University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Hegel"

Sort by: Order: Results:

 • Veres, Ottilia
  Doktori értekezésem az interszubjektivitás témáját vizsgálja J. M. Coetzee kortárs dél-afrikai író korai regényeiben (Alkonyvidék, Foe, Barbárokra várva, Michael K élete és kora). Az értekezés—Hegel és Lévinas interszubj ...
 • Makk, Norbert (2008-12-11)
  Értekezésünkben azt a célt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a jel fogalmi rendszerét a hegeli filozófiai rendszerben – rendszer alatt értve az érett Hegel berlini rendszerét, amelynek alapvonalait még a heidelbergi Enciklopédiában ...
 • Szücs, Balázs
  Értekezésem az ifjú Marx filozófiai munkásságára, az 1835 és 1848 közötti időszakra koncentrál. Marxnak forradalmi demokratizmusról és hegeli spekulatív idealizmusról a materialista történelem felfogásra és tudományos ...
 • Biró, Ákos
  A dolgozatom témájául a huszadik század egyik legnagyobb hatású filozófusának teljes életművét választottam. Egy olyan filozófus munkásságát, aki életét egyetlen célnak szentelte. Feladatául az erőszak megállítását tűzte ...
 • Kuri, Zsófia (2014-05-20)
  Dolgozatomban Hegel nyomán az egyéni szabadság eszméjének kialakulását vizsgálom a történelemben
 • Katkó, Vivien
  Szakdolgozatom a hegeli úr-szolga filozófiáján valamint az ő fenomenológiájában megjelenő szabadság elméletén alapszik. Azt vizsgálom, hogy e két fogalom hogyan jelenik meg a Charlotte Brontë Jane Eyre című regényben a ...
 • Drimál, István (2008-12-12)
  Az értekezés fő célkitűzése megmutatni, milyen alapvető különbség van a hegeli és a heideggeri filozófia között. Ezt filozófiatörténeti szempontból a két filozófus közös kiindulópontjának befogadása révén mutathatjuk meg. ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.