University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Kazinczy Ferenc"

Sort by: Order: Results:

 • Maracsineszku, Tamara
  Szakdolgozatomban Kazinczy Ferenc fordítását vizsgálom, ahol a lefordított mű Christoph Martin Wieland: A Bölcsek köve (Der Stein der Weisen) című, XVIII. század végén keletkezett mese. A tanulmány egyik alappillére a ...
 • Hász-Fehér, Katalin (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2000)
  Fáy András szerzői alakja és életműve irodalomtörténeti kánonunk mai állása szerint a „másodvonalba" tartozik. A 19. század első felében azonban az általa (is) megfogalmazott közösségi irodalmi program a kánon részét és ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Gyimesi, Krisztina; Harsányi, Ildikó; Sike, Erika; Szabó G., Zoltán (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Szabó G., Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2001)
  Kazinczy Ferenc folyóirata 1790 és 1792 között nyolc számot ért meg, s terjedelmét tekintve ma az egész elfér egy testesebb kötetben. A későbbi idők kiterjedt hírlap- és folyóirat-irodalma felől nézve ez igen szerény ...
 • Szilágyi, Márton; Demeter, Júlia; Pintér, Márta Zsuzsanna; Debreczeni, Attila; Egyed, Emese; Nagy, Imre; Gerold, László; Molnár, Krisztina; Ratzky, Rita; Hovánszki, Mária; Csörsz Rumen, István; Borbély, Szilárd; Orbán, László; Szabó, Ágnes; Czifra, Mariann; Németh, Zoltán; Porkoláb, Tibor; Jászberényi, József; Hász-Fehér, Katalin; Labádi, Gergely; Onder, Csaba; Fórizs, Gergely; Vaderna, Gábor; Bódi, Katalin; Merényi, Annamária; Kunkli, Enikő; Ajkay, Alinka; Gönczy, Monika; Zabán, Márta; Berki, Tímea; Várhelyi, Ilona (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005)
  A kötet a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárására és értelmezésére vállalkozó kutatási pályázat és egy abból kinövő - Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójáról is megemlékező - konferencia eredményeinek ...
 • Szolyka, Hajnalka
  Dolgozatomban Kazinczy Ferenc Levelezésének III–XXIII. köteteit, illetve a Pályám emlékezete és az Erdélyi levelek néhány szöveghelyét vizsgálom azzal a céllal, hogy a rendelkezésre álló források segítségével bemutassam ...
 • Orbán, László (2010-11-30)
  PhD-értekezésként Kazinczy Ferenc önéletírásainak kritikai kiadását nyújtom be. A KAZINCZY Ferenc művei, Pályám emlékezete című kötet 2009-ben jelent meg. E kiadványban a széphalmi mester 800 oldal terjedelmű feljegyzéseit, ...
 • Mezei, Márta (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1998)
  Írók gyűjteményes munkáinak szervezettebb, folyamatosabb kiadása Magyarországon az 1780-as években indul. Ez a korszak a kulturális élet fellendülésének ideje: II. József uralkodása alatt felerősödik a nemzeti identitás, ...
 • Onder, Csaba (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  A klasszika virágai - vagyis a versgyűjtemények. A virágmetaforika nem véletlen: a görög anthología szó válogatott virágokat, virágcsokrot jelent. Amit ez a szó jelölni kíván, az a versgyűjtemény - akár egy szerző ...
 • Bódi, Katalin (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2010)
  A XVIII. század végi írásbeliségben a levél az egyik legfontosabb kommunikációs médium. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy ez idő tájt számos korszakspecifikus szépirodalmi műfaj mintájává válik, így a levélregény és a heroida ...
 • Szolyka, Hajnalka
  Dolgozatomban a nevelés évszázadaként is ismert 18. század végét és a 19. elejét vizsgálom Kazinczy Ferenc levelezésén keresztül, válaszokat keresve nevelés, gyász és emlékállítás kérdéseire Kazinczy Iphigénia korai halála ...
 • Horváth, János; Pais, Dezső; Tóth, Béla; Boros, Dezső; Juhász, Béla; Kovács, Kálmán; Julow, Viktor; Bánóné Büky, Katalin; Kardos, Pál (Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen , 1967)
 • Knapp, Éva; Tüskés, Gábor; Sebestyén, Attila; Bódi, Katalin; Orbán, László; Borbély, Szilárd; Jászberényi, József; Debreczeni, Attila (Debreceni Egyetemi Nyomda Debrecen , 2004)
 • Borbély, Szilárd; Taxner-Tóth, Ernő; Balog, Edit Otilia; Bodrogi, Ferenc Máté; Debreczeni, Attila; Orbán, László; Dezső, Kinga; Fütyü-Földi, Klára; Bényei, Péter; Tihanyi, Katalin; S. Varga, Pál; Imre, László (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2010)
 • Bitskey, István; Oláh, Szabolcs; Imre, Mihály; Gábor, Csilla; Csorba, Dávid; Petrőczi, Éva; Debreczeni, Attila; Onder, Csaba; Borbély, Szilárd; Jászberényi, József (- Debrecen , 1998)
 • Horváth, János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  „A Csokonai Könyvtár sorozat létrejötte óta kettős feladatra vállalkozik: egyfelől a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében folyó kutatómunka eredményeit teszi közzé, másrészt ...
 • Kecskeméti, Gábor; Szilágyi, Márton; Debreczeni, Attila; Bodrogi, Ferenc Máté; Czifra, Mariann; Granasztói, Olga; Orbán, László; S. Varga, Pál; Hajdu, Péter; Orosz, Beáta; Labádi, Gergely; Porkoláb, Tibor; Gábori Kovács, József; Steinmacher, Kornélia; Balogh, Piroska; Bátori, Anna; Völgyesi, Orsolya; Biró, Annamária; Csonki, Árpád; Doncsecz, Etelka; Hermann, Zoltán (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sajtó alá rendezése? miféle elméleti és materiális természetű feladványok elé állít a ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.