University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "közjegyző"

Sort by: Order: Results:

 • Tóth, Erzsébet (2013-02-15)
  Szakdolgozatom témája a fizetési meghagyás a közjegyző hatáskörében. A fizetési meghagyásos eljárás már több mint egy évszázada a hazai jogi kultúra részét képezi. Eközben hol a Polgári perrendtartás keretein belül, hol ...
 • Danyi, Zsuzsanna (2011-03-10)
  A szakdolgozatom témájaként a fizetési meghagyásos eljárást választottam, mely jogintézmény sajátosságát a közjegyzői hatáskörbe kerülés adja. Az Országgyűlés 2009. június 15-én elfogadta a 2009. évi L. törvényt, mely a ...
 • Sád, Edvárd
  A szakdolgozatom, a fizetési meghagyásos eljárás ismertetését tartalmazza, az eljárás megindulásától egészen annak befejezéséig. Emellett kitérek- a meghagyás jogerőre emelkedést követően-, az azzal kapcsolatos végrehajtási ...
 • Toldy, Emil
  Szakdolgozatom témájának a hagyatéki eljárást választottam. Jogi tanulmányaim során hamar kiderült, hogy a polgári jogággal foglalkozó jogászok körét fogom bővíteni. A polgári eljárásjogi, illetve nemperes eljárással ...
 • Zagyva, Andrea (2014-01-22)
  A szakdolgozatom témája a közjegyző jogállása és feladata. Az emberi társas együttélés ténye már önmagában is szükségessé tette olyan személyek kiválasztódását, majd később tudatos és szervezett kiválasztását, akikben a ...
 • Nagy, Adrienn
  Szakdolgozatom témáját a közjegyző nemperes eljárásai, azon belül a hagyományos és modern elemek kivetüléseként a hagyatéki eljárás és a fizetési meghagyásos eljárás képezi. Célom a közjegyzőség, közjegyzői szervezet, ...
 • Sarkadi, Imre (2013-05-16)
  A dolgozat a közjegyzői hatáskörökbe utalt eljárások és az ingatlanforgalom kapcsolatát tárgyalja. Röviden kitér a közjegyző fogalmára és a közjegyzőség történetére. Az egyes közjegyzői eljárások vizsgálata során a dolgozat ...
 • Fazekas, Ilona Anikó (2010-01-18)
  A XXI. század elejének forgatagában, a gyakorló jogász évről-évre újabb és újabb jogintézményekkel és jogi megoldásokkal találkozik. Hiszen a jog állandó önmozgásban van, melynek kapcsán arról a jól ismert jelenségről van ...
 • Molnár, Tamás
  A dolgozat a közjegyzők jogállásával foglalkozik az Európai Unió jogrendszerében. Feldolgozásra kerülnek a különböző tagállamok nemzeti jogában szabályozott közjegyzők, különös tekintettel a magyar közjegyző speciális jogállására.