University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "barokk"

Sort by: Order: Results:

 • Boczán, Zsófia (2013-06-07)
  Szinte valamennyi jelentős zenei szakirodalmi munka, mikor az ún. affektustan vagy affektuselmélet tárgyalásába kezd, már az adott fejezet első soraiban felbukkan René Descartes (1596-1650) neve. Nem véletlen, mivel a téma ...
 • Molnár, Andrea (2013-05-13)
  A barokk gondolkodásmód legmeghatározóbb eleme az a gondolat, mely szerint a zenén keresztül a hallgatót egy előre meghatározott lelki állapotba kell eljuttatni. A barokk felfogás szerint ezt „tudatos” eszközökkel érhették ...
 • Veres, Anett
  Szakdolgozatom megírásához különféle zeneiskolai hangszergyűjteményeket tanulmányoztam. Nem zenetudományi célú forráselemzést végeztem, hanem a zeneiskolai gyakorlatban használt szolfézs és hangszeres iskolák összegző ...
 • Puhl, Antal
  A reneszánszig a falfestményeket az épületek hordozták, mintegy "Gesamtkunstwerk" A reneszánszban a képek lekerültek a falról és mozgatható műtárgyakká váltak. A kép a barokkban "megszabadul" a reneszánsz perspektívából ...
 • Pallai, Mária (2013-05-10)
  Absztrakt Dolgozatunkban a 17. századi francia barokk-klasszikus hagyomány és az 1950-es években megjelenő új színház drámaszövegeiben vizsgáljuk a drámai tér és a színpadi tér kapcsolatát, azaz a szövegből kiolvasható ...
 • Bitskey, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1996)
  A reneszánsz és barokk korszak magyarországi irodalom- és művelődéstörténetének egyes kérdéseit, egymással szoros összefüggést mutató jelenségeit tárgyalják e könyv fejezetei. A szerző szándéka szerint három évszázad ...
 • Forró, Mónika Ramóna
  Egy olyan összefoglaló munka megírása volt a célom, amely mind az elméleti, mind a gyakorlati elemekre hangsúlyt fektet és egy átfogó képet ad a francia barokk kor mentalitásáról, sajátos zenei stílusának kialakulásáról.A ...
 • Kassai, Judit
  Szakdolgozatomban a helyes fuvolázáshoz szükséges elméleti alapokat vázolom fel, különösen kitérve a barokk korszak stíluskövetelményeire, melyeket véleményem szerint soha nincs késő elsajátítani, de ajánlatos minél hamarabb ...
 • Tasi, Réka (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2009)
  A 17-18. század fordulójának katolikus prédikációi iránt az utóbbi években növekvő érdeklődést mutat az irodalomtörténet-írás. A jelen kötet nem törekszik rendszeres feldolgozásukra, hanem kísérletet tesz egy ellentét ...
 • Bécsiné Meszesán, Mária (2011-06-14)
  Disszertációnk a szakirodalom korábbi megállapításainak figyelembevételével arra a következtetésre jut, hogy az örökkévalóság mint reprezentatív barokk téma nem kapott jelentőségének megfelelő érdeklődést a hazai kutatás ...
 • Bán, Imre (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  Bán Imre (1905-1990) professzor a régi magyar irodalom és művelődés történetének kiemelkedően eredményes kutatói közé tartozott, tanulmányai mind hazai, mind nemzetközi tudományos fórumokon magas szakmai színvonalukkal ...
 • Ormai, Eszter
  A dolgozat a Sopronban található, műemlékvédelem alatt álló barokk épületek történetét vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Soproni Múzeum gondozásában, annak több, mint 150 éves fennállása során milyen funkciókat ...
 • Bitskey, István; Klaniczay, Gábor; Madas, Edit; Szelestei N., László; Jankovits, László; Szilágyi, András; Ács, Pál; Őze, Sándor; Imre, Mihály; Kecskeméti, Gábor; Bartók, István; Vígh, Éva; Knapp, Éva; Di Francesco, Amedeo; Kovács, Sándor Iván; Szörényi, László; Nagy, Levente; Jankovics, József; Szabó, Péter; Oláh, Szabolcs; Hargittay, Emil; Gábor, Csilla; Fazakas, Gergely; Csorba, Dávid; Győri L., János; Tasi, Réka; Petrőczi, Éva; Szentpéteri, Márton; Blum, Paul Richard; Havas, László; Molnár, Antal; Thimár, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszéke - együttműködve a többi egyetem társtanszékével - 2002. május 23-25. között rendezte meg a régi magyar irodalmi ...
 • Tóth, Andrea
  Dolgozatomban az összefüggő szakmai gyakorlat magyar óráján tapasztaltakat írtam le a reneszánsz és a barokk korstílus kapcsán.
 • Bitskey, István; Soarius, Cyprianus; Granatensis, Ludovicus; Voellus, Johannes; Regius, Carolus; Tesauro, Emanuele; Pomeius, Franciscus; Pázmány, Péter (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az antikvitásban magas szintre emelkedett görög-római szónoklattani hagyomány (hé rhétoriké tekhné) a kora újkori Európában újra befogadókra talált, előbb a humanizmus, majd ennek nyomán a reformáció asszimilálta eredményeit. ...
 • Tasi, Réka (2007-11-23)
  -
 • Tóth, Viktoria
  A dolgozat a Sopron Bánfalván található pálos karmelita kolostor kialakulásának történetét és körülményit tárgyalja, a művészettörténeti korok tükrében is.
 • Barta, János; Horváth, János; Bán, Imre; Szuromi, Lajos; Barla, Gyula; Basch, Lóránt; Borbély, Sándor; Fülöp, László; Moravcsik, Edit (Tankönyvkiadó Vállalat Debrecen , 1964)
 • Bitskey, István; G. Kiss, Valéria; Szilágyi, Ferenc; Barta, János; Kun, András; Fülöp, László; É. Kiss, Katalin; Tóth, Béla (Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen , 1974)
 • Horváth, János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  „A Csokonai Könyvtár sorozat létrejötte óta kettős feladatra vállalkozik: egyfelől a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében folyó kutatómunka eredményeit teszi közzé, másrészt ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.