University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zelei, Marianna
  Szakdolgozatomban a cenzori beavatkozásokat mutattam be, valamint azt, hogy miként jelenik meg a pajzán, dévaj forma a Csokonai művekben és hogyan hozható összefüggésbe ez a stílus és a cenzúra. Dolgozatom első felében ...
 • Radics, Éva (2012-12-19)
  Pénztörténeti bevezető után a dolgozat a pénz szerepét vizsgálja, első sorban a Bibliában és más művekben. Kitér a pénz hatására az emberi közösségeket, az egyén erkölcsét illet ően is.
 • Novák, Sára
  Szakdolgozatomban egy antik hősnő, Phaidra alakjának évezredeken átívelő változásait kutatom. Phaidra a hírhedt Minótaurosz féltestvére, Thészeusz, a legendás hérósz felesége a görög mitológiában. Aphrodité, a szerelem ...
 • Uri, Dénes Mihály (2014-04-22)
  Dolgozatomban a jelenkori magyar konzervativizmus vizsgálatára vállalkozom. A dolgozat kiindulópontját a Kommentár című folyóirat jelenti, amely 2006-os megjelenése óta a konzervativizmus hagyományainak újragondolására ...
 • Matusz, Anita Márta (2013-01-07)
  Paulo Coelho, mítoszkritika, szimbólumok, vallás és irodalom
 • Farkas, Evelin
  Kemény Zsigmond 1853-as Eszmék a regény és a dráma körül című esszéje a regény mint új műfaj pozitív megítélését igyekszik elősegíteni azzal, hogy sorra veszi annak sajátos erősségeit. A legfőbb erényeként egyetlen műfajhoz ...
 • Tóth, Nikolett (2014-04-30)
  A dolgozat Thomas Pynchon Entrópia című elbeszélésének posztmodern tér-idő problematikájával foglalkozik.
 • Baranyi, Gergely
  Krasznahorkai László 2008-ban megjelent Seiobo járt odalent című kötete több szempontból is különleges darabja az eddig körvonalazódó életművének: novellafüzérének darabjai az Aranymetszés arányainak, a Fibonacci-számozásnak ...
 • Tölli, Zsófia Ágnes
  Próza a színpadon – Tar Sándor Szürke galambjának színpadi adaptációja Absztrakt Az a tendencia figyelhető meg az utóbbi évek színházi évadjaiban, hogy egyre népszerűbb a prózaátiratok színpadi szerepeltetése az ...
 • Cservenyák, Klaudia
  A szakdolgozat Radnóti Miklós szerelmi lírájából kiragadott versek elemzésével foglalkozik. A szerelmi versekben meglévő halálmotívumot vizsgálja, valamint a múzsa, a nőalak személyét keresi.
 • Lőrincz, Katalin (2014-04-22)
  Záródolgozatom témája a finn és a magyar realista novellák, ezen belül pedig a kisember-karakter megjelenítési formái és variációi. Olyan novellákat válogattam össze, melyekben ilyen típusú karakterek szerepelnek. A dolgozat ...
 • Kelemen, Tímea
  Szakdolgozatom Szerb Antal 1937-ben megjelent Utas és holdvilág című művének többszempontú elemzése. A szempontok, melyek alapján tárgyalom a regényt, az író életrajzában történő elhelyezés, az ahhoz való viszony, címelemzés, ...
 • Endes, Ilona (2014-04-23)
  Karaktertípus-elemzés a science-fiction műfajában.
 • Polyák, Enikő
  Samuel Beckett magyarországi recepciója az 1960-as és 1970-es években lendült fel, miután 1969-ben megkapta a Nobel-díjat. Leginkább dramatikus szövegei kanonizálódtak, a regényei nehézkes olvashatóságuk és az értelmezésnek ...
 • Kovács, Márta
  A szakdolgozatomban Németh László Gyász című regényét elemzem pszichológiai elemzéssel. Ennek a megközelítésnek a helyénvalósága sokáig vitatott volt, de én nem esettanulmányként tekintek a főszereplőre, ill. a szerzőre ...
 • Kiss, D. Alex
  A dolgozat Závada Péter Mész című kötetének az elemzése különösképpen az emlékezés és az emlékezéstől való szabadulás vágyának a szempontjaiból.
 • Nagy, Tímea
  Szakdolgozatom témája Janne Teller Semmi című regényének, illetve a Budapesti Bábszínház előadásában a regény által adaptált bábelőadásnak az elemzése, valamint dolgozatom második felében azt mutatom be, hogy mennyire van ...
 • Hegyesi, Bettina (2014-04-22)
  Szakdolgozatom témája Sinka István költészete és az abban megjelenő népiség fontossága. Öt elemző fejezetem alatt tárgyalom e témát, amelyekben megjelenik a népiség, de mindnél máshogyan, ezt tartottam fontosnak kiemelni.
 • Szász, Magdolna Lídia
  Szakdolgozatomban Péterfy Gergely Halál Budán című regényének retorikai alakzatait és trópusait, valamint a történelem elbeszélhetetlenségét megvilágító eljárásait vizsgálom. A retorika és a történelemírás, amint arra több ...
 • Molnár, Dániel
  Diplomamunkám megírásával az volt a célom, hogy egy közéleti személyiség történeti típusú vizsgálatát valósítsam meg a történelmi forrásfeldolgozás és a történelmi kutatások módszerével. A dolgozatban arra törekedtem, hogy ...
 
 

Search DEA


My Account