University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Hollandia"

Sort by: Order: Results:

 • Heinrich, Helga (2014-05-13)
  Dolgozatomban a holland-magyar kulturális különbségeket mutatom be ismert sztereotípiák alapján.
 • Iványi, Szabolcs
  A dolgozatom során arra a kérdésre kerestem a választ, hogyan ítéli meg a holland lakosság a vendégmunkásokat, akik Hollandiában próbálnak szerencsét. A vendégmunkásokról alkotott kép túlnyomórészt negatív, de mégsem takarja ...
 • Török, Zsuzsanna
  A hazai egészségügyi rendszert hasonlítottuk össze Hollandia rendszerével. A választás Hollandiára esett, mert 2017-ben az első, illetve 2018-ban a második helyen zárt az EHCI (Euro Health Consumer Index) áttekintésben. Célul ...
 • Ragány, Dávid Gergő (2014-05-13)
  Szakdolgozatom témája azon hollandiai római katolikus egyházközségek keletkezés- és fejlődéstörténete, amelyek a bizánci rítusú szertartásrend és hagyományok szerint működnek.
 • Olvasztó, Zsófia
  Szakdolgozatomban a #MeToo-mozgalmat mutattam be. Fontosnak tartottam, hogy egy teljes képet adjak a mozgalomról és a hatásairól. A #MeToo-mozgalom a rengeteg ideig tabunak számító szexuális zaklatásra hívta fel a figyelmet. ...
 • Fodor, Márta
  Szakdolgozatom a poltikai korrektség témáját kutatja. Ezt az új jelenséget és ennek hatásait mutatja be. Logikus sorrendben vannak olyan fogalmak bemutatva, mint a safe space, a megsértődés kultúra, a moral self-licensing ...
 • Erdei, Dóra
  Michiel van Kempen 'Vluchtwegen' című regénye valós élethelyzeteket dolgoz fel és a főszereplő élményeinek elemzésén keresztül tanulmányozható egy szurinámi posztkoloniális bevándorló integrációs folyamata Hollandiában. ...
 • Mester, Dániel
  Szakdolgozatomban a tulipán különleges történetét vizsgáltam, ezen témán belül is leginkább arra tértem ki, hogy hogyan alakulhatott ki az úgynevezett tulipánláz, és hogy ez milyen módon változtatta meg a tulipán szerepét ...
 • Kátay, Dominika
  Szakdolgozatom témája egy kora XIX. századi költő, Willem Bilderdijk népszerűségének elemzése volt. Az első központi kérdésem az volt, hogy milyen képet alkotott Bilderdijk saját magáról. Ezt a költő életének, verseinek, ...
 • Oláh, Zsuzsa Andrea
  Szakdolgozatomban a Hollandiában élő posztkoloniális migránscsoportok jelenlegi helyzetét elemeztem (Holland Indonézek, Molukkerek, Surinámiak). Arra kerestem a választ, hogy a három csoport napjainkban milyen szerepet ...
 • Erdei, Dóra
  A szakdolgozat holland forrásnyelvi szövege a különböző kihallgatási módszerek vallomástételre gyakorolt hatását vizsgálja az enyhe értelmi fogyatékkal élők körében. Felvázolja, hogy milyen kockázatok és megoldásra váró ...
 • Nagy, Réka
  E szakdolgozat Hollandia 17. századi művészeinek rézkarcoló tevékenységét valamint e művészeti ágnak a 18. századi magyar vonatkozásait mutatja be különböző művek elemzésén és összehasonlításán keresztül. A dolgozat első ...
 • Dezanove, Jozefina
  Jelen dolgozat olyan, az egészségügyben alkalmazható eljárásokat taglal, amelyek valamilyen módon az élet megrövidítését célozzák meg. Elsősorban az eutanázia témakörét fejti ki, annak fogalmi meghatározását, a vele ...
 • Viski, Péter (2013-05-16)
  Szakdolgozatomban a holland kerékpárhasználat kialakulását vizsgáltam. A középpontban a bicikli elterjedését befolyásoló tényezők állnak, amelyek véleményem szerint nagy mértékben befolyásolták a kerékpárhasználat kialakulását ...
 • Fekésházy, Dorottya
  Fiatalok kávé és marihuána fogyasztásának az összehasonlítása, valamint turisztikai szempontból történő feldolgozása. Szenvedélybetegségek, legális és illegális addiktív szerek használata.
 • Szuszik, Petra
  Szakdolgozatomban két legendát és alakulásukat hasonlítottam össze. Az egyik a Haarlem városát védő nők legendája, a másik pedig az Eger várának védelmében segédkező nők legendája. A két történet nagyjából egyidőben ...
 • Budai, Petronella
  Szakdolgozatomban a művészet értékével foglalkozom. Rövid áttekintést nyújtok arról, hogy milyen tényezők határozhatják meg a művészet értékét és, hogy milyen típusú értékekről beszélhetünk egyáltalán a művészettel ...
 • Hollandia 
  Zsigmond, János (1865-1936) (kegyesrendi tanár) (Egyházmegyei Könyvnyomda Veszprém , 1913)
 • Kubányi, Judit (2014-05-13)
  Szakdolgozatomban a migráció kérdéskörével foglalkozom: írásom témája a Hollandiában élő, Magyarországról származó nők munka- és életkörülményei, melyet főként Magyarország Európai Uniós csatlakozását követően, azaz 2004-től ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.