University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "posztmodern"

Sort by: Order: Results:

 • Furó, Ágnes
  Szakdolgozatomban a nagy klasszikus, Anton Pavlovics Csehov életművének dialogikus nyitottságára mutatok rá. Valamint arra, hogy mindez hogyan egyeztethető össze a kortárs törekvésekkel, leginkább Vlagyimir Georgijevics ...
 • Kiss, Milán Zoltán
  A posztmodern világjelenségről általában hangsúlyozottan az irodalomban és a nyelvészetben Jacques Derrida és Ferdinand de Saussure alapján.
 • Kovács, Sándor
  Dolgozatomnak célja a történész szakma nehézségeinek a bemutatása, azon belül is a nézőpont függőség elemzése a történelem kutatás során felmerülő problémákkal. Mivel a szövegtest egyes részei nem egy és ugyan azon időszakból ...
 • Szilágyi, Luca Sára
  Szakdolgozatom témájaként Gogol Pétervári elbeszéléseit vetettem össze Tatyjana Tolsztaja A Macskány című regényével. Kutatásom során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 19. századi elbeszéléseknek milyen kapcsolata ...
 • Barta, Krisztián
  Szakdolgozatom az 1980-as évtized képzőművészeti ihletésű, angol barokknak elkeresztelt irányzat reprezentánsai tükrében vizsgálja a képzőművészet és a filmművészet egymáshoz való viszonyát. Vizsgálódásaim fókuszpontját ...
 • Kovács, Miklós
  A dolgozat a posztmodern filozófiai írásokat tekinti át, valamint Richard Rorty filozófiájának és alapfogalmainak mélyebb elemzését tartalmazza. Át kívánja tekinteni, hogy Rorty miért posztmodern a modernnel szemben, illetve ...
 • Polyák, Lilla
  A szakdolgozat témája Tandori Dezső, az Egy talált tárgy megtisztítása című verseskötetének értelmezési változatai.
 • O. Réti, Zsófia (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2018-12)
 • Görömbei, András; Szirák, Péter; Bertha, Zoltán; Cs. Nagy, Ibolya; Ködöböcz, Gábor; Elek, Tibor; G. Kiss, Valéria; Gerliczki, András; Papp, Endre; Ekler, Andrea; Márkus, Béla; Tóth, László; Penckófer, János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2000)
  Huszadik századi történelmünk következményeként a magyar irodalom rendkívül összetett fogalommá vált. Magába foglalja a magyarországi magyar irodalmat, a kisebbségi magyar irodalmakat és a nyugati magyar irodalmat. Nemzeti ...
 • Györke, Ágnes (2009-11-06)
  A disszertáció célja az, hogy rákérdezzen: hogyan egyeztethető össze a posztmodern, ez a cinikus, kétkedő jelenség a nemzet céltudatos, magabiztos kategóriájával? Milyen helyük van a nemzeteknek a posztmodern irodalmi ...
 • Dudás, Bence Dávid
  Szakdolgozatom témája Borisz Akunyin Sirály című műve, amely a posztmodern újraírás szellemében készült. Sorra vettem Akunyin munkásságának megítélését, bemutattam a posztmodern lehetséges értelmezéseit. A posztmodern egyik ...
 • Tóth, Nikolett (2014-04-30)
  A dolgozat Thomas Pynchon Entrópia című elbeszélésének posztmodern tér-idő problematikájával foglalkozik.
 • Kovács, Edward Béla
  Záródolgozatom célkitűzése a Kovács András Ferenc (költői jelnevén: KAF) debütáló kötetében (Tengerész Henrik intelmei) markánsan megjelenő – és az életmű későbbi szakaszait is jellemző, így a KAF-lírát identifikáló – ...
 • Balajthy, Ágnes
  Absztrakt. A disszertációban azt vizsgálom, hogy miként viszi színre az utazás antropológiai állandónak tekinthető tapasztalatát hét, a huszadik század második felében, illetve a 21. század elején keletkezett – Nemes Nagy ...
 • Furó, Ágnes
  A dolgozat az elmúlt 30 év Csehov-adaptációit és a posztszovjet/kortárs alkotók Csehov személye és munkássága iránti élénk érdeklődését, annak motivációit tematizálja. Ennek megfelelően, a Csehov-újraírások kontextusában ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.