University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Matematika"

Sort by: Order: Results:

 • Vizkeleti, Fanni
  Szakdolgozatom témájaként a 18. században tevékenykedő, debreceni vonatkozású tudósok, matematikusok életének és munkásságának feldolgozását választottam. Az első fejezetben egy általános összegzés olvasható először a 18. ...
 • Ferencziné Kacsur, Ágnes (2013-05-15)
  Az 1985-2004 és 2005-2012 közötti matematika érettségik összehasonlító elemzése, elsősorban a témakörök eloszlásának vizsgálata.
 • Márai, Pál (2007-02-19)
  A tételbizonyítók (theorem provers, avagy automatikus következtetők) két dologban különböznek a logikai programozási nyelvektől (logic programming languages). Először is, a logikai programozási nyelvek többsége csak ...
 • Pelles, Annamária (2007-01-19)
  A konzisztens aggregáció proglémája egy időben született a biszimmetria fogalmával (ld. Aczél{2}, {3} és szoros kapcsolatban van vele. Viszont vannak attól függetlenül közgazdasági és pszichológiai vonatkozásai (Klein [10] ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Görcsös, Ivett
  Diofantikus egyenletek egy parametrikus családját vizsgáltam. Egy speciális négytagú Thue egyenlet családot oldottam meg a Maple program segítségével, majd az eredményeket összevetettem egy erre vonatkozó cikk tételeivel ...
 • Tóth, István Márk (2010-12-09)
  Amerikai opciók esetén a tulajdonos nagyobb rugalmassággal rendelkezik annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a lejáratig bármikor lehívhatja. Ennek a sajátosságnak a következménye, hogy értékének meghatározása sokkal ...
 • Bakó, Anett Mária
  Tanári szakdolgozatomban a hazai matematika érettségi vizsgát és az angol oktatási rendszer érettséginek megfelelő matematika vizsgáját hasonlítom össze. A gyakorlati összehasonlítás célja annak vizsgálata, hogy a magyar ...
 • Fekete, János
  A komputergrafikában ritkán alkalmazott eljárás, hogy animált textúraként jeleníttetünk meg videókat 3D-s poligonhálókra úgy, hogy rajtuk tetszőleges négy pozíciót kiválasztva leszűkítsük a vetítés helyét. Ehhez egy saját ...
 • Kovács, Zoltán (2010-05-17)
  Egy pénzügyi modell pontosan akkor nem rendelkezik arbitrázzsal, ha van rajta ekvivalens martingálmérték.
 • Molnár, Lea (2007-01-31)
  A tudományok világában a matematika és a filozófia a két legrégebbi tudomány. Kialakulásuk idején nagyon szoros kapcsolatban álltak egymással. Az első jelentős matematikus és filozófus a görög származású Thalész (kb. i.e. ...
 • Nagy, Róbert (2007-01-18)
  A szakdolgozatomban az informatika matematika órán való alkalmazását mutattam be a Függvényábrázoló program segítségével. Sikerült megvalósítani a kitűzött célt, azaz a program szemléletes módon mutatja be a függvényábrázolás ...
 • Nemoda, Dóra (2010-05-05)
  szakdolgozat az általános kúpszeletek geometriájából
 • Borbély, Tibor István (2007-02-15)
  Diplomamunkában a kiinduló pont az általánosított számrendszereknek a [10]ben megjelent változata, melyet Pethő A. publikált. Ez egy általánosítása az előzőleg említett definíciónak, kevesebb megkötést tartalmaz. Itt a ...
 • Nyerges, Beáta (2007-01-30)
  Dolgozatomat azokból a hatásokból írom, amiket a babiloniak tettek az indiai és az arab matematikusokra. Előbb ismertetem a babiloniak, az indiaiak és az arabok matematikáját a matematika három területe: az aritmetikában, ...
 • Jónás, Ágnes (2009-12-15)
  Bevezetés a Finsler geometriába. Chern-Rund konnexió 2-lépcsős balinvariáns Finler metriával ellátott Lie-csoportokon.
 • Varga, Gabriella (2012-05-08)
  A Banach-féle fixponttétel néhány alkalmazása és megfordítása.
 • Koreczki, Bence (2013-05-03)
  Dolgozatomban a Banach-fixponttétel általánosításaival és a hozzájuk tartozó stabilitási tételekkel foglalkoztam.
 • Ludányi, Melinda (2007-04-03)
  A lineáris regresszió az egyik leggyakrabban használt statisztikai modell. Jelen dolgozat célja a lineáris modell esetén három különböző becslési módszer összehasonlítása számítógépes szimuláció segítségével. az első a ...