University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "teológia"

Sort by: Order: Results:

 • Kolumbán, Vilmos József (2011-09-30)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Mindmáig nyitott kérdése volt a szakirodalomnak, hogy Backamadarasi Kiss Gergely mikor és hol végezte külföldi tanulmányait. A Főkonzisztórium levéltárában található levelek és ülési ...
 • Kádár, Ferenc (2012-04-16)
  Summary The present doctoral thesis has been written on the discipline of “ecclesiastics”, traditionally called scientia ecclesiastica. This discipline belongs to the field of practical theology and deals with the theme ...
 • Mészáros, Kálmán (2009-05-18)
  „EVANGÉLIZÁCIÓT SZERVEZTÜNK AZ ISTEN ORSZÁGA TERJESZTÉSE CÉLJÁBÓL” A kutatás eredményeinek összefoglalása A Felvidék baptista missziója Említés történik a reformáció idején ezen területen megjelenő anabaptista ...
 • Tőkés, Zoltán (2012-04-16)
  SUMMARY The dissertation entitled „Religious Revival Movements in Hungary Beyond the River Tisza and the Mission Among the Hungarian Small Farms” covers a rather long period of time, reaching from the second half of ...
 • Hodossi, Sándor (2011-05-20)
  Summary of the results of the survey An overall review about the role of adult catechism in the Hungarian Reformed Church has not been made so far. The tradition of adult catechism in the church is significant moreover ...
 • Rácsok, Gabriella (2013-11-04)
  ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS Korunk európai emberének vallásosságát vizsgálva egy olyan jelenséghez jutunk, amelynek leírására a posztmodern jelző helyett alkalmasabb a szubjektív fordulat megjelölés. Ez a szubjektív fordulat ...
 • Molnár, Sándor Károly (2014-06-02)
  A disszertáció fő célkitűzése annak vizsgálata és bemutatása, milyen változások jelentkeztek az 1880-as évtizedben a magyar reformátusság belső egyházi életében. A korábbi kutatások eredményei és a forrásadottságok alapján ...
 • Kocsev, Miklós (2012-04-18)
  Összefoglalás Az évezred váltás környékén a keresztyénség számára fontos, mondhatni életkérdéssé vált Európában a ‘hogyan tovább?’ Ennek a hátterében nagyon sok minden húzódik. Egy azonban bizonyos, hogy a saját ...
 • Kis, Médea (2012-04-16)
  Istendicsőítés – istentisztelet címmel készült értekezésem kiindulópontja, hogy a bibliai ember számára az éneklés és zenélés nélkülözhetelenül természetes, mára azonban kuriózum. Mindeközben az ember gyökeresen nem változott ...
 • LaMontagne, Melinda (2011-05-20)
  Summary Without a doubt, the Joseph novella remains one of the most important stories in the Hebrew Bible. It can be found in the Torah, demonstrating its prominence in Jewish thought historically. My dissertation ...
 • Gaál, Sándor (2012-04-16)
  SUMMARY “Initiative Church” János Victor’s Contribution to the Issue of Church Development with Special Attention to Missions and Church Growth in the Reformed Church in Hungary The world, Christianity, Protestantism ...
 • Szarka, Miklós (2012-11-26)
  Összefoglalás E disszertáció szerzője 1990 óta végez főfoglalkozású tevékenységként lelkigondozói-lelkivezetői, majd 1999-től pár-családterápiás tevékenységet az MRE. Házasság-Családsegítő Szolgálatánál. Kezdetben ...
 • Szászi, Andrea (2011-09-30)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Napjainkig összefüggő magyar református hittankönyv-elmélet nem született, ami pedig a gyakorlatban a jól használható, tapasztalatokat és korábbi eredményeket figyelembe vevő ...
 • Kalla, Ildikó (2007-02-20)
  Módis László alakja összeforrt a két debreceni könyvtár történetével. Mindkét intézmény sokat köszönhet áldozatos, kitartó munkájának, mellyel mindig azon volt, hogy a fejlődést elősegítse, mind fizikai mind szellemi ...
 • Németh, Tamás (2011-05-18)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása A keresztyén teológia kohójának nevezhetjük az ókeresztyén egyház idejét, amelyben magas hőfokon tisztultak meg tanítások, égtek el értékesnek gondolt, mégis könnyűnek talált ...
 • Pinka Ferenc (1711-1771) (Typis Academia S. J. Cassoviae , 1745)
 • Pálfi, József (2009-05-07)
  Református felsőoktatás Erdélyben (Pálfi József) A kutatás eredményeinek összefoglalása I Az erdélyi univeritas-kérdés tárgyalásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni az európai összefüggéseket. A dolgozat éppen ezért ...
 • Varga, Zsolt (2009-10-13)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Rudolf Bohrent homiletikájának (Predigtlehre) markáns egyéni vonása, abban rejlik, hogy ezt a homiletikát a modern irodalom kontextusában írta meg szerzője. Az irodalom felé nyitott ...
 • Püsök, Sarolta (2009-05-13)
  1. Kierkegaards basic understanding is, that human life is an existence before God, and the acceptance of it can only be realised through the subjective moment of faith, and the realization of this which is showed ...
 • Bernátné Somogyi, Márta (2013-09-30)
  Összegzés A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell élete során hét iratot hozott nyilvánosságra. Egész életét átkaroló munkássága kiváló bepillantást enged a reformáció hétköznapjaiba. A forrásokat elemezve megjelenik ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.