University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "gazdaság"

Sort by: Order: Results:

 • Tóth, Gabriella (2007-07-12)
  Dolgozatomban azt elemzem, hogy a 2004-es európai uniós bővítés hogyan hatott Spanyolország gazdaságára. Munkám elején összefoglaltam az ország legfontosabb gazdasági és történelmi eseményeit. Megvizsgáltam hogyan ment ...
 • Papp, Alexandra Mária (2012-10-30)
  A dolgozatomban szeretném bemutatni, hogy hogyan reagáltak Magyarországon a vállalatok a 2007-2008-ban kitört gazdasági világválság hatásaira. Milyen következményekkel járt számukra a kereslet visszaesése, valamint a ...
 • Tamási, Ottó
  A diplomadolgozat fő célja a nagyobb volumenű hazai rendezésű nemzetközi sportesemények – különös tekintettel a 2017. évi FINA Vizes Világbajnokságra – nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának elemzése. A makrogazdasági elemzés ...
 • Szabó, Bernadett
  A dolgozat méhészetek elemzésén keresztül alapvetően az üzemszervezeti vizsgálatra irányul. A központi kérdése, hogy hogyan szerveződik egy 21. századi magyar méhészeti gazdaság. A vizsgálatba vont méhészek jövedelemkiegészítés ...
 • Kenézné Molnár, Gabriella Katalin
  Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatóként záródolgozatomat az adórendszerről írtam. Ismertettem a kialakulását, fejlődését, elemeztem az adóreformokat és azok következményeit. Külön fejezetet foglal el dolgozatomban ...
 • Nagy, Dóra Dorottya
  A dolgozatomban ismertettem az Afrika régió gazdasági helyzetét különböző mutatószámok segítségével illetve felvázoltam a telekommunikációs szektor helyzetét.
 • Bálega, Péter
  A dolgozatomban az afrikai sertéspestis járvány gazdasági hatásait vizsgáltam Magyarországon és Kínában. A dolgozatom felépítése: A sertéspestis bemutatása, terjedése, gazdaságra gyakorolt hatásainak bemutatása különböző ...
 • Sárközi, Júlia
  Dolgozatomban az albán jellegű fagylaltot árusító üzletek hatását vizsgáltam azokra a már meglévő fagylaltozókra, melyeknek környékén az új üzleteket megnyitották. A kutatásom során megvizsgáltam a vendégek fagylalt ...
 • Mitrócsák, Kitti
  Általánosan a zöldségnövényekről. A paprika világi, Európai és Magyarországi helyzetének szemléltetése. Egy konkrét vállalkozás almapaprika helyzetének bemutatása költség-haszon elemzéssel.Az üzem másik ágazatának, a ...
 • Maczali, Dalma
  A dolgozatom fő célja bemutatni az amerikai-kínai kereskedelmi háborút, érintvve az országok kapcsolat torténetét, gazdaságát és a kereskedelmi háború hatásait.
 • Koszorus, Dóra
  Szakdolgozatom által szeretnék egy átfogóbb képet nyújtani az arab világban a 2010-es év végétől meginduló eseményekről. Célom, hogy megmutassam, milyen következményei vannak az akkoriban megindult kormányellenes ...
 • Lipták, József (2008-09-01)
  Szakdolgozatomban az 1947 utáni magyar gazdaságot elemzem, egészen az 1956-os forradalomig. A gazdaság mellett, a jelentős gazdaságpolitikai változásokra is kitérek, mivel a gazdaságot lehetetlen a politikától elválasztani. ...
 • Farkas, Péter (2007-07-20)
  „Mint az a trendekből egyértelműen kiderül, az energiahordozók ára – s így termelésük és jelentőségük is – egészen 2030-ig biztosan növekedni fog”. „Az olajtól (és gáztól) való függősége megmaradt, ami a világpiaci árak ...
 • Havasi, Virág (2009-06-22)
  A dolgozat célja az érték- és életminőség kutatások összekapcsolása, az ingleharti érték kutatások és elemzések kibővítése, mélyítése. Az értekezés első részében tisztáztuk az általunk használt fogalmak jelentését (érték, ...
 • Mészáros, Patrik
  Manapság rengeteg információval találkozunk nap, mint nap. Ezek közül viszont nem mind bizonyul valósnak. Így jutunk el az álhírek, dezinformációk témaköréhez. Szakdolgozatomban az álhírek gazdaságra, és azon belül pedig ...
 • Morvai, Bereniké
  Dolgozatomban a balti országok gazdasági fejlődését mutatom be a Szovjetunió felbomlásától napjainkig. Az 1990-es évek végén egy gazdasági átalakulás ment végbe, ezért a balti államoknak sok nehézséggel kellett megbirkózniuk. ...
 • Ferenci, Orsolya
  Szakdolgozatom témája napjaink társadalomtudományi problémakörét feszegeti, a menekültválság egyik szegmensét; azt vizsgálom, hogyan függ össze a magyar és menekült háztartások megélhetési stratégiája. Ekképpen igyekszek ...
 • Al-Aghbari, Ala
  A szakdolgozat az Arab-öböl térségében elterülő 6 arab ország bemutatásáról szól. Összefoglaló néven Öböl menti országoknak nevezik őket. Mind a 6 ország, az Öböl Menti Együttműködési Tanácsnak, az ún. „ÖET” -nek a tagja. ...
 • Frankó, Viktória
  Hazánkba a diótermesztés a nagy múltú kertészeti ágazatok közé tartozik. Termőterülete évek óta folyamatos növekedést mutat, így az ágazat gazdasági oldalú vizsgálata elengedhetetlen a jó színvonalú termeléshez. Jelen ...
 • Kazamér, Klára
  Szakdolgozatom témája, Brazília gazdaságának fejlődése. Részletesen elemeztem ezen ország gazdasági, politikai fejlődését a XXI. századtól napjainkig bezárólag. Kutatásomban arra kerestem választ, hogy miként vált vezető ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.