Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

- Böngészés - tárgyszó: "bölcsőde"

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Oláhné Benes, Tímea
  Szakdolgozatom témája a két és hároméves korosztály testi, értelmi és érzelmi fejlődésének vizsgálata. Az első részben az erre vonatkozó irodalmi áttekintést fejtem ki, több szakirodalmat felhasználva ehhez. A pszichológiai ...
 • Májer, Éva
  Ezt a témát azért választottam, mert véleményem szerint az alvásnak nagyon fontos szerepe van az egészséges fejlődésben, illetve ez egy olyan téma, amely segíthet olyan szülőknek, akik feltételezik, hogy alvással kapcsolatos ...
 • Mádi, Lenke
  A dolgozat az állatasszisztált terápia, és annak a mozgásfejlesztésbe való beépítési lehetőségeiről szól, amely egy olyan kiegészítő terápiás módszer, mely egyedi hatásmechanizmuson alapulva arra a szeretetre épül, amivel ...
 • Vass, Tiborné (2011-05-04)
  Absztrakt Hallgató neve: Vass Tiborné Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: Szociális munka Képzési forma: BA Tagozat: levelező Szakdolgozat címe: A bölcsőde ...
 • Kocsis, Attiláné
  Kutatások bebizonyították, hogy a romák sikeres beilleszkedésnek a (többségi társadalomba), kulcs szerepet tölt be az nevelés-oktatás.Ennek első színtere a bölcsőde, és fontos eszköze a korai kisgyermekkori integráció. ...
 • Palkó, Evelin
  E dolgozat célja, hogy ismertesse és bemutassa, feltárja a bölcsődei intézmény és a családok kapcsolati rendszerét, kapcsolattartásának főbb formáit.Dolgozatomban kitérek majd a média, illetve az internet hatásaira, melyek ...
 • Kormos, Józsefné
  A témaválasztás, a munkámmal kapcsolatos, bölcsőde vezetőként. Családbarát bölcsődei ellátáson belül, milyen módon tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, milyen új lehetőségek vannak, melyet be tudunk építeni a mindennapokban ...
 • Győri, Edit
  A bölcsődében a családokkal kialakított kölcsönös partneri kapcsolat fontos feltétele a minőségi gyermekellátásnak. A bölcsődei ellátás szakmai irányelvei kiemelt hangsúlyt fektetnek a családok megismerésére és a velük ...
 • Huszti, Hajnalka
  Szakdolgozatomnak azért ezt a témát választottam, mert úgy gondolom fontos megtudnunk, hogy a jelenleg szakmában dolgozó kisgyermeknevelők és a mostani szülők, hogyan gondolkodnak a család és a bölcsőde közötti kapcsolattartás ...
 • Gyöngyösi, Barbara
  Az emberi tápcsatornán évi 500-1000 kg táplálék halad át, azonban nem mindenkinél tünetmentesen. Szakdolgozatomban kiderítettem ennek okait, tüneteit, befolyásoló tényezőit, valamint a diagnosztizálás lehetőségeit is ...
 • Kassné Gombos, Brigitta
  A szakdolgozat az eltérő fejlődésű gyermekek csoportjait, jellemzését mutatja be.Csoportosítva és jellemezve írja le a különböző problémákat ami miatt sajátos nevelésről beszélhetünk. Foglalkozik még azzal is , hogy mennyire ...
 • Frecska, Fanni
  Szakdolgozatomban bemutatom az egészséges életmód lehetséges alapelveit, a helyes táplálkozást, a gyerekkorban nélkülözhetetlen energiaforrásokat, tápanyagokat, vitaminokat. Részletezem a kisgyermekkori mozgásfejlődés ...
 • Főzőová, Júlia
  Szakdolgozatom célja, hogy ismertessem vizsgálataim során szerzett eredményeimet következtetéseimet. A kutatásom során az édesapa szerepével foglalkozom, és annak szerepváltozásait vizsgálom a bölcsődében. Kutatásommal ...
 • Bukovszki, Beatrix
  Szakdolgozatom témája a 0-3 éves korosztály zenei nevelése. A zenei nevelésben rejlő lehetőségeket igyekszem körüljárni a bölcsődében, egyéb zenei irányultságú foglalkozások alkalmain, valamint a családban. Ennek ...
 • Lajcsák, Lilla
  Az óvodás gyermekek szociális hálózatát befolyásoló tényezőit vizsgáltam a dolgozatomban. Kíváncsi voltam, hogy milyen hatással, van a gyermek szociometriai pozíciójára a bölcsőde vagy egyéb óvoda előtti intézmény, ...
 • Jegesné Sápi, Tünde
  Célom meghatározni, hogy melyek azok a betegségek, balesetek, amelyek leggyakrabban előfordulnak a bölcsődében és ezek ellátásával kapcsolatban megfelelő-e a dolgozók felkészültsége. Továbbá fel szeretném mérni a szülők ...
 • Muszka, Erika
  Kutatásom kiterjed elsősorban a debreceni intézményekre, különösképpen a bölcsődékre. Az ott dolgozók véleményére lennék kíváncsi, milyen tapasztalatuk van munkájuk során, milyen képzettséggel rendelkeznek, vesznek-e rész ...
 • Sándor, Szilvia
  Szakdolgozatomban egy olyan problémát, és annak lehetséges megoldásait szeretném bemutatni, amely hosszú évek óta foglalkoztatja a társadalomtudomány szakembereit és valódi fenyegetettséget jelent a közeli jövőben. Érdekes ...
 • Török, Enikő
  A dolgozatom témája a Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde története. Fontosnak tartom, hogy megismerjük az egyes magyarországi bölcsődék történetét. A kapcsolódó történelmi ismeretek által mélyebben érthetjük meg hagyományainkat ...
 • Dani, Mónika
  Napjainkra a média, az IKT eszközök, a számítógép és a szélessávú internet szinte minden otthon és család számára elérhetővé vált, és természetes tartozéka lett a háztartásoknak. Töb-bek között a gyermekek szabadidős ...
 
 

Keresés a DEA-ban

Felhasználói adataim