University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "pszichológia"

Sort by: Order: Results:

 • Linczer, Edit Linda (2014-05-22)
  Hazánkban az utóbbi 3 évtizedben a tudományos érdeklődés központjába kerültek a figyelemzavaros, hiperaktivitással küzdő gyermekek.A szakdolgozatom írásakor célul tűztem ki, hogy a rendelkezésemre álló szakirodalom ...
 • Petró, Tiborné
  A védőnői munkám során sok hátrányos helyzetű családdal találkozok. A legrosszabb helyzetben a körzetemben anyaotthonban élő családok vannak, akiknél azt tapasztaltam, hogy szinte mindent rosszabbul élnek meg, nehezen ...
 • Holb, Gergő
  Az első részben értelmezésre kerül a deviancia, avagy a társadalom számára elfogadhatatlan, normasértő viselkedés, valamint a szorosan hozzá kapcsolódó alapfogalmakat tisztázom. Ismertetem a normaszegő magatartásokra ...
 • Barta, Judit
  Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a megannyi tévhit és megalapozatlan mendemonda mögött milyen valóság is rejlik annak tekintetében, hogy a stressz segít vagy hátráltat a siker elérésében? Mi határozza meg ...
 • Biritz, Anita
  Szakdolgozatomban részletesen foglalkozom az együttszüléssel, annak pszichés hátterével, különösképpen az apa szerepére.
 • Kerekes, Dóra Katalin
  Szakdolgozatomban a várandósság, a szülővé válás, valamint az együttszülés pszichés vonatkozásait vizsgálom.
 • Kádár, Zita (2014-05-03)
  Az elhízás korunk egyik legelterjedtebb betegsége, ami főleg a felnőtteket érinti. Bár férfiak esetében egy kicsivel gyakoribb a jelenség, én mégis felnőtt nők körében végeztem el a kutatásomat. Számos tanulmányt készítettek ...
 • Horogh, Frida
  A szakdolgozat elsődleges célja, hogy részletesen bemutassa a magyarországi fegyvertartással, fegyverviseléssel és ennek alkalmasságvizsgálatával kapcsolatos törvényeket, szabályokat, a fegyvertartáshoz szükséges pszichológiai ...
 • Tóháti, István
  Hogyan viszonyul az átlagember a reklámhoz. Manapság egyre nő a reklámkerülés, mégis néhány reklám áttör ezen és óriási megtekintésre tesz szert. Ami még fontosabb a rengeteg megtekintésre az internetes illetve személyes ...
 • Polyák, Lilla
  Négy kiválasztott Grimm mese pszichológiai és morfológiai szempontú elemzése.
 • Horváth, Zsolt (2006-06-09)
  A szakdolgozatomban a számítógépek iskolai alkalmazását, az internet létrejöttét, működését és széleskörű szolgáltatásainak bemutatását tűztem ki célul, mivel az internet és vele együtt a szolgáltatásai, a tanulók, tanárok ...
 • Csikós, Judit (2013-01-11)
  Ma 2012-ben helytálló esettanulmány bemutatására kerül sor. Megismerhetjük alanyom gyermekkorát, családi hátterét, tanulmányait, segítő társait és azt, hogy miben hisz. Ezen történet nyomán, értékelésre kerül a drogprevenciós ...
 • Kocsár, Márta
  Szakdolgozatomban egy társadalomtudományi szakszöveg németről magyarra történő fordítását végeztem el, amely a kiégés-szindrómáról szól. Ehhez mutatom be a fordítás során alkalmazott átváltási műveleteket és a szövegben ...
 • Törő, Tünde
  A dolgozatom elkészítésének a célja az volt, hogy mérhető-e a koraszülés negatív hatása illetve a szorongás mértéke az anyáknál illetve az apáknál. A mérhető szorongások tekintetében van e különbség az anyák illetve az ...
 • Leveleki, Zsuzsanna
  Dolgozatomban a kutyatartás hatását vizsgálom a sikeres öregedéssel kapcsolatban. Vizsgálatomban a kutyatartás hatását néztem a stressz szinttel, depresszió szinttel és jó-lét szinttel kapcsolatban 60 év feletti magyar ...
 • Tóthné Danó, Gabriella
  Választott témám a meddő párok pszichés vizsgálatát. A célom, hogy az általam készített kérdőív során, melyet korábbi szakmai standard kérdőívek alapján állítottam össze, felmérem a vitális, pszichés státuszok, és ...
 • Orosz, Renáta
  A szakdolgozat ismerteti az olvasáspszichológia rejtelmeit, azon belül is az olvasást, az olvasó típusokat és, hogy milyen hatással is lehetnek a különböző művek. A későbbiekben különböző személyiségtipológiák kerülnek ...
 • Cseh, Barbara
  Szakdolgozatomban a média szerepét vizsgálom a a serdülőkori evés-és testképzavarok kialakulásában.
 • Fodor, Bianka
  Leendő védőnőként a dolgozatommal lehetőséget szeretnék teremteni mind magam, mind a téma iránt érdeklődő leendő kollégáim számára, hogy a 21. századra egyre inkább jellemző családformába, az újraházasodó gyermekes családok ...
 • Juhászné Nagy, Anikó Emese (2014-04-29)
  Szakdolgozatomban röviden ismertetem a munkanélküliség történetét Magyar-országon a második világháborútól kezdve. A továbbiakban meghatározásra kerül né-hány, a téma szempontjából alapvető fogalom. Mi is a munkanélküliség, ...