University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Hittudományok"

Sort by: Order: Results:

 • Hecker, Róbert (2009-03-30)
  Disszertációmat összefoglalva először annak sajátos logikai felépítményét jellemzem. Ez a jellegzetesség az ún. holisztikus leegyszerűsítés struktúráját jeleníti meg. A holisztikus leegyszerűsítés logikai váza arra az ...
 • Kolumbán, Vilmos József (2011-09-30)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Mindmáig nyitott kérdése volt a szakirodalomnak, hogy Backamadarasi Kiss Gergely mikor és hol végezte külföldi tanulmányait. A Főkonzisztórium levéltárában található levelek és ülési ...
 • Hanula, Gergely (2011-05-24)
  Summary The object of this study is an investigation of the exegetical theory and practice of John Chrysostom according to his homilies on the Gospel of John. My attention to these homilies representing an extraordinary ...
 • Pótor, Áron
  A teljes életmű feltárása nyomán olyan új megállapításokra hívtam fel a figyelmet, miszerint Czeglédy Sándor maga is tevékenyen részt vett ösztön-díjasként a német hitvalló egyház harcában, valamint a szocializmus idején ...
 • Kádár, Ferenc (2012-04-16)
  Summary The present doctoral thesis has been written on the discipline of “ecclesiastics”, traditionally called scientia ecclesiastica. This discipline belongs to the field of practical theology and deals with the theme ...
 • Petró, László
  A doktori értekezés a különböző korszakok úrvacsorai tanításának eredményeit felhasználva rámutat a Szentlélek által jelen lévő Krisztus múltat megbocsátó, jelenben örömet hozó, a jövő felé pedig reménységet keltő hatalmára. ...
 • Mészáros, Kálmán (2009-05-18)
  „EVANGÉLIZÁCIÓT SZERVEZTÜNK AZ ISTEN ORSZÁGA TERJESZTÉSE CÉLJÁBÓL” A kutatás eredményeinek összefoglalása A Felvidék baptista missziója Említés történik a reformáció idején ezen területen megjelenő anabaptista ...
 • Tőkés, Zoltán (2012-04-16)
  SUMMARY The dissertation entitled „Religious Revival Movements in Hungary Beyond the River Tisza and the Mission Among the Hungarian Small Farms” covers a rather long period of time, reaching from the second half of ...
 • Hodossi, Sándor (2011-05-20)
  Summary of the results of the survey An overall review about the role of adult catechism in the Hungarian Reformed Church has not been made so far. The tradition of adult catechism in the church is significant moreover ...
 • Rácsok, Gabriella (2013-11-04)
  ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS Korunk európai emberének vallásosságát vizsgálva egy olyan jelenséghez jutunk, amelynek leírására a posztmodern jelző helyett alkalmasabb a szubjektív fordulat megjelölés. Ez a szubjektív fordulat ...
 • Molnár, Sándor Károly (2014-06-02)
  A disszertáció fő célkitűzése annak vizsgálata és bemutatása, milyen változások jelentkeztek az 1880-as évtizedben a magyar reformátusság belső egyházi életében. A korábbi kutatások eredményei és a forrásadottságok alapján ...
 • Somfalvi, Edit
  ÖSSZEGZÉS „Hol érhető hát tetten Isten munkája? Fizikai eszközökkel: sehol. A hit szemével: mindenütt. ’Kimutatható’ volt-e Isten jelenléte a kereszten? Szó sem lehet róla! De hát akkor nem is volt jelen? A történelemnek ...
 • Kovács, Krisztián
  Legújabb kori történelmünk és közép-kelet-európai identitásunk vagy helykeresésünk vitathatatlan origója az 1989-es politikai rendszerváltás. A különböző értelmezések ellenére is meghatározó jelentőséggel bír nem csak ...
 • Barnóczki, Anita
  A megközelítésről és választott módszerekről A hátrányos helyzetű cigány gyermekek hittanoktatásával kapcsolatban a lelkipásztorok és hittanoktatók legtöbbször panaszokat vagy kérdéseket fogalmaznak meg, és leginkább ...
 • Székely, József
  A lelkipásztori hivatáskép változásának vizsgálatára több tényező is késztetett. Ezek közül meghatározó, hogy a rendszerváltást1 követő első évekre esett a teológiai tanulmányaim ideje, majd az ezt követő negyedévszázados ...
 • Kocsev, Miklós (2012-04-18)
  Összefoglalás Az évezred váltás környékén a keresztyénség számára fontos, mondhatni életkérdéssé vált Európában a ‘hogyan tovább?’ Ennek a hátterében nagyon sok minden húzódik. Egy azonban bizonyos, hogy a saját ...
 • Kis, Médea (2012-04-16)
  Istendicsőítés – istentisztelet címmel készült értekezésem kiindulópontja, hogy a bibliai ember számára az éneklés és zenélés nélkülözhetelenül természetes, mára azonban kuriózum. Mindeközben az ember gyökeresen nem változott ...
 • Pótor, János
  A dolgozat elején a legfontosabb kérdés az volt, hogy volt-e az ősgyülekezetben vagyonközösség. Ha volt, hogyan és miként működött. A kutatás mai állása alapján megfigyelhető az a folyamat, hogy az Apostolok cselekedeteiről ...
 • Dézsi, Csaba
  Jelen dolgozat Jézus feltámadásának hagyományozását vizsgálja, mégpedig úgy, hogy először a feltámadás teológiai gondolatának a bibliai és kultúrtörténeti hátterét térképezi fel, majd a Jézus feltámadására vonatkozó ...
 • LaMontagne, Melinda (2011-05-20)
  Summary Without a doubt, the Joseph novella remains one of the most important stories in the Hebrew Bible. It can be found in the Torah, demonstrating its prominence in Jewish thought historically. My dissertation ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.