University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "média"

Sort by: Order: Results:

 • Hengl, Dóra (2013-04-15)
  Szakdolgozatomban a 2011. március 11-ei japán földrengés médiareprezentációjával foglalkozom. Videókat, beszámolókat is vizsgálok a dolgozatomban. Elemzésem alappilléréül pedig az RTL Klub riportjait választottam. A Fókusz ...
 • Józsi, Tamás (2014-05-05)
  Szakdolgozatom elkészítése során létrehoztam egy médialejátszó eszközt, mely képes MP3 fájlok kiváló minőségű lejátszásra SD kártyáról, valamint automatizálási funkciókat lát el. Az eszköz főbb szolgáltatásai: - SD kártya ...
 • Lieli, Zsuzsanna (2007-07-11)
  Kérdésként vetődik fel bennünk: Van-e hírértéke a 2000 évvel ezelőtt történt eseménynek a XXI. században? A Katolikus Egyház tanítása szerint a Krisztus feltámadásába vetett hit egy életfilozófiát hirdet, amely nem merülhet ...
 • Tóth, Orsolya
  A médiaesemények önmagukban a társadalmi szolidaritást erősítik. Véleményem szerint kulcsfontosságú szerepet foglalnak el a közösség megerősítésében. Elmondhatom, hogy a médiaesemények főképp a változásról szólnak. A ...
 • Mikula, Szilvia
  Szakdolgozatomban a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyház médiával való kapcsolatát vizsgáltam. A Görögkatolikus Egyház nagy hangsúlyt helyez a hagyományos értékek megőrzésére, emellett azonban egyre ...
 • Tóth-Kohán, Noémi (2013-04-11)
  A dolgozat az új médiatörvény változtatásainak értékelése. Foglalkozik a törvény társadalmi, politikai és szakmai megítélésével. Az ehhez kapcsolódó alkotmánybírósági határozatok elemzésével. Összegyüjti a témához kapcsolódó ...
 • Kiss, Fanni (2014-04-14)
  Dolgozatomban az amerikai Michelle Obama, az angol Samantha Cameron és a magyar Lévai Anikó példáján keresztül szeretném szemléltetni a First Ladység mibenlétét, különböző tanulmányok és írások segítségével. Mielőtt ...
 • Kiss, Adrienn
  Napjainkban a médiának kiemelkedő szerepe van az életünkben, hiszen akarva-akaratlanul alakítja és formálja értékítéletünket, gondolkodásmódunkat, valamint a világról alkotott képünket is. A média fontos feladata, hogy a ...
 • Orbán, Bettina Mira
  Dolgozatom indokoltsága a következő jelenségen alapszik, melyet fő problémának is tekinthetünk: a társadalmat lényegében megváltoztatta a korábbi évtizedek digitális forradalma, ennek a változásnak pedig a fiatalok a ...
 • Barabás, Éva
  A gyermekek szabadidő eltöltésének manapság már más értelmezése van, mint régen. Közhely, hogy a tömegkommunikáció világában élünk. A legújabb generáció már beleszületett ebbe a gépesített világba, így nem meglepő, hogy ...
 • Majoros, Anikó (2010-03-31)
  Dolgozatom témája igen összetett. Magába foglalja a gyermekvédelem, a fogyasztóvédelem, a reklámjog és a médiajog összefüggéseit a magyarországi és európai jogi szabályozások terén. Elméleti és gyakorlati ismereteket ...
 • Kozák, Ágnes (2011-05-09)
  Az elmúlt évek során gyakori, hogy találkozunk olyan családokkal, melyekben előfordul a gyermekbántalmazás. A gyerekek legtöbb esetben nem szembesülnek azzal, hogy bántalmazzák őket, és nem rendelkeznek elég ismerettel, ...
 • Molnár, Ildikó (2013-05-22)
  A dolgozat gyermekek média és marketinghasználati szokásait elemzi, és ezzel a témával kapcsolatos fontos kérdésekre keresi a választ, ilyen például a felelősség kérdése. Az óvodáskorú gyermekek a mai világban már egy ...
 • Kiss, Alexandra
  Napjainkban a különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma növekszik. Tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küszködők, magatartászavaros és hiperaktív gyerekek az intézményes nevelés-oktatásban egyre gyakrabban előfordulnak, ...
 • Karajz, Anita (2014-04-16)
  A hallássérültek és a média általános bemutatása, majd a hallássérültek médiafogyasztási szokásainak vizsgálata.
 • Juhász, Emese
  Ápoló szakos hallgatóként a tananyagunk fő irányvonala az ápolás, melynek legfőbb eszköze a gyógyulás elősegítése. Az esetek többségében a betegségek kiküszöbölésére gyógyszereket használunk, melyeket az orvos utasítása ...
 • Kandala, Dániel (2009-11-11)
  A dolgozat során bemutatom a helyi médiumok emberi erőforrás gazdálkodásának néhány motívumát, a kiválasztási folyamatra és -módszerekre fókuszálva. Kifejtem azt is, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy ...
 • Guzina, Zsófia
  Dolgozatomban az idegen nyelvű média gyermekekre gyakorolt hatását vizsgáltam. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az eszközök milyen módon segítik az idegen nyelv elsajátítását, továbbá a média milyen hatással van ...
 • Hausmann, Alice (2011-12-20)
  Jelen disszertáció célja az volt, hogy felmérjük a romániai magyar közoktatásbeli zenei nevelés eredményességét, azért, hogy a kapott eredmények ismeretében új utakat kereshessünk a zenepedagógiában és főképp a zenepedagógusok ...
 • Tudja, Zsuzsanna (2010-05-28)
  A dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a kezdetekhez képest hogyan változott meg a média világa, milyen hatással volt illetve van jelenleg is a társadalomra.