirata 1790 és 1792 között nyolc számot ért meg, s terjedelmét tekintve ma az egész elfér egy testesebb kötetben. A későbbi idők kiterjedt hírlap- és folyóirat-irodalma felől nézve ez igen szerény ...
 • Kármán, József; Pajor, Gáspár (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1999)
  A XVIII. század végének magyar nyelvű sajtójában különleges helye van az 1794-95-ben megjelent Urániának. Sajtótörténeti jelentőségéről már eddig is többször megemlékeztek, ám fontosságához képest mégis hézagosnak tűnik a ...
 • Kusper, Judit (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2019-12)
  Hogyan képes megteremteni magát a (pszeudo)modern szubjektum, miként jelenik meg az én az előző századforduló szövegeiben? E kérdésekre igyekszünk választ keresni, s három alkotó, Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi ...
 • Kusper, Judit (2008-10-21)
  Kusper Judit „Eltört a kis tükör” Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Értekezésemben a magyar líra egyik kiemelkedő fontosságú, ám az utóbbi időben kevés hangsúlyt ...
 • Bényei, Péter (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2018-12)
  A kötet két nagyobb egységben tárgyalja az elemzésre kerülő Jókai-műveket. Az első rész vizsgálódásai a korpusz emlékezeti munkáját állítják középpontba. Két átfogó szöveginterpretáció (Forradalmi és csataképek; A kőszívű ...
 • Balajthy, Ágnes (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2019-12)
  Az utazás művészet – ahogy Nietzsche írja, olyan kaland, amelynek végén az ember már nem ugyanaz lesz, mint aki elindult; hiszen nem pusztán azért kelt útra, hogy világot lásson, hanem azért, hogy megtanuljon másként látni. ...
 • Bujtás, László Zsigmond; Pusztai, Gábor; Pintér, Márta Zsuzsanna; Kowalská, Eva; Csorba, Dávid; Fazakas, Gergely Tamás; S. Varga, Pál; Bényei, Péter; Manhercz, Orsolya; Kovács, Kálmán; Häusler, Wolfgang; Takács, Miklós (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2016-12)
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.