University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "elektronikus kereskedelem"

Sort by: Order: Results:

 • Huri, Ferenc Zsolt (2009-11-20)
  Az adatbiztonság szerepe és hangsúlya az elektronikus kereskedelemben. Az elektronikus kereskedelem hatása a vállalkozások életére és megvalósításának jogi kérdései.
 • Kádár, Ágnes (2012-02-16)
  Dolgozatomban szeretném bemutatni először is azokat a technológiai előzményeket, melyek az információs társadalom ma ismert formájának kialakulásához vezettek, majd az ezt követő szabályozási megoldásokat ismertetném, ...
 • Támba, Miklós (2009-09-25)
  Dolgozatomban az online aukció megjelenésének folyamatát kívánom áttekinteni. Elsőként az internetes jelenlét hátterét, az elektronikus kereskedelem alapvető fogalmait, szereplőit és a hagyományos kereskedelemmel szemben ...
 • Bernáth, Luca (2007-11-27)
  Az egységes belső piac és e piacon az azonos versenyfeltételek kialakítása az európai integráció meghatározó, egyik központi eleme. Az európai közösségi jogharmonizáció ilyen területei tehát nem kerülhetik el a nemzetek ...
 • Vas, Mária (2007-07-12)
  Kutatásom célja az elektronikus kereskedelem fejlődésének – főként az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások – elemzése, az egyes térségek, országok fejlettségében mutatkozó eltéréseknek és okainak vizsgálata. Választott ...
 • Farkas, Zoltán (2007-02-15)
  Ma az elektronikus kereskedelmi rendszerek színtere az Internet. A jövőben ez a Mob il Világ lesz. A megvalósításhoz szükséges technológiai háttér egy része már ma is létezik, de nagyobb hányada kutatási, megvalósítási ...
 • Mecsei, Dóra
  Záródolgozatom főtémája a digitális kereskedelem. Gyakorlati időmet a Frektan Kft.-nél töltöttem mely a Digitalko webáruházat működteti. Elsőként bemutatom az elektronikus kereskedelem világát, annak előnyeit és hátrányait, ...
 • Lakatos, Balázs (2011-11-24)
  Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam, hogy a döntéstámogató- és üzleti intelligencia rendszerek fejlődésére milyen hatással volt az elektronikus kereskedelem utóbbi másfél évtizedes terjedése, illetve az ennek köszönhető, ...
 • Wittner, Gyöngyi (2009-08-17)
  Dolgozatom témájául azért választottam az e-business modellek, infrastruktúrák és stratégiák bemutatását, mert ez egy olyan terület, amiről nyugodtan állítható, hogy ma már szinte mindenkit érint – még akkor is, ha nem ...
 • Laskovics, Mária (2010-11-15)
  Az elektronikus kereskedelem bemutatása.Infokommunikációs hullám. Az elektronikus kereskedelem formái. Online marketing eszközök. Jogi szabályozás. Adatvédelem.
 • Tóvizi, Nikolett (2013-12-05)
  Szakdolgozatom célja, hogy az elektronikus kereskedelem hazai piacokon való szerepét és jelentőségét megismertessem az olvasóval. Továbbá bemutassam az e-kereskedelemben résztvevő internetes üzletek hatékonyságának ...
 • Román, Dávid Dániel
  A számítógépek és az internet továbbra is robbanásszerűen terjed az egész világon, és megállíthatatlanul fejlődik. Az elektronikus kereskedelem napjaink egyik legjobban fejlődő kereskedelmi ágazata. A mai vállalkozásoknak ...
 • Timár, Csaba (2010-04-01)
  Dolgozatom célja az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás tulajdonságainak, működéseinek bemutatása, és annak bizonyítása, hogy a használatukkal még közelebb kerülhetünk egy információs társadalom kialakulásához.
 • Tarján, Zsanett (2014-04-15)
  Szakdolgozatom témájául az elektronikus kereskedelem szolgál, melynek indoka a téma aktualitása. A számítógépek megjelenése és az Internet térhódítása alaposan megváltoztatta a társadalmat, főleg szokások tekintetében. ...
 • Károlyi, Tamás
  Szakdolgozatom az elektronikus kereskedelemről, az online marketingről, a webáruházak által használt különböző marketing fogásokról, valamint arról szól, hogy ezek milyen hatással vannak a fogyasztókra. Szakdolgozatomban ...
 • Atyi, Zsolt (2014-01-09)
  Az elektronikus kereskedelem fejlettsége napjainkban. Hogyan hat ez a magyarországi kereskedelemre. Az internetes kereskedelmi módok bemutatása. Hogyan is megy végbe egy elektronikus tranzakció. Legnagyobb belföldi és ...
 • Tilki, Abigél
  Dolgozatom címe az elektronikus kereskedelem, mely nagyon tág területre evez, ezért minden részére nem kívánok kitérni. Fontos tisztázni a jogi hátterét (azon belül is a jelenleg hatályos szabályozást), mert jogszabályok ...
 • Konczili, Balázs
  Záródolgozatom az elektronikus kereskedelemről szól.Azon belül a webáruházakra tértem ki részletesebben.A gyakorlatomat a Digitalko.hu webáruháznál töltöttem így az ott szerzet tapasztalataim alapján részletesebben tudtam ...
 • Máté, Tamás
  A dolgozatomban az e-kereskedelem megjelenéséről, fejlődéséről és az online áruházak felépítéséről és működéséről írtam. Az általam választott téma szorosan kapcsolódik a 14 hetes gyakorlatomhoz, melyet a Frektan Kft. által ...
 • Babály, Henrietta
  Dolgozatom témája az elektronikus kereskedelem, mely szorosan kapcsolódik a 14 hetes szakmai gyakorlatomhoz. Témámból adódóan először az internet megjelenésével foglalkoztam, majd bővebben kifejtettem az elektronikus ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.