University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "elektronikus közigazgatás"

Sort by: Order: Results:

 • Bulyovszky, László (2009-02-11)
  Szakdolgozatom témája a közigazgatási szervek elektronikus ügyintézésének jogszabályi háttere, az Ügyfélkapura való regisztráció és annak használata, valamint ezzel összefüggésben az információs társadalom helyzete Mag ...
 • Borbélyné Bódi, Margit (2009-03-04)
  A szakdolgozatban nemzetközi kitekintés mellett a hazai jogszabályokra támaszkodva mutatom be az információs társadalom és az elektronikus közigazgatás kialakulását, fejlődését. Részletesen tárgyalva az ügyfélkapuban rejlő ...
 • Hegedüs, Rebeka
  A világ rohamos léptekben halad előre a technikai fejlődés útján, amely szükségszerűen eddig ismeretlen helyzeteket teremt és újabbnál újabb problémákat vet fel, amelyek egyre összetettebb szabályozást kívánnak és vonnak ...
 • Béke, Gergő
  Dolgozatom elsősorban a hazai elektronikus közigazgatás jelenlegi helyzetével, illetve a digitális szakadék témájával foglalkozik. Szóba kerülnek benne a pozitív illetve a negatív tényezők egyaránt. Egyrészt megtudja ...
 • Seres, Viktória (2012-11-30)
  Az elektronikus közigazgatás Magyarország (ezen belül Nyíregyháza) jelenlegi helyzetét mutatom be dolgozatomban. A szakdolgozatomban, leírom az Internet térhódítását a világon és később Magyarországra levetítve. Az ...
 • Lénárt, Anikó (2009-03-03)
  Dolgozatom témája az elektronikus közigazgatás kialakulása és fejlődése, valamint a Ket. szabályozása. Röviden bemutatom a hajdúszoboszlói IKeR rendszert.
 • Marinó, Péter (2011-11-03)
  A szakdolgozatomban szeretném bemutatni az e-közigazgatás kialakulását az Európai Unióban és Magyarországon. Megvizsgáltam a Debrecen város települési portálját illetve javítási és fejlesztési javaslatokat teszek a portál ...
 • Posta, Ágnes (2010-03-17)
  Dolgozatomban az elektronikus közigazgatás fogalmi meghatározásain túl, elsősorban Hajdúdorog lehetőségeit elemzem. Az elemzés egy kérdőíven alapul, amelyet 42 hajdúdorogi lakossal töltettem ki. A megkérdezettek négy ...
 • Andrejkovics, Edina (2011-04-13)
  Dolgozatom arra épül, hogy bemutassa hogyan alakult ki, hogyan fejlődik, hova jutott az e-government, mely programok szerepelnek uniós és hazai szinten és ezekből mi valósult meg, létrejön e az egyablakos ügyintézés, kifejti ...
 • Kovács, Hajnalka (2010-03-08)
  Az elektronikus ügyintézés kialakulásához hosszú út vezetetett. A technológiai feltételek megteremtésén túl (pl.: digitális aláírás), számtalan jogi kérdést kellett elözetesen letisztázni mind Európai Uniós, mind tagállami ...
 • Tóth, Szilvia Angéla
  Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy a korcsoportok milyen mértékben használják az elektronikus ügyintézést. Ami képes megkönnyíteni a hivatallal való kapcsolattartást. Vizsgálódásom kiterjed a digitális szakadékra is. ...
 • Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2017-12-20)
 • Menyhártné Nagy, Beáta (2011-04-07)
  A Ket. korábbi hatályban levő rendelkezése szerinte az elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetőleg ...
 • Bugyi, Bernadett (2011-10-21)
  Az elektronikus közigazgatás működése, fontosabb szakaszai illetve Magyarországi helyzete. Ezen belűl az elektronikus közigazgatás működése egy kissebb településen az én dolgozatomban ez konkrétan Nyíradony.
 • Ranyhóczki, István
  Szakdolgozatom témája az elektronikus közigazgatás kialakulása, története és jelenlegi helyzete Magyarországon. Célom az volt, hogy ismertessem az elektronikus közigazgatást. Meghatároztam különböző fogalmakat, mint például ...
 • Földi, Ferenc Norbert (2009-11-19)
  Dolgozatomban a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak felméréséből származó adatok feldolgozásából keletkezett adatbázisra támaszkodva a döntési folyamatokban meghatározó szerepet játszó, magas információtartalommal ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.