University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Jogtudomány"

Sort by: Order: Results:

 • Eszenyi-Degrell, Csilla Anna
  A nemi bűncselekmények gyermek ellen történő elkövetése a gyermekben életét végigkísérő nyomot hagy. A rájuk kényszerített korai, ismeretlen szexualitás nagyfokú agressziót eredményez, amit a félelmük, szorongásuk legátol. ...
 • Marsi, Krisztina
  Az 1956-os forradalom értékelése a Kádár-korszakban. Rögtön ítélő bíráskodás. Megtorlás jogszabályi háttere. A forradalmat magyar történelemben minden eddigit felülmúló megtorlás követte. Átírták az eseményeket, meghamisították ...
 • Szabó, László Máté
  A II. világháborút követően, a Nemzetközi Katonai Törvényszék felállításával és a háborús főbűnösök felelősségre vonásával úgy tűnt, hogy a jövőben nem lesz szükség átmeneti jellegű, ad hoc törvényszékek felállítására, ez ...
 • Baka, Judit
  A munkajog eredeti célja: kiegyensúlyozza a foglalkoztatottságon belüli alapvető gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket. A legtöbb országában a foglalkoztatottság növelése a legfontosabb foglalkoztatáspolitikai cél, ...
 • Lázár, Zsuzsanna Júlia (2010-08-27)
  Választott témám aktualitását úgy vélem felesleges hangsúlyoznom; a két éve tartó, az amerikai másodlagos jelzáloghitelezésből kiindult pénzügyi válság mostanra az egész fejlett világra kiterjedt és a világgazdaság egészére ...
 • Hopkáné Mészáros, Éva
  A Földforgalmi törvényben a céljainak elérése érdekében öt pontban összefoglalható eszközrendszer került kialakításra: 1.) a föld tulajdonjoga és használati jogosultsága megszerzésének feltétele annak hatóság általi ...
 • Jeney, Péter
  Dolgozatom középpontjában az új típusú jogviszonyok állnak, melyek a technológia fejlődésével alakultak ki. Az Uber, az Oszkár-telekocsi, az Esportolók és a Youtuberek jogviszonyát elemzem. Kutatásom során azon kérdés ...
 • Striffel, Fanni
  Dolgozatom témájaként a terhességmegszakítással kapcsolatban felmerülő alapjogi problémák vizsgálatát, illetve az ezzel kapcsolatos jogi szabályozást választottam. Úgy gondolom, ez a téma sohasem veszít aktualitásából, ...
 • Joó, Zsaklin Szimonetta
  Szakdolgozatomban bemutatom az abortusz fogalmát, törvényi követelményeit, törvényi megfogalmazását és a jogszabályok adta lehetőségeket, valamint ezek gyakorlati megvalósulását. A dolgozat második nagy részegységében még ...
 • Agócsné Lekli, Beáta
  A szakdolgozatomban feldolgozott téma úgy vélem nagyon súlyos kérdés, melyek megítélése nem csak jogi, hanem erkölcsi szempontból is nehézséget okozhatnak még a legelismertebb jogászok számára is. Az abortusz megítélésénél ...
 • Oláh, Fanni Márta
  Dolgozatomban a terhességmegszakítás témáját szeretném feldolgozni alkotmányjogi megközelítésből.Valójában ez nemcsak jogi, hanem orvosi, vallási és etikai szempontból is egy elég gyakran vizsgálandó terület. Már régen is ...
 • Soósné Tóth, Bernadett (2014-04-14)
  A szakdolgozatom témáját tekintve a következő. Az terhesség megszakítás alkotmányjogi problémája, valamint a családvédelmi tanácsadás szerepének fontossága a terhesség megszakítás terén. A terhesség megszakítás kérdésében, ...
 • Farkas, Fruzsina
  Dolgozatom témájának az abortuszt választottam, ugyanis elég összetett kérdésről van szó és mindig foglalkoztatta az emberiséget. Jól látható, hogy az emberek milyen különböző állásponton vannak ezzel a témával kapcsolatban. ...
 • Nagy, Bernadett (2014-01-24)
  Dolgozatom témája az abortusz kérdésének alkotmányos megítélése Magyarországon. Hazánkban - csakúgy, mint a legtöbb demokratikus államban -, időről időre fellángol a vita a terhességmegszakítás megengedhetőségéről. Ez egy ...
 • Hegyes, Gréta
  A terhességmegszakítás nagyon megosztó kérdés, rengetegen foglalkoznak vele. Dolgozatomban a magyarországi normák, statisztikák értelmezésével, elemzésével foglalkozom. A kérdést a különböző korokban másképp ítélték meg, ...
 • Szakács, Tamás Szilárd
  The thesis tries to demonstrate with no claim of being exhaustive the actors being affected by international trade, the complexity of their effects on each other, and the direction of the regulatory trends havig intensifyied ...
 • Konyáriné Veres, Tímea (2011-03-11)
  Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a Jugoszláviái és Ruandai ad hoc büntetőtörvényszék joghatóságát, működését, ismertetve a törvényszék felállításának körülményeit, a fegyveres konfliktust, illetve a polgárháború ...
 • Führer, Márta
  Szakdolgozatom tárgyát az Európai Unió adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation (GDPR) képezi, amely új kihívások elé állította mindazokat, akik személyes adatok kezelésével bármilyen módon kapcsolatba ...
 • Laczkó-Fodor, Enikő Anna
  A dolgozatomban az adatvédelmi tárgyú jogszabályi környezet változását és ennek alapján a gazdaság szereplői számára megjelenő jelentős mennyiségű szabályozási feladatot igyekeztem felvázolni, ismertetni a munkáltatói ...
 • Mihalik, László
  Az adásvétel különös nemeinek a bemutatása, főleg kereskedelmi jogi megközelítésből.Szakdolgozatomat azért vállalkoztam az adásvétel különös nemeiről elkészíteni, mert véleményem szerint ezen ügyletekben rejlik a gazdaság ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.