University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "nyelv"

Sort by: Order: Results:

 • Gál, Fruzsina
  A dolgozatban megjelenik az angol eredetű szavak kölcsönzése általában, a történelmi okok, a kölcsönzések okai és az anglicizmusok írásképe általánosságban. Ezen belül külön lebontásban a főnevek és a melléknevek, valamint ...
 • Csige, Tamás
  A dolgozat az angol nyelv globális szerepéről, annak társadalmi, politikai és nyelvtudományi aspektusból való tudományos kiértékeléséről szól.
 • Kusper, Judit (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2019-12)
  Hogyan képes megteremteni magát a (pszeudo)modern szubjektum, miként jelenik meg az én az előző századforduló szövegeiben? E kérdésekre igyekszünk választ keresni, s három alkotó, Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi ...
 • Mózes, Eszter (2014-04-01)
  A dolgozat célja, hogy megvizsgálja, hogy a Debrecenben jelenleg megtalálható négy multinacionális céghez (British Telecom, IT Services Hungary Kft., National Instruments Hungary Kft. és a TEVA) való felvételt hogyan ...
 • Markush, Zhuzhanna (2010-05-09)
  A kisebbségek megmaradásáért folytatott mindennapi küzdelemben három, egymással szorosan összefüggő, de egyenként is kulcsfontosságú tényező játszik döntő szerepet: a nyelv, az oktatás és a politika. Dolgozatomban e három ...
 • Rónai, András (2011-06-06)
  Az értekezés célja a kifejezés leírása, elsősorban a kifejezés tapasztalatának fenomenológiai elemzésével, felhasználva a hétköznapi nyelv filozófiájának módszereit is. Filozófiatörténeti kiindulópontból, Emmanuel Lévinas ...
 • Lipcsei, László Péter (2013-05-02)
  Clifford Geertz sűrű leírásával, Paul Ricoeur a feljegyzés technikájával eljutunk a társadalom szövegszerű értelmezéséhez, egy új hermeneutikához, ahol az interpretáció, így a diskurzus válik az értelmezés keretévé. Ebben ...
 • Molnár, Ágnes (2013-01-22)
  A. S. Byatt’s novel is full of metamorphoses both on thematic and on structural levels. At first sight, the narrative line can be seen to reenact a simple romance form, a plot driven by the obstacles that two lovers have ...
 • Bánfalvi, Áron (2013-05-14)
  A diplomamunka a nyelv és diszkrimináció kapcsolatát vizsgálja Richard Wright Native Son című regényének kontextusában.
 • Fodor, Dorina Imola
  A dolgozat a fordítás problematikáját járja körül, megvizsgálva a kultúra, hagyomány szerepét a fordítás tevékenysége során, mik lehetnek a kritériumai, s mindezek hogyan nyilvánulnak meg a magyar irodalom esetében.
 • Szalay, Kristóf (Debreceni Egyetem , )
 • Kele, Marcell Imre
  A magyarországi német nemzetiség átfogó társadalomföldrajzi és történelmi szempontok alapján mutattam be.
 • Szalai, Edina
  Mivel a kommunikáció túlnyomó része (kb. 90%-a) - különösen igaz ez kisgyermekek esetében - nem nyelvi, valamint metakommunikációs úton történik, ezért felmerült bennem néhány kérdés: Melyek azok a nonverbális eszközök és ...
 • Nyúl, Krisztián
  A szakdolgozat az angolszász társadalom átalakulásáról szól az 1066-os normann hódítást követően. A kutatás az angol társadalom szerkezetének bemutatásával kezdődik, ami visszanyúlik egészen a 9. századig. Mindez egyfajta ...
 • Fleisz, Katalin (2013-09-18)
  ABSZTRAKT Doktori disszertációmban Krúdy Gyula prózapoétikájának önreflexív alakzatait vizsgáltam. A Krúdy-próza hangsúlyos önreflexivitását felismerve a dolgozatban a médiumok olyan találkozási pontjait kerestem, amelyek ...
 • Kovács, Emese
  Dolgozatomban abból a indulok ki, hogy az ember és nyelv szoros kapcsolata miatt mind a nyelvről való objektív ismeretszerzés, mind azok átadása problémássá válik. Ezt mutatják az alsó- és középszintű nyelvtan- és ...
 • Kovács, Emese
  Dolgozatomban abból indultam ki, hogy az ember és nyelv szoros kapcsolata miatt mind a nyelvről való objektív ismeretszerzés, mind azok átadása problémássá válik. Ezt mutatják az alsó- és középszintű nyelvtan- és irodalomoktatás ...
 • Balassa, Bence
  Ez a dolgozat a Nietzsche munkásságára vonatkozó legfontosabb karakterjegyek felvázolására tesz kísérletet. Igyekszik amellett érvelni, hogy lelki alkata, egyénisége, és személyes gondolkodói típusa, valamint ezek ...
 • Ács, Petra
  Szakdolgozatom témája a holland-magyar futballnyelv. Kutatásom során először azt vizsgálom, hogy miként alakultak ki a futballnyelv különböző kifejezései. Vizsgálatom során párhuzamot vonok a labdarúgásban használt szavak ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.