University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Filozófia"

Sort by: Order: Results:

 • Rádi, Géza Zsolt
  A XXI. század legnagyobb kihívása a technológiai munkanélküliség. A feltétel nélküli alapjövedelem ezen kihívás egyik lehetséges megoldása. Milyen esélye és lehetősége van az alapjövedelem bevezetésének? Mik az alapjövedelem ...
 • Simon, Dóra
  Szakdolgozatom témája az amerikai slasher filmek. Szót ejtek a műfaji besorolásról, hiszen egyes teoretikusok a horrorfilmek alműfajaként értelmezik, míg mások a pszichothrillerrel vonják párhuzamba. Ezen kívül felvázolom ...
 • Kaszonyi, Eszter Zsuzsanna
  Dolgozatomban a lélek halál utáni sorsával, valamint az Apollón-vallás Phaidónban megjelenő vonatkozásaival foglalkozom.
 • Papp, Sára Írisz (2014-04-23)
  A záródolgozatomban egy magánkegyességi használatra szánt, ferences vonatkozású, 18. századi rézmetszetgyűjteményből származó Mária-emblémát a középkori látáselméletek 17–18. századi jezsuita interpretációi felől szeretném ...
 • Horváth, Zsófia
  Madách Imre Tragédiája megjelenése óta mit sem veszített értékéből. Sokféle filozófiai értelmezése létezik és lehetséges. Mivel önmagában is az élet kérdéseivel, egzisztenciális felvetésekkel dolgozik, érdemesnek tartottam ...
 • Tóth, Flóra
  Különböző álomelméletek és a zsidó hitvilági álmok és példázatok bemutatása, a két téma közti párhuzamok megismertetése.
 • Gődény, Jonatán
  A szubjektív idealizmus alapvető szempontjainak feltárása Böhm Károly munkásságán keresztül.
 • Puhl, Antal
  A reneszánszig a falfestményeket az épületek hordozták, mintegy "Gesamtkunstwerk" A reneszánszban a képek lekerültek a falról és mozgatható műtárgyakká váltak. A kép a barokkban "megszabadul" a reneszánsz perspektívából ...
 • Fehér, Beáta
  Dolgozatom célja Henri Bergson és Jean-Paul Sartre tudatfelfogásának összevetése az általuk tárgyalt azonos fogalmak alapján. Mindkettejük filozófiája a folyamat fontosságát, a szabadság lehetőségét a szubjektum szerepét ...
 • Donáth, Béla
  A dolgozat a boldogság és az erkölcs közötti összefüggésekről szól.
 • Hadi, Nikolett (2014-05-20)
  A szakdolgozatomban a bolondság és intézményének kialakulását, valamint annak kezelését tanulmányoztam a korai középkortól a XIX. századig. Írásomhoz gyűjtött irodalmak mellé olyan filmeket néztem, melyek jól reprezentálják ...
 • Takács, Brigitta
  A dolgozat az erények illetve a vétkek létrejöttével kapcsolatban buzdításul valamint vigasztalásul fellelhető érveket ismerteti az antik római bölcselet szellemében.
 • Balázs, Katalin (2013-05-15)
  „Ki mondja meg, miképpen vagyunk bűnösök, és mit jelent a bűn?” Ezt a kérdést egy dán filozófus; Soren Aaby Kierkegaard is feltette, és a maga sajátos módján meg is válaszolta. Ezt a választ vizsgálom a címben szereplő ...
 • Kovács, Ildikó Erzsébet
  A dolgozat a magyar társadalom egy jelentős kérdését - egy több százezres réteg: a cigányság - szociológiai minősítését mutatja be. A szociológiai feltáró kutatások megállapításait vizsgálom a filmvásznon. Bemutatom a ...
 • Meggyesi, Kata Virág
  A dolgozat kiindulási, alapvető állítása Sigmund Freudtól származik, miszerint:"(...)a tudattalan lelki réteg, főleg szexuális komplexusok ábrázolására, sokszor veszi igénybe a szimbolika egy nemét, amely részben egyénenként ...
 • Hofgárt, Károly (2014-05-29)
  A depresszió a mai ember számára minden szempontból feltehetően az egyik leggyakoribb „lelki csapás”. Azonban az, hogy a depresszió nem csupán az újkor jelensége egyebek mellett abból is kiderül, hogy már az ókori filozófusokat ...
 • Kiss, Milán Zoltán
  A posztmodern világjelenségről általában hangsúlyozottan az irodalomban és a nyelvészetben Jacques Derrida és Ferdinand de Saussure alapján.
 • Trif, George Ionut Jr
  The paper makes a short incursion in the history of intellectual property to trace the roots of this domain in order to emphasize the evolution of this domain brought by the digital revolution. The author tries to provide ...
 • Váradi, Ildikó
  Dolgozatom fő témájának Don Juan karakterének, mint csábító, érzéki zsenialitásnak vizsgálatát választottam. Célom, bemutatni a dolgozatom szempontjából fontos, Don Juan történetének és karakterének koronkénti változatait ...
 • Lakatos, Edina (2013-03-08)
  Throughout my thesis I examine the major motifs of A. S. Byatt's protagonists' spatial entrapment both in their private and public domains, as well as how the characters are "built in" the fictional world of the novel, ...