University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Társadalomtudományok::Nemzetközi kapcsolatok"

Sort by: Order: Results:

 • Péntek, Zoltán (2013-05-06)
  Although Iraq posed no threat to the United States after the Gulf War, President George W. Bush charged Iraq for supporting terrorist attacks and used War on Terror as a device to declare a war against Iraq. This war made ...
 • Springer, Fruzsina (2013-01-18)
  Hostile sentiments towards Americans are coeval with the United States herself. In the 19th century an exceedingly positive image was substantiated by Sándor Farkas Bölöni – the description of the U.S. in his travelogue ...
 • Bazola, Kinga
  A dolgozat bemutatja a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozást napjainkban. Részletes képet ad a különböző fuvarokmányokról, szerződésekről és a fuvarozás szereplőiről. A legfontosabb dokumentum a fuvarozási szerződés, ...
 • Silye, Laura (2013-02-18)
  The history of Great Britain and its integration into the European Union was always followed by huge interest and it regularly gave—and does even today—reason for the birth of a number of writings which contain either an ...
 • Oláh, Gáborné (2014-04-30)
  President Barack Obama’s image has turned into a negative one due to his assessment based on some of his 2008 campaign promises and his inability to keep them. Both in Europe and in the United States, an Obama craze emerged ...
 • Timár, Mariann (2013-10-04)
  On Hungarian schedules there are a great amount of American soap operas, reality shows, comedies and films. These programs present images of American people, habits, behaviors or values. Most of the programs are ...
 • Sütő, Szabolcs (2013-10-22)
  A szakdolgozat az európai integrációról szól, melyben a legfontosabb területek koordinálásán van a hangsúly. Magyarország integrációs és felzárkózási törekvéseit szintén tartalmazza. Hazánk jövője nagy mértékben függ az ...
 • Barkóczi, Ildikó (2013-06-03)
  In my thesis I would like to introduce what is office work like at an American-based multinational company. I am going to define what corporate culture means exactly and on what levels it appears. I am going into details ...
 • Antal, Norbert (2010-05-13)
  A debreceni településegyüttes jellegzetességeinek bemutatása, a nagyváradi agglomerációs övezet hasonló folyamatainak összevetésével. Debrecen-Nagyvárad határon átnyúló kapcsolatai és perspektívái.
 • Kassay, Boglárka
  Die Diplomarbeit hat die verschiedenen Abkommen, Besprechungen, beziehungsweise die auslandspolitische Schritte zwischen den zwei Ländern dargelegt. Die Arbeit sucht die Antwort darauf, wie sich die Beziehung ab 1990 bis ...
 • Szekeres, Edit (2013-03-20)
  A dolgozat a délszláv háború tíz éves időszakából, a háború első szakaszát, a Daytonhoz vezető utat, a nemzetközi közösség cselekedeteit, az EBESZ békefenntartó tevékenységét öleli fel. Dolgozatomban megpróbálom a témát ...
 • Pásztor, Ibolya (2013-03-18)
  Dolgozatom célja egyrészt annak bemutatása, hogy a diplomáciai események hogyan alakították az egész világ sorsát, másrészt, hogy a világ történései hogyan alakították magát a diplomáciát, annak jellegét, eszközeit. A XX. ...
 • Simkó, Tamás (2013-03-26)
  Az államok egymáshoz fűződő kapcsolatainak kialakítására, már az ősi időktől kezdve nagy igény mutatkozott. Idővel felismerték, hogy pusztán a háború elkerülése, és az annak eredményeként létrejövő, békés együttélés ...
 • Vekerdi, Éva (2012-10-31)
  Szakdolgozatomban az egészség-formákat vizsgáltam a wellness szállodák gyakorlatában
 • Tóth, Gábor (2013-03-29)
  Dolgozatomban a 15. századi itáliai fejleményeket vizsgálom jog- és diplomáciatörténeti szempontokból. A vizsgált időszakban teremtődött meg a modern diplomáciai rendszer alapja az állandó követi rendszer kialakulásával, ...
 • Hussein, Lina (2012-11-15)
  Bemutatásra kerül a történelem négy legjelentősebb európai gyarmattartó hatalma, - Spanyolország, Portugália, Anglia és Franciaország - gyarmatbirodalmuk kialakulásának lépései, gyarmatosítási politikájuk, legjelentősebb ...
 • Móricz, Sándor Márk
  Az európai és magyarországi munkaerő-piac ismertetése. Munkavállalási migráció az Európai Unióban. Az Európai Unió keretein belül működő EURES programban résztvevőkkel készített kérdőíves vizsgálat elemzése. A kapott ...
 • Szanyi, Krisztián (2012-11-23)
  Az Európai Unió (EU) egyedülálló gazdasági és politikai partnerség, mely 27 európai ország között jött létre. Tagországainak összterülete a kontinens nagy részét magában foglalja, össznépessége kb. 500 millió főre tehető, ...
 • Halász, Norbert (2011-04-01)
  Az Európai Uniót az 1992. február 7-én aláírt Maastrichti szerződés hozta létre, amely 1993. november 1-én lépett hatályba. A Maastrichti szerződés az EU-t három pillérre helyezte. Az első pillér az Európai Közösség, a ...
 • Sarkadi-Nagy, Dóra (2014-03-28)
  A világháborúk után, az előtte egymással ellenséges országok egy olyan közösséget tudtak megalapítani, amely az együttműködés szorosabbra fűzésével mára a világ legeredményesebb integrációjává nőtte ki magát - ez az Európai ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.