University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "bioinformatika"

Sort by: Order: Results:

 • Harangi, János (2007-10-15)
 • Szakács, József; Csősz, Ignác (2011-01-03)
  A diplomamunkában közölt eredmények egy szemészeti szűrővizsgálatok céljára alkalmazható automatizált képelemző rendszer kifejlesztéséhez kötődnek. A rendszer feladata az, hogy a szemfenékről készített standard digitális ...
 • Kiss, Máté (2012-06-12)
  Informatikus hallgatóként lehetőségem adódott egy bioinformatikával foglalkozó cégnél gyakornoki munkát végezni. A bioinformatika napjaink egyik legintenzívebben fejlődő tudomány területe. Az egyik fő szakterülete a ...
 • Takács, Nóra (2013-05-10)
  A patogén gombák dimorfizmusa szoros összefüggésben áll fertőzőképességükkel, ezért szükséges tanulmányozásuk. A vizsgálatunkban szereplő Candida albicans diploid génkészlete miatt nehezen tanulmányozható, és veszélyes ...
 • Takács, Ferenc Dániel
  A szakdolgozatomban egy olyan szoftver megvalósítását tűztem ki célul, mely alapot szolgáltat egy éles kutatási környezetben is használható restrikciós enzimkereső számára, egyszerű, felhasználóbarát grafikus felülettel, ...
 • Imre, Alexandra
  A munkánk során 20 humán patogén gombafaj glutation reduktáz, tioredoxin, illetve tioredoxin reduktáz homológjainak felkutatását végeztük el bioinformatikai módszerekkel. Célunk az volt, hogy kapcsolatot találjunk a GR ...
 • Nagy, László (2014-05-30)
  A szakdolgozat célja a gén szekvenciák vizsgálatának megkönnyítését szolgáló program megírása. Sokszor vizsgálni szokták a genomokban bizonyos részszekvenciák előfordulását, amelyek biológiailag szignifikánsak lehetnek. ...
 • Susánszkiné Molnár, Judit Mária
  A Bioinformatika egy interdiszciplináris tudományterület, mely a kutatási eredmények számítógépes feldolgozását és kiértékelését foglalja magába. A feldolgozások egyik statisztikai módszere a klaszteranalízis.Ennek ...
 • Szunai, János (2012-05-31)
  Bioinformatikai analízis lehetőségeinek bemutatása. Szekvenálás eredményének illesztés referencia genomra, az illesztés elemzése. Illesztés eredményéből konszenzus generálásra, a szekvenált genom meghatározására. Konszenzus ...
 • Vasas, Nikolett
  Napjainkban minden tudományterületen rengeteg adat áll rendelkezésre. A nagy mennyiség miatt ezeket az adatokat megfelelő módon kell tudnunk kezelni a felhasználhatóság érdekében. Ennek megvalósítására szolgálnak a különböző ...
 • Hadházi, Zsuzsanna
  A munkám során a Sch. pombe első kromoszómáját vizsgáltam meg és a Broad Institute honlapján található BLAST algoritmus segítségével összehasonlítottam a Sch. japonicus teljes szekvenciájával. A kapott eredményeket különböző ...