University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Author "Szabó, Miklós"

Sort by: Order: Results:

 • Nemesné Hargita, Melinda (2007-11-21)
  Dolgozatomban az alkotmánybírósági utólagos normakontrollra, azon belül is elsősorban az absztrakt normakontrollra vonatkozó szabályozást mutatom be. Az utólagos normakontroll a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának ...
 • Kálmánczi, Antal (2008-04-14)
  A tárgy bár már régóta aktuális, és éppen emiatt hatalmas irodalma is van, álláspontom szerint nem egy „kimerített jogi terület”. Ezt azzal tudom indokolni, hogy folyamatos változás alatt áll, mint ...
 • Tóth, István (2008-04-16)
  A szakdolgozat az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatát mutatja be a tartalomjegyzékben megadottak alapján. Az első részben bemutatja az Alkotmánybíróság szervezeti felépítését, megalakulásának történetét, az európai ...
 • Szászi, Tamás (2009-01-28)
  Dolgozatom tárgya a magyar Alkotmánybíróság. Kiemelten foglalkozom a diplomamunkámban, mint ahogy a cím is utal rá az Alkotmánybíróság szervezetével és működésével. Szakdolgozatom hat nagy részből áll. Az első fejezetben ...
 • Almásiné Molnár, Brigitta (2009-01-28)
  Szakdolgozatomat az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről írtam. A bevezető fejezetet követően egy elméleti jellegű rész foglalkozik az alkotmánybíráskodás különböző fogalmaival, módszereivel. Negyedik fejezetben ...
 • Bakti, Judit (2007-11-22)
  Szakdolgozatomban az alkotmányjogi panaszt mutatom be részletesen. Kitérek a fogalmára, hatályos szabályozására, az utólagos normakontrolltól való elhatárolására, benyújtásának feltételére, szakirodalmi kritikáira és ...
 • Kelen, Botond (2007-11-20)
  Az ombudsman, az állampolgári jogok biztosa 197 éves múltra tekint vissza a jogtörténetben, mint az egyik legjelentősebb tisztségviselő. Ezt a jogintézményt a svéd parlament hívta életre, mely egyike a legkézenfekvőbb ...
 • Majoros, Réka (2009-01-28)
  A dolgozat célja, hogy tárgyilagosan mutassa be a halálbüntetés és az eutanázia intézményét. Bár elég nehéz objektív maradni, ugyanis az ezekkel kapcsolatos kérdések és viták nagyon bonyolultak és összetettek. A dolgozatban ...
 • Sólyom, Ágnes (2008-04-11)
  A szakdolgozat témája az élethez való jog, mint legalapvetőbb emberi jog. Azt vizsgáltam, hogy az Alkotmány értelmezésében mit jelent maga az élethez való jog. Négy határozatban fogalmazta meg az Alkotmánybíróság az ...
 • Madai, Nóra (2009-01-28)
  1997-ben történt meg az igazságszolgáltatás átfogó reformja és ennek 10 éves évfordulója aktuálissá tette annak tanulmányozását, hogy mennyire volt hatékony és eredményes a reform. Dolgozatomban a rendszerváltást megelőző ...
 • Czuczor, Edina (2010-03-31)
  A dolgozat célja a bírói hatalomnak a többi hatalmi ágtól való függetlenségének bemutatása.
 • Varga, Ildikó (2008-04-16)
  Az 1989-es rendszerváltás, az "új Alkotmány" kihirdetése halaszthatatlanná tette a magyar igazságszolgáltatási rendszer átalakítását. Az "Új Alkotmány", alkotmánymódosítás, a hatalom egységének megszüntetésével, a ...
 • Szabó, Miklós (2008-09-03)
  Munkám az öngondoskodás egyik államilag támogatott formájával foglalkozik: a lakás-előtakarékossággal. A dolgozat olyan kérdésekre ad választ, mint: „Hogyan működnek a lakás-takarékpénztárak (LTP) és mi az a zárt ...
 • Fodor, Tamara (2010-03-24)
  Jelen szakdolgozat témája az élethez való jog, a magzatvédelem és különös tekintettel az eutanázia kérdései.
 • Ficsor, Krisztina
  Értekezésemben ítélkezés-elméleti vizsgálódásokat végzek. Az ítélkezés-elmélet a bírói döntés elméleti problémáival foglalkozik: a bírói, jogi gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémák természetének megvilágításával ...
 • Urai, Erik Tivadar (2010-02-19)
  társulások az önkormányzatoknál
 • Szabó, Miklós (2012-12-10)
  Ittrium(III)-ion megkötődésének vizsgálata röntgenfluoreszcencia vizsgálat segítségével. A megkötődés mértékét istenmezei bentonit kőzet mintán vizsgáltam.
 • Szabó, Miklós (Debrecen , 1928)
 • Jakab, Ágnes (2011-04-06)
  A kisebbségi önkormányzatok működésének tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 • Bujdos, Ágnes (2008-04-14)
  A rendszerváltás óta gyakran volt politikai töltetű, szakmai és tudományos viták tárgya a vallásszabadság tartalma, érvényesülése és a gyakorlásának közjogi keretet adó egyházak működése. 1989-ben alkotmányos védelmet ...