University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "emlékezet"

Sort by: Order: Results:

 • Pótor, Barnabás
  Dolgozatomban az 1950-es, 1960-as években egyházi fenntartású gimnáziumokban végzett diákok ¬– már a rendszerváltás után született – visszaemlékező szövegeinek vizsgálatát fogom elvégezni. A második világháború végét ...
 • Magyar, Boglárka (2013-04-18)
  Mindannyiunk életében szükség van példaképekre. Olyan élő vagy már eltávozott személyekre, akikre méltán lehetünk büszkék. Az általuk felállított rekordok, híres győzelmek inspirálják ifjú követőiket, rajongóikat arra, ...
 • Tóth, Alexandra
  Dolgozatom vizsgálatának homlokterében a háború, mint kollektív trauma reprezentálhatósága áll. A 20.század fordulatai, a háborús stratégia megváltozása és a haditechnika fejlődése olyan események sorozatát indította el, ...
 • Kmellár, Viktória Ildikó
  A dolgozatban Papp Zsigmond, gyomai parasztgazda első világháborúra vonatkozó írásos anyagait dolgoztam fel. Bemutatom életrajzát, aminek megírásához emlékirata mellett az eddig megjelent szakirodalomra támaszkodtam. ...
 • Holmár, Zoltán
  A Nagy Háború egyik feltűnő sajátossága volt, hogy – talán először a történelemben – a tömeges halál kollektív emlékezeti rítusokat gerjesztett amellett, hogy érintetlenül hagyta a gyász egyéni jellegét. Az első világháború ...
 • Kusper, Judit (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2019-12)
  Hogyan képes megteremteni magát a (pszeudo)modern szubjektum, miként jelenik meg az én az előző századforduló szövegeiben? E kérdésekre igyekszünk választ keresni, s három alkotó, Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi ...
 • Kusper, Judit (2008-10-21)
  Kusper Judit „Eltört a kis tükör” Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Értekezésemben a magyar líra egyik kiemelkedő fontosságú, ám az utóbbi időben kevés hangsúlyt ...
 • Nagyné Szabó, Ildikó
  Dolgozatomban a tanulás, a tanulási nehézségek, a figyelem és az emlékezet fogalmát, jellemzőit, sajátosságait jártam körül. Ezek után az általam vizsgált 83 ötödik osztályos gyermek Pieron-féle figyelem vizsgáló, ...
 • Labancz, Borbála
  A dolgozat Tiszaszederkény I. világháborús megemlékezéseit mutatja be, hogyan hatottak a közösségre, milyen szerepet töltöttek be? A szöveg célja, hogy összefoglalja a centenáriumi évek alatt történő megemlékezéseket és ...
 • Bakcsi, Botond; Mudriczki, Judit; Lénárt, Tamás; Nagy, Csilla; Czifra, Mariann; Gönczy, Monika; Lapis, József; Osztroluczky, Sarolta; Kovács, Szilvia; Kárpáti, Zsuzsa; Bovier, Hajnalka; Maszárovics, Ágnes; Lengyel, Barbara; Gergely, Nikoletta; Jablonczay, Tímea; Földvári, József (DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2008)
 • Kababik, Mária
  Szakdolgozatom célja, a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek traumatikus eseményre vonatkozó emlékezetének és jelen viselkedésük, érzelmi életük vizsgálata. Az elméleti részben a nevelésbe vételt megelőző elhanyagolás, ...
 • Pósán, László; Bárány, Attila; Fehér, Krisztina; Bujtás, László Zsigmond; Csorba, Dávid; Oláh, Róbert; Réthelyi, Orsolya; Bozzay, Réka; Pusztai, Gábor; Brittig, Vera; Takács, Miklós (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2017-12)
 • Doma, Boglárka
  Szakdolgozatom témáját a nyíri mezőség egyik településén található egy I. világháborús napló adja. Ennek elemzése mellett, a szerzőjét, egy szentmihályi parasztembert, családját, és életét mutattam be. Ezek alapján ...
 • Mátyus, Attila
  Szakdolgozatomban szeretném górcső alá venni a branding fogalmát, megvizsgálni, hogy az érzelmek milyen hatással vannak a fogyasztókra, illetve a personal branding folyamatát szeretném részletesen bemutatni. Fontosnak ...
 • Csengei, Ildikó; Asztalos, Éva; Csopák, Zsuzsanna; Bényei, Péter; Kovács, Béla Lóránt; Jászberényi-Kamarás, Orsolya; Takács, Judit; Fodor, Péter; Kálai, Sándor; Maksa, Gyula (KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 1999)
 • Bereczki, Péter Levente (2010-09-03)
  Jelen tanulmány fő célkitűzése abban állt, hogy Eugène Fromentin (1820-1876), a mára méltatlanul elfeledett XIX. századi festő-író életművén keresztül elemezzük irodalom és képzőművészet kapcsolatát. Mivel az alkotó ...
 • Tóth, Tímea Etelka
  Dolgozatom célja alapvető választóvonalak mentén megvizsgálni Szenes Hanna életét arra keresve a választ, hogyan jutott el egy budapesti jómódú fiatal zsidó lány a háború fergetegébe, s visszatérve a háború poklába, miként ...
 • Markovics, Soma
  Dolgozatomban a háborús trauma témáját, ezen belül is a vietnami háború filmes reprezentációit járom körül. Az általános filmtörténeti áttekintés mellett, a megadott szempont/szempontok alapján két filmet (Stanley Kubrick: ...
 • Nyiri, László (2013-04-16)
  Dolgozatomban megvizsgálom Trianon emlékezethelyeit, ismertetek néhány Trianon-legendát, bemutatom a várpalotai Trianon Múzeumot, kielemzem Koltay Gábor filmjét, a világhálón lévő Trianonnal kapcsolatos tartalmakat vizsgálok ...
 • Páll, Erika (2013-05-12)
  A dolgozat témája a környezettudatos társadalmi célú reklámok környezeti attitűdre gyakorolt hatásának vizsgálata. A fő kérdés az volt, hogy vajon az érzelemgazdag vagy a kognitív munkát igénylő reklámok hatása az erősebb. ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.