University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "e-közigazgatás"

Sort by: Order: Results:

 • Kőrizs, Tímea (2012-10-24)
  Szakdolgozatomban Aranyosapáti elektronikus közigazgatását elemzem, bemutatom a község honlapjának látványtervét. Az első rész az elektronikus közigazgatás fogalmával, céljával és a jogszabályi hátterével foglalkozik. ...
 • Sándorné Tóth, Beáta (2009-02-27)
  A dolgozat az e-közigazgatásról, azon belül az elektronikus adórendszerről - annak előnyeiről és tipikus problémáiról szól.
 • Kondor, Edina Zsuzsanna (2011-04-28)
  A dolgozatban azt vizsgálom, hogy az e-állam jelenlegi legfontosabb feladatát – a digitális esélyegyenlőség megteremetése -, hogyan szervezi rá (kooperál) a civilek által kiépített teleházhálózatokra. Azért e civil ...
 • Papp, Natália (2012-11-20)
  Szakdolgozatom Debrecen e-közigazgatását mutatja be. Elemzem benne Debrecen honlapját, és kérőív segítségével bemutatom, hogy mennyire terjedt el az e-közigazgatás fogalma a városlakók között.
 • Hegedüs, Rebeka
  A világ rohamos léptekben halad előre a technikai fejlődés útján, amely szükségszerűen eddig ismeretlen helyzeteket teremt és újabbnál újabb problémákat vet fel, amelyek egyre összetettebb szabályozást kívánnak és vonnak ...
 • Kardos, Szabolcs (2010-10-22)
  Dolgozatomban próbáltam részletesen taglalni a fehérgyarmati okányiroda ügyintézését egy egyéni vállalkozói igazolvány igényélésének ügyintézési szempontjai alapján. Először is a város önkormányzatának szervezeti felépítését ...
 • Csontos, Alexandra (2010-11-17)
  Az e-közigazgatás informatikai biztonságának vizsgálata véleményem szerint a legfontosabb témakör az e-kormanyzat tanulmányozása során. Az eGovernment lényege az, hogy az ügyintézés valamilyen elektronizált formában működjön ...
 • Tóthné Metz, Ágnes
  Dolgozatomban Magyarország elektronikus közigazgatási rendszerének folyamatos fejlődésének irányával, lehetőségeivel, valamint megoldásaival foglalkozom. Körbejárom azt a témát, hogy mit is értünk az információs társadalom, ...
 • Béke, Gergő
  Dolgozatom elsősorban a hazai elektronikus közigazgatás jelenlegi helyzetével, illetve a digitális szakadék témájával foglalkozik. Szóba kerülnek benne a pozitív illetve a negatív tényezők egyaránt. Egyrészt megtudja ...
 • Bordán, Szabolcs (2012-05-02)
  E-közigazgatás Magyarországon. A hivatali kapu használatának bemutatása. A föld-elő vásárlási kifüggesztések, és az Egyéni Vállalkozói Igazolványok ügyintézése hivatali kapun keresztül.
 • Marinó, Péter (2011-11-03)
  A szakdolgozatomban szeretném bemutatni az e-közigazgatás kialakulását az Európai Unióban és Magyarországon. Megvizsgáltam a Debrecen város települési portálját illetve javítási és fejlesztési javaslatokat teszek a portál ...
 • Olasz, Enikő (2011-11-03)
  Dolgozatom célja, hogy bemutassam a magyarországi elektronikus közigazgatás fejlődését, valamint hogy az Európai Unió mennyiben befolyásolta ezt a fejlődést. A bevezetést követően bemutatom röviden az internetet és a ...
 • Kégli, Nikolett
  A szakdolgozat fő témája az elektronikus közigazgatás Magyarországon és az Európai Unióban. Sorba vettem az EU-s Akcióterveket, amelyek az e-közigazgatás kiépítést szabályozták és részletezték, hogy mely szolgáltatásokat ...
 • Tar, Réka Judit
  Szakdolgozatom témája az elektronikus közigazgatás kialakulása, története Magyarországon. Célom az volt, hogy bemutassam, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az e-közigazgatás, illetve van e jövője. Részletesebben bemutatom ...
 • Tóth, Szilvia Angéla
  Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy a korcsoportok milyen mértékben használják az elektronikus ügyintézést. Ami képes megkönnyíteni a hivatallal való kapcsolattartást. Vizsgálódásom kiterjed a digitális szakadékra is. ...
 • Széll, Sándor (2011-05-04)
  A dolgozat bemutatja az e-közigazgatás egy lehetséges azonosítási eljárását.
 • Németh, György
  Szakdolgozatom témájaként Hajdúdorog településportálját fogom elemezni, illetve azt, hogy miként valósul meg az elektronikus közigazgatás lakóhelyemen. A témaválasztásban természetesen szerepet játszott az a tény, hogy ...
 • Keskeny, Ervin (2014-04-11)
  A dolgozatom célja, bemutatni az informatikában rejlő a közigazgatás számára is hasznos lehetőségeket, rávilágítva és kiemelve azokat a sérülékeny pontokat, amelyek megakadályozhatják az állam, vagy egyes szerveinek a ...
 • Kövesházi, Nóra
  A dolgozat a központi és területi igazgatás területén belül azon fejlesztési lehetőségekkel foglalkozik, amelyhez az e-közigazgatás jelenthet segítséget. Nem célja konkrét technológiai megoldások kifejtése, ehelyett – a ...
 • Szabó, László
  Szakdolgozatom első részében aktuális szakirodalom segítségével bemutattam az e-közigazgatás fogalmát. Külön kitértem az előnyei és hátrányai szemléltetésére és a működésére. Foglalkoztam a back-office és front-office ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.