University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "lopás"

Sort by: Order: Results:

 • Kiss-Almási, Zsuzsanna
  A betöréses lopás a vagyon elleni bűncselekmények azon típusa, amely mindig a bűnüldözés érdeklődésének középpontjában állt. Míg napjainkban az egyes bűncselekmény típusok, mint például a gépkocsi feltörések gyakorlatilag ...
 • Csontos, Szabina
  A szakdolgozatom egy holland és egy magyar történet összehasonlításáról szól. A Karel ende Elegast című középkori, holland lovagregényt vetettem össze a Mátyás király lopni megy című magyar népmesével. A két történetben ...
 • Farkas, Tímea (2010-03-16)
  Napjainkban sokszor az érdeklődés középpontjába kerülnek a bűnözés különböző módjai.Befolyásoló tényezőként minden bizonnyal a társadalmi változások negatív hatásai erőteljesen érvényesülnek. Mindez nem csupán a felnőtt ...
 • Kanda, Ágnes (2009-02-12)
  A gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények közül a gépjárműlopás témaköre a dolgozat központi eleme. A gépjárműlopás speciális tényállási elemeinek ismertetése után, az elkövetési módszerek két fő csoportja, a roncsolásos ...
 • Kovács, József (2013-01-18)
  A dolgozatom témájául azért választottam ezen bűnelkövetési módot, mert a gépjárműlopás és az ahhoz köthető egyéb bűncselekmények a vagyon elleni bűncselekmények egy speciális, különleges jelentőséggel bíró ágai.
 • Dobos, Nóra (2013-04-02)
  Az emberiség történelmében mindig is meghatározó deliktum volt a lopás, a mindennapi életben jelen levő szankcionálandó magatartási forma. A szabályozásának kialakulása során kezdetben az állam nem avatkozott be, majd mikor ...
 • Balogh, Éva (2007-11-27)
  A lopás egyike a legrégebbi, és leggyakrabban előforduló bűncselekmény. Véleményem szerint nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a megelőzésre, hiszen az emberek nem figyelnek értékeikre, nem tesznek semmit annak érdekében, ...
 • Silye, Péter (2012-08-23)
  A lopás történeti kialakulása és a hatályos szabályozás bemutatása a dolgozat témája.Napjainkban a legnagyobb arányban előforduló vagyon elleni bűncselekmény a lopás. Véleményem szerint a lopás, mint bűncselekmény támadja ...
 • Somogyi, Péter Pál (2013-02-15)
  A lopás egy évezredek óta fennálló társadalmi probléma, ami a vagyonközösség felbomlásával jött létre. Szabályozásának fontosságát mi sem szemlélteti jobban, mint az elkövetések gyakorisága. A szabályozás mellett meg kell ...
 • Szolnok, Annabella
  Dolgozatomban a vagyon elleni deliktumok legelterjedtebb típusát, a lopást mutatom be különös tekintettel a történeti előzményekre. A modern világunk fő mozgatórugójaként a pénz dominál, melyhez az emberek olyan pénzszerzési ...
 • Bányász, János
  A lopás jelentősen kiemelkedik a vagyon elleni deliktumok köréből, hiszen azok többségét napjainkban is a jogtalan eltulajdonítások száma teszi ki. A bűncselekményhez továbbá rendkívül összetett minősítési rendszer tartozik. ...
 • Csörsz-Magyar, Katalin (2012-05-11)
  Szakdolgozatom megírásának témája a lopás normaszegésének vizsgálata a gyermekkorúak körében. Feltáró jellegű munka elvégzésére törekszem abból a célból, hogy a lopást elkövetett gyerekek tetteinek hátterét tárjam fel a ...
 • Gyulai, Zsófia (2011-04-29)
  Ahogy azt az elmúlt évek statisztikái is mutatják a bűncselekmények közül a leggyakrabban elkövetett tényállásnak a lopást tekinthetjük. A vagyon elleni bűncselekmények az összes bekövetkezett eset több mint felét teszik ...
 • Lévai, Géza (2014-01-16)
  A lopás tényállásán belül a magyar szabályozásban kezdetektől fogva megfigyelhető az enyhe és a súlyos lopás közötti különbségtétel. A megkülönböztetés általában az értékhatárokon alapult, emellett súlyosbító körülmény ...
 • Nagy, Imre
  Dolgozatomban a vagyon elleni bűncselekmények, azon belül pedig a lopási bűncselekmények nyomozásának specifikumait mutattam be. A műben rövid hazai jogtörténeti áttekintést követően végigkísértem a lopási cselekmények ...
 • Lucski, Zsuzsanna (2012-03-27)
  A vagyon elleni bűncselekmények fajtái, ezen belül a lopás, mint bűncselekmény ismertetése,fajtái, jogi következményei, nyomozásuk. A nyomozás fogalma, feladatai, nyomozási cselekmények.
 • Horváth, Zita (2010-03-20)
  Az 1990-es évek elején a bűnözés új növekedési pályára állt. A megnövekedett méretű bűnözés sokkolta a közvéleményt.
 • Szuhai, Edina Katalin
  A dolgozatomat a történeti háttér bemutatásával, a változások, illetve a vagyon elleni bűncselekmények csoportosításával kezdem annak érdekében, hogy el tudjuk helyezni a lopás tényállását a rendszerben, illetve, hogy ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.