University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Author "S. Varga, Pál"

Sort by: Order: Results:

 • Szerdahelyi, György Alajos (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2012-12)
  E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga ...
 • Mata, Lénárd (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban azt igyekszem szemléltetni, hogyan szubjektivizálódik az elbeszélő költészet Aranynál, továbbá arra kívánok rávilágítani, hogy a vizsgált szövegek milyen tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Gönczy, Monika
  Az értekezés a vizsgált szövegeket, szövegkorpuszokat, problémaköröket Gérard Genette – az intertextulitás-elméletek közül a funkcionálisan leginkább alkalmazható –kategóriáival és időnként Lucien Dällenbach ’mise en abyme’ ...
 • Hovánszki, Mária (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2013-12)
  E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18–19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes ...
 • Drámák 
  Bolyai, Farkas (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1998)
  A múlt század második felében a Bolyaiak iránti érdeklődést Bolyai Jánosnak némileg megkésett, külföldi felfedezése indította el. Ez a figyelem irányította rá a vizsgálódásokat a Bolyaiak matematikai teljesítményének ...
 • Barna, Péter (2009-12-30)
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Gyimesi, Krisztina; Harsányi, Ildikó; Sike, Erika; Szabó G., Zoltán (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Szabó G., Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2001)
  Kazinczy Ferenc folyóirata 1790 és 1792 között nyolc számot ért meg, s terjedelmét tekintve ma az egész elfér egy testesebb kötetben. A későbbi idők kiterjedt hírlap- és folyóirat-irodalma felől nézve ez igen szerény ...
 • Kármán, József; Pajor, Gáspár (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1999)
  A XVIII. század végének magyar nyelvű sajtójában különleges helye van az 1794-95-ben megjelent Urániának. Sajtótörténeti jelentőségéről már eddig is többször megemlékeztek, ám fontosságához képest mégis hézagosnak tűnik a ...
 • Kusper, Judit (2008-10-21)
  Kusper Judit „Eltört a kis tükör” Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Értekezésemben a magyar líra egyik kiemelkedő fontosságú, ám az utóbbi időben kevés hangsúlyt ...
 • Etelka 
  Dugonics, András (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2002)
  Dugonics András Etelkája az első eredetinek tekinthető magyar regény, amely a nagy közönségsikernek köszönhetően az 1788-as első kiadást követően rövid időn belül újra megjelent 1791-ben. Harmadik kiadására, amelyet ...
 • Imre, László; Taxner-Tóth, Ernő; Kondor, Tamás; Bényei, Péter; Gönczy, Monika; S. Varga, Pál; Blaskó, Katalin; Ács, Gábor; Szabó, Levente; Nagy, Miklós; Szeredi, Orsolya; Kunkli, Enikő (KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 2000)
 • Németh, G. Béla; Tamás, Attila; Debreczeni, Attila; Rácz, István György; Csűrös, Miklós; Nyilasy, Balázs; S. Varga, Pál; Lőkös, István; Imre, László; Szegedy-Maszák, Mihály (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Sokszorosító Üzeme Debrecen , 1995)
 • S. Varga, Pál (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1994)
  A XIX. század második felének magyar költészetét számos szakmunka vizsgálta már. Így mára általánosan ismertté vált, hogy a magyar líra egy-másfél évszázaddal ezelőtti irányvesztését az az „emberi kondíció" idézte elő, ...
 • Bodrogi, Ferenc Máté (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2012-12)
  Az olvasó kezében tartott munka kiindulópontja az a belátás, hogy lehetetlen rekonstruálni bármiféle kizárólagos önképet Kazinczy Ferencről, hiszen valósággal önkép-kollekciója van. A repertoár tartalmaz azonban egy rendkívül ...
 • Kemény, Zsigmond (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  Kemény Zsigmond szépirodalmi munkásságának megítélése sohasem volt nagyobb viták tárgya a magyar irodalomtörténetben. Mint a modern magyar regényirodalom és regényelmélet egyik első kezdeményezőjének és megalapozójának, a ...
 • Imre, László; Nagy, Miklós; S. Varga, Pál (2009-10-13)