University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Nagy-Britannia"

Sort by: Order: Results:

 • Zsigmond, János (1865-1936) (kegyesrendi tanár) (Egyházmegyei Könyvnyomda Veszprém , 1909)
 • Brexit 
  Máté, Tünde
  2016. június 23-án megtörtént a népszavazás Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépéséről, amelyen a népesség 51 %-a a kilépés mellett döntött. Ez az esemény sokakat megbotránkoztatott. Volt aki kedvezőnek tekintette, ...
 • Lukács, Balázs (Debrecen , 2007-01-11)
  A dolgozat Nagy-Britannia európai integrációhoz való viszonyát mutatja be a II. világháború végétől egészen napjainkig, különös tekintettel a monetáris vonatkozásokra. Az első rész rövid áttekintést tartalmaz az Európai ...
 • Orosz, Anikó Ilona
  Dolgozatomban a brit gyarmatosítás társadalmi hatásait vizsgálom Afrika déli részén a 19. század első felében. Kitérek az őslakosok helyzetére, mennyiben befolyásolta a brit jelenlét a társadalmi, gazdasági, vallási ...
 • Fekete, Lilla
  Dolgozatom fő célja az, hogy átfogó képet nyújtson a századforduló illetve 20. század első pár évének brit külpolitikai helyzetéről, kiemelve az angol-orosz kapcsolatokat. Először a 19. század meghatározó brit külpolitikai ...
 • Ficsor, Attila
  Szakdolgozatom célja bemutatni Dél-Afrika nemzetközi kapcsolatát az Amerikai Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával az apartheid időszaka alatt. A gazdasági szempontok játszották a legfontosabb szerepet a dél-afrikai ...
 • Csernus, Éva Nóra
  Szakdolgozatomat saját élményeim, szakirodalom, újságcikkek és internetes források által írtam. A dolgozatomból kiderül, hogy az angol konyha a reneszánszát éli. A legjobb ételeket jó minőségű alapanyagaikkal nyerik, amit ...
 • Csombók, Dóra (2012-03-21)
  Az elmúlt években egyre erőteljesebbé válik a nemzetközi migráció, az Európai Unió bővülésével egyre több ország polgárai előtt nyílnak meg határok, válik szabaddá a költözés és a külföldi munkavállalás. 2004. május 1-én ...
 • Erőss, Gábor (1779-1815) (kész.) (Ref. Kollégium Debrecen , 1804)
 • Varga, Edina (2012-11-09)
  A dolgozat fő témája Anglia adó- és számviteli rendszerének vizsgálata. Az Európai Unió adóharmonizációja és a számviteli irányelveinek bemutatása.Fő adótípusok vizsgálata az Európai Unió adórendszerében. Nagy-Britannia ...
 • Bogos, Barbara (Debrecen , 2007-01-08)
  Az első fejezetben a középkorig visszanyúlva tekintem át Nagy-Britannia történelmét, elsősorban a valamikor világvezető hatalom kiépülésének és hanyatlásának okaira kihegyezve, illetve az EU kialakulásához kapcsolódó azon ...
 • Lucski, László
  Dolgozatomban Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatának alakulását mutatom be a II. világháború lezárását követő évektől kezdve. Ismertetem az 1973-as EK csatlakozás körülményeit és az azt megelőző brit külpolitikai ...
 • Zsibrita, Dániel
  A szakdolgozatomban a Nagy-Britanniában dolgozó magyarok motivációit vizsgáltam, illetve az ő véleményüket hasonlítottam össze a már hazaérkezettekével, valamint az elindulást még csak tervezőkével. A dolgozat elején a ...
 • Péter, Zsuzsa Flóra (2013-01-29)
  Music has always played an important role in human history. It mirrors opinions, desires, emotional and social states, and reflects the place and the age one lives in. As a result, music changes as people change. The aim ...
 • Szabó-Zsoldos, Gábor
  Afrika déli része a 19. század második felében etnikai, gazdasági, kulturális és politikai határok által gazdagon tagolt terület volt. Ez a magas fokú heterogenitás Nagy-Britannia gyarmatpolitikájára komoly hatást gyakorolt. ...
 • Tóth, Lőrinc (1814-1903) (Landerer és Heckenast Pesten , 1844-1846)
 • Kocsár, Ivett
  Írásomban egy olyan témát választottam, mely a világ gazdaságát rendkívüli módon érintette a XXI. században. Ez pedig a 2008-as pénzügyi válság, melynek körülményeit, előzményeit, okait, hatásait, gazdasági szereplőit és ...
 • Halász, Mihály (1809-1885) (A Hunyadi Mátyás Intézet nyomása Budapest , 1881-)
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.