University of Debrecen Electronic Archive
Otthoni hozzáférés a DEENK felhasználói számára

Browsing by Subject "közösség"

Sort by: Order: Results:

 • Buzinkay, Nóra (2013-05-07)
  Jelenleg a világon – és Magyarországon is – a versenysportok, illetve a tömegsportok közül a futball örvend a legnagyobb népszerűségnek. Hazánkban ez azért különösen érdekes, mivel az 1980-as évek óta a hazai futball ...
 • Völgyesi, Zsófia Anna
  A szakdolgozat témája a modern városi társadalmon belüli szerepe a vallási kis közösségeknek. A közösség működésének alapvető vonásain keresztül mutatom be, egy gyülekezet közösség formáló erejét. Szakdolgozatomat a ...
 • Polyák, Orsolya
  Szakdolgozatom két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település és egy településrész fejlődési lehetőségeit és korlátait vizsgálja a helyi erőforrások tükrében. Ezen települések és a település rész közel a magyar-román határhoz ...
 • Boró, Orsolya
  Az interdiszciplináris közösségi munka a ludastói közösségi ház működésében. IKSZT rendszeren keresztül történő gyakorlati megvalósításának bemutatása.
 • Virosztek, Csenge Sára
  Dolgozatom első részében törekedtem a szleng általános bemutatására.A meglévő szakirodalom alapján jártam körül a szleng jelenséggel kapcsolatos kérdéseket.Meghatározása nagyon nehéz,hiszen folyamatosan bővül,fejlődik,nem ...
 • Aranyosi, Márton
  A közösségi gazdaság, mint fogalmi kifejezés a médiában évek óta jelen van. Számos tényező, például az internetes alkalmazások és okostelefonok elterjedésének növekedése, a globalizáció és az urbanizáció, a globális gazdasági ...
 • Kaszás, Regina
  A dolgozatban szó esik általánosságban Kárásztelekről, a templomról, illetve az oktatásról és az iskoláról is. Továbbá visszatekint a szilágy megyei falu, Kárásztelek, népének életére, hagyományaira az elmúlt egy évszázadban. ...
 • Csercsáné Cser, Tímea Noémi
  Szakdolgozatom témájaként a Baptista Egyházban folyó közösségfejlesztés elemzését választottam. A közösségfejlesztés napjainkban a szociológiának egyre nagyobb teret hódító kutatási területe. Manapság különböző közösségek ...
 • Kovács, Henrietta Ágnes
  A szakdolgozatom első részében a közösségfejlesztés elméleti kereteiről írok részletesen, többek között a közösség fogalmáról, a közösségek típusairól, lehetséges csoportosításukról és funkciójukról. Ezután a közösségfejlesztés ...
 • Joó, Patrícia
  A Debreceni Egyetemen végzett tanulmányaim során számos tudományterülettel ismerkedtem meg. Mindig érdekeltek a településekben rejlő lehetőségek, fejlesztési módok és a kutatómunka. Tudatos választás eredményeképpen, a ...
 • Király, Zoltán
  A Toldon végzett "Esélyteremtés az integrációhoz" program bemutatása. Lehetőségek a cigányság szemléletváltozásának elérésére, segítve ezzel az integrációjukat. A beavatkozási pontokat megtalálva, a közösségfejlesztés ...
 • Fedor, Brigitta (2013-03-27)
  Közösség és társadalom viszonya. Közösségszerveződés Józsán. A Józsai Díszítőművészeti Szakkör múltja és működése napjainkig.
 • Kormos, Erik
  Dolgozatomban, behatóbban a Hetednapi Adventista Egyház, két zempléni gyülekezetével foglalkozom. Kutatásom főbb témája, a rendszerváltás utáni időszakról szól, amikor megnyílt az út a szabad vallásgyakorlat felé. Arra ...
 • Szabó, János Zoltán (2012-06-05)
  Az értekezés célja a fesztivál-jelenség kutatása, ezen belül a rendszerváltás óta bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások mint kontextusok felfejtése, másfelől pedig a kulturális fesztiválok által vállalt és ...
 • Varga, Klaudia (2010-11-03)
  Az elmúlt évtizedekben felismerést nyert, hogy a vidéki területek számos veszélynek vannak kitéve. Ezen problémák megoldására a vidék előtérbe helyezése volt a cél, ahogy azt a Corki deklaráció is megfogalmazta. A ...
 • Turi, Zsuzsanna Tünde
  Dolgozatomban a szolgáltatások köré kialakult márkaközösségeket vizsgáltam, középpontba helyezve a szolgáltatást és a szolgáltatás nyújtóját. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a szolgáltatások köré kialakult ...
 • Bodrogi, Ferenc Máté; Török, Zsuzsa; Lee, Sang Dong; Kondor, Tamás; Bényei, Péter; Kunkli, Enikő; Imre, László; Hovanecz, Fruzsina; Tihanyi, Katalin; S. Varga, Pál; Ács, Gábor (Debreceni Egyetemi Nyomda Debrecen , 2005)
 • Rezes, Melinda Anikó
  A szakdolgozatomban a Hollandiában lévő, szám szerint 420 vallásos illetve nem vallásos közösségről adtam egy általános áttekintést. Leírtam, hogy a ’közösségi élet’, mint olyan, honnan származik. Osztályoztam a fentebb ...
 • Molnár, Dániel
  Dolgozatom megírásával kettős célt tűztem ki, melyet három pillérre építettem. Egyrészről a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom széleskörű bemutatására törekedtem, mely egy olyan szervezet, ami a két világháború közötti ...
 • Lukácsné Marinka, Melinda
  A szatmári svábok körében megfigyelhető 20. század végi – 21. század eleji identitásválság megjelenésének okait, a krízis kezelésére adott kulturális válaszok formáit, valamint az identitás fenntartásának egyéni és közösségi ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.