University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "függvényegyenletek"

Sort by: Order: Results:

 • Győrfi, András (2010-12-09)
  Függvényegyenletek megoldásainak vizsgálata, additív és multiplikatív függvények jellemzése. Bemutatásra kerül, hogy egyes fügvényegyenletek megoldásainak eleget tévő függvények elemi függvények.
 • Bóka, Henrietta (2007-03-19)
  A diplomamunka témája a függvényegyenletek és alkalmazásaik. A függvényegyenleteket minden tudományban használják. A dolgzat témájául néhány nevezetes, a valószínűségszámításban való alkalmazás szempontjából fontos ...
 • Glavosits, Tamás
  A disszertáció témája rendezett algebrai struktúrákon, illetve ezek részhalmazain értelmezett függvények és relációk vizsgálata. A dolgozat két részből áll. Az első rész az 1.-9. fejezeteket foglalja magába és függvényegyenletek ...
 • Kézi, Csaba Gábor
  A doktori disszertáció öt fejezetből áll. Az első négy fejezet lineáris és nem lineáris függvényegyenletekkel foglalkozik. Az utolsó fejezetben leírjuk a szubkvadratikus függvények főbb tulajdonságait, és tisztázzuk a két ...
 • Kolozsvári, Mária (2006-06-27)
  A könyvben a függvényegyenletek megoldásának néhány elemi módszerét írtuk le. Emellett bemutatjuk egyes "klasszikus" függvényegyenlet megoldását, amelyeket széles körben alkalmaznak a matematikában. Áttekintjük egy sor ...
 • Vinczéné Varga, Adrienn (2012-09-17)
  A disszertáció túlnyomó részében súlyozott aritmetikai közepet tartalmazó függvényegyenletekről lesz szó, melyek lineáris függvényegyenletek abban az értelemben, hogy a megoldáshalmaz zárt a szokásos pontonkénti elv alapján ...
 • Burai, Pál József (2011-05-24)
  Középértékeket tartalmazó függvényegyenletek Functional equations involving means
 • Borus, Gergő Gyula (2010-05-10)
  E dolgozat egy, a Maple komputer-algebrai rendszerben fejlesztett, lineáris függvényegyenlet-rendszerek megoldására szolgáló programot tartalmaz.
 • Vajday, László (2013-12-02)
  Ebben a PhD disszertációban megvizsgáljuk a klasszikus függvényegyenleteket különböző típusú hipercsoportokon, megadjuk az additív, exponenciális és általánosított momentumfüggvények alakját speciális hipercsoportokon, ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.