University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "drog"

Sort by: Order: Results:

 • Sebők, Evelin
  Dolgozatomban bemutatom a káros szenvedélyeket, és azok csoportosítását Majd az alkohol, a dohányzás, és drogfogyasztás egészségkárosító hatásait és használati gyakoriságát a fiatalok körében. Ismertetem azokat a tényezőket, ...
 • Budai, Ádám
  Dolgozatomban a prevenciót kutattam. Számos kérdést vizsgáltam. Így például azt hogy, aki vallásos az, hogyan viszonyul a dohányzáshoz, alkoholfogyasztáshoz, és a kábítószerekhez. Barátkozik-e olyan emberrel, aki valamilyen ...
 • Szirmai, Gábor György (2010-02-23)
  A szenvedélybetegek reintegrációjának egy lehetséges megközelítése
 • Kovács, Judit (2010-02-23)
  .
 • Pardi, Gabriella
  Szakdolgozatomban a szenvedélybetegség és a személyiségtényezők összefüggéseit vizsgálom, különös tekintettel a drogfogyasztókra. Vizsgálataim célkitűzése az volt, hogy betekintést nyerjek azon háttértényezőkbe, ezesetben ...
 • Kerekes, Anett
  A témaválasztásom a drog, mint probléma. Célom, hogy választ kapjak a fiatalok drogfogyasztásának arányáról és, ennek okairól. A serdülőkorú fiatalok ebben az életkorban krízis időszakot élnek meg. A megelőzés célja, hogy ...
 • Fuscsics, Alexandra (2014-06-11)
  Absztrakt Hallgató neve: Fuscsics Alexandra Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: Szociális munka Képzési forma: BA Tagozat: nappali Szakdolgozat címe: A drogfogyasztás ...
 • Kriston, Adrienn (2013-05-09)
  Dolgozatomban a deviancia egyik megnyilvánulási formájával a drogfogyasztással foglalkozom. Úgy gondolom, jelen társadalmunkban egyre hozzáférhetőbbek és a fiatalok körében egyre elfogadottabbak a drogok és használatuk. ...
 • Debreczeni, Nikolett (2010-05-07)
  A szakdolgozat a magyar és a nemzetközi szakirodalom kutatási eredményeinek felhasználásával áttekintést ad a droghasználat területeiről, okairól a kezdetektől napjainkig, majd bemutatja a drogok fajtáit és hatásait. ...
 • Klopcsik, Nóra
  A prevenció fontosságának a felismerése mára jelentős szemléletváltozást hozott az egészségügyben.A kutatások bebizonyították, hogy a mindennapjait dolgosan élő ember akkor lehet eredményes,ha egészséges. Értékké vált az ...
 • Duli, Tímea Gyöngyi
  Az Európai Unió területén 2010 óta folyamatosan újabbnál újabb pszichoaktív anyagok jelennek meg. Ezeknek a nemrégiben elterjedt ún. desinger szereknek a többsége a szintetikus kannabinoidok és a katinonok családjába ...
 • Tóth, Attila (2010-02-23)
 • Gyenes, Klaudia
  Szakdolgozat témám drogprevenció a gyakorlatban. Dolgozatom témaválasztását az indokolta, hogy napjainkban a fiatalok sajnálatos módon egyre többször nyúlnak a droghoz, fokozatosan nő a drogfogyasztók aránya,egyre nagyobb ...
 • Szepesi, Zsuzsa
  A dolgozatom két részre osztható. Első részben az abúzusra hajlamosító természetes eredetű hatóanyagok anatómiájával és élettanával foglalkozom, míg a másodikban élvezeti célból leggyakrabban használt gyógynövényeket elemzem ...
 • Karakas, Regina (2013-11-15)
  Dolgozatomban a fiatalkorúak drogfogyasztási szokásait és ismereteit vizsgáltam, valamint a külső tényezők hatását a drogfogyasztásra.
 • Wimmer, Glória
  Dolgozatom témája a fiatalok dohányzás, alkohol-és drogfogyasztásának jellemzői és az azokat befolyásoló tényezők vizsgálata. Az utóbbi években a fiatalok körében az tapasztalható, hogy már nagyon korán kikerülnek a szülői ...
 • Spitzmüller, Zsanett
  Szakdolgozatomban a fiatalkori alkohol és drogfogyasztással, valamint a dohányzási szokásaikkal foglalkozom.
 • Dudásné Szokol, Katalin (2013-11-15)
  Fiatalok alkohol és drogfogyasztási szokásai
 • Pálinkás, Flóra
  A dolgozatom célja, hogy bemutassam az olvasó számára a függőség problematikáját, illetve a különböző fajtáit, ezzel elősegítve a látókör szélesedését, és esetlegesen új aspektusba helyezni a függőség megítélését. Meg ...
 • Nagy, Klaudia (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban a fiatalok alkohollal, dohányzással és kábítószerrel kapcsolatos magatartását és szokásait mutattam be.
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.