University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "DEENK Témalista::Irodalomtudomány::Magyar irodalomtörténet"

Sort by: Order: Results:

 • Mata, Lénárd (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban azt igyekszem szemléltetni, hogyan szubjektivizálódik az elbeszélő költészet Aranynál, továbbá arra kívánok rávilágítani, hogy a vizsgált szövegek milyen tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Szajbély, Mihály (Magvető Budapest , 1997)
 • Facsar, Lilla (2014-04-15)
  Dolgozatom tárgya Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez című versének elemzése. A korabeli létmód problémakörétől indulva az egyéni értelmezésen át a mai kisiskolás gyerekek befogadásának vizsgálatáig jutok el.
 • Nagy, Júlia (2013-04-16)
  A dolgozat elsősorban Németh László társadalmi drámáit vizsgálja. A dolgozatom bemutatja Németh László emberképének és világképének folyamatos változását néhány társadalmi drámáján keresztül. A három választott társadalmi ...
 • Markovics, Soma (2014-04-22)
  Dolgozatomban Dsida Jenő lázadóbb hangvételű verseit vizsgáltam, a középpontban a Psalmus Hungaricus című művével. Trianon és az erdélyiség kérdéseit is körüljártam, valamint a lázadás okára és módjára kerestem válaszokat. ...
 • Dudinszky, Nikolett (2013-04-19)
  Dolgozatomban Pilinszky János evangéliumi esztétikájának két meghatározó komponensét vizsgálom, melyeknek analóg kapcsolatára is rámutatok. Az eszkatológiai műfajú, és a tékozló fiú története felől olvasható verseket ...
 • Sági, Kitti (2012-05-14)
  Az Élet és Irodalom című magyar folyóirat kezdetének történetét tartalmazza.Bemutatom az összes eddigi szerkesztő munkásságát. Az ismertebb ÉS-vitákat is tartalmazza a szakdolgozat. Az Élet és Irodalom olvasóközönségét is ...
 • Veisz, Bettina (2013-05-27)
  A dolgozat arra kíván választ adni, hogy mi állhatott Falbaire Gályarab drámájának Európa szerte aratott gyors sikere mögött, valamint mi lehetett az oka annak, hogy a keletkezését követően nagyon hamar hazánkban három ...
 • Orosz, Marietta (2013-04-16)
  Dolgozatom témája férfi és nő kapcsolatának alakulása a házasság intézményén belül. Munkám célja, a válasz keresése arra a kérdésre, hogy mennyire válik determináló tényezővé a családi modell a később felnőtté lett gyermek ...
 • Pupp, Anna (2013-10-22)
  A dolgozat fő témája két Magyar lovag, Krizsafán fia György és Tari Lőrinc zarándoklata az írországi Szent Patrick Purgetóriumába. A dolgozat vizsgálja az ír katolikus egyház középkori fejlődésének sajátosságait, valamint ...
 • Mihaliczku, Nikoletta (2014-04-14)
  Záródolgozatomban a Hunyady János című drámát elemzem. A műfaji eltéréseket, eposzi jellemzőket vizsgálom meg részletesebben. Kisfaludy Sándor művének sajátosságai (eposzi hős, sztereotípiák kialakulása, hatalmas szereplőgárda, ...
 • Németh, Judit (2013-01-08)
  odüsszeusz identitása
 • Frankóné Dézsi, Gizella (2014-04-23)
  Dolgozatom tárgya Závada Pál Bethlen című drámája, Móricz Zsigmond Erdély trilógiáját pretextusként feldolgozó szöveg. Két fő aspektus mentén vizsgálom a drámaszöveget. filológiai kapcsolatrendszerét, illetve drámaesztétikai ...
 • Orgonás, Veronika
  Szakdolgozatom témája Móricz Zsigmond Árvácska cím regényének és az ebből készült filmadaptációnak a bemutatása.
 • Nyikos, Mónika (2013-04-16)
  Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként érthető újra az idegenségtapasztalat kontextusában egy mára már kevéssé olvasottnak számító regény. A G. A. úr X.-ben kapcsán ugyanis legtöbbször olyan tendenciózus értelmezések ...
 • Bulyáki, Alexandra (2013-04-16)
  A versekben megjelenő Én és transzcendens Másik viszonyát vizsgálja a dolgozat, illetve, hogy milyen istenkép jön létre egyes retorikai, poétikai alakzatok alkalmazása során. Emellett azt, hogy a Biblia szövegének ...
 • Komlósi, Kornél (2012-12-20)
  A dolgozat Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztum című munkájával,Kassák Lajos teoretikus írásaival foglalkozik,valamint ezen kiáltványoknak a magyar és az európai avantgárdba való illeszkedésével.
 • Bodnár, Csilla
  Kányádi Sándor hommage verseinek feldolgozása, értelmezése és elemzése volt a célom. A dolgozatban hommage- és portréverseit vettem sorra. Több szempont alapján elemeztem, miszerint, hogyan hatottak a nagy elődök és jelentős ...
 • Ökrös, Angéla Ivett (2014-04-01)
  Szakdolgozatom témájául a magyarországi kiadók olvasókkal szembeni marketingstratégiáját és kommunikációját választottam. Azért ezt a témát, mert megfigyeléseim szerint a kiadók többsége ma már sokkal jobban odafigyel arra, ...
 • Ivancsó, Mária (2013-04-17)
  A 18. századi halotti prédikációk vizsgálata – mind a református, mind a katolikus beszédeket illetően – eddig nem volt túl jelentős. A legújabb kutatások közül elsősorban V. László Zsófia tanulmányait, valamint doktori ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.