University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "Vörösmarty Mihály"

Sort by: Order: Results:

 • Subiczné Bulyáki, Alexandra
  A tanári szakdolgozat célja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című műve értő és élményszerű olvasásának előkészítése, a tematikus egység tanulói tevékenységen alapuló, kooperatív tanulásszervezés révén történő feldolgozása, ...
 • Németh, G. Béla; Tamás, Attila; Debreczeni, Attila; Rácz, István György; Csűrös, Miklós; Nyilasy, Balázs; S. Varga, Pál; Lőkös, István; Imre, László; Szegedy-Maszák, Mihály (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Sokszorosító Üzeme Debrecen , 1995)
 • Borzsák, István; Bán, Imre; Bitskey, István; G. Lábos, Olga; Tóth, Béla; Kilián, István; Balogh, Ernő; Szilágyi, Ferenc (Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen , 1979)
 • Barta, János; Orosz, István; Varga, Pál; Szabó, Zoltán; Balogh, Ernő; Imre, László; Kun, András (Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen , 1983)
 • Tornai, Andor; Barta, János; Bitskey, István; Fülöp, László; G. Lábos, Olga; Görömbei, András; Imre, László; Juhász, Béla; Szuromi, Lajos; Tamás, Attila; Szénássy, Barnáné (Debrecen , 1985)
 • Csengei, Ildikó; Asztalos, Éva; Csopák, Zsuzsanna; Bényei, Péter; Kovács, Béla Lóránt; Jászberényi-Kamarás, Orsolya; Takács, Judit; Fodor, Péter; Kálai, Sándor; Maksa, Gyula (KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 1999)
 • Horváth, János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  „A Csokonai Könyvtár sorozat létrejötte óta kettős feladatra vállalkozik: egyfelől a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében folyó kutatómunka eredményeit teszi közzé, másrészt ...
 • Kecskeméti, Gábor; Szilágyi, Márton; Debreczeni, Attila; Bodrogi, Ferenc Máté; Czifra, Mariann; Granasztói, Olga; Orbán, László; S. Varga, Pál; Hajdu, Péter; Orosz, Beáta; Labádi, Gergely; Porkoláb, Tibor; Gábori Kovács, József; Steinmacher, Kornélia; Balogh, Piroska; Bátori, Anna; Völgyesi, Orsolya; Biró, Annamária; Csonki, Árpád; Doncsecz, Etelka; Hermann, Zoltán (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sajtó alá rendezése? miféle elméleti és materiális természetű feladványok elé állít a ...
 • Vattamány, Gyula Viktor (2009-03-09)
  Az értekezés arra tesz kísérletet, hogy kiaknázza, és az irodalom számára alkalmazhatóvá tegye Rudolf Otto A szent (Das Heilige) című művének, valamint Northrop Frye munkáinak (főként A kritika anatómiájának, Az Ige ...
 • Énekes, András Előd
  Szakdolgozatomban Vörösmarty Mihály eposzköltészetét, azon belül is a német romantika teoretikusai által megalkotott művészetfelfogás, az új mitológia hatását vizsgálom. Vörösmarty egy alapvetően szervetlen irodalomhagyományban ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.