University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cservenyák, Klaudia
  A szakdolgozat Radnóti Miklós szerelmi lírájából kiragadott versek elemzésével foglalkozik. A szerelmi versekben meglévő halálmotívumot vizsgálja, valamint a múzsa, a nőalak személyét keresi.
 • Lőrincz, Katalin (2014-04-22)
  Záródolgozatom témája a finn és a magyar realista novellák, ezen belül pedig a kisember-karakter megjelenítési formái és variációi. Olyan novellákat válogattam össze, melyekben ilyen típusú karakterek szerepelnek. A dolgozat ...
 • Kelemen, Tímea
  Szakdolgozatom Szerb Antal 1937-ben megjelent Utas és holdvilág című művének többszempontú elemzése. A szempontok, melyek alapján tárgyalom a regényt, az író életrajzában történő elhelyezés, az ahhoz való viszony, címelemzés, ...
 • Endes, Ilona (2014-04-23)
  Karaktertípus-elemzés a science-fiction műfajában.
 • Polyák, Enikő
  Samuel Beckett magyarországi recepciója az 1960-as és 1970-es években lendült fel, miután 1969-ben megkapta a Nobel-díjat. Leginkább dramatikus szövegei kanonizálódtak, a regényei nehézkes olvashatóságuk és az értelmezésnek ...
 • Kovács, Márta
  A szakdolgozatomban Németh László Gyász című regényét elemzem pszichológiai elemzéssel. Ennek a megközelítésnek a helyénvalósága sokáig vitatott volt, de én nem esettanulmányként tekintek a főszereplőre, ill. a szerzőre ...
 • Kiss, D. Alex
  A dolgozat Závada Péter Mész című kötetének az elemzése különösképpen az emlékezés és az emlékezéstől való szabadulás vágyának a szempontjaiból.
 • Nagy, Tímea
  Szakdolgozatom témája Janne Teller Semmi című regényének, illetve a Budapesti Bábszínház előadásában a regény által adaptált bábelőadásnak az elemzése, valamint dolgozatom második felében azt mutatom be, hogy mennyire van ...
 • Hegyesi, Bettina (2014-04-22)
  Szakdolgozatom témája Sinka István költészete és az abban megjelenő népiség fontossága. Öt elemző fejezetem alatt tárgyalom e témát, amelyekben megjelenik a népiség, de mindnél máshogyan, ezt tartottam fontosnak kiemelni.
 • Szász, Magdolna Lídia
  Szakdolgozatomban Péterfy Gergely Halál Budán című regényének retorikai alakzatait és trópusait, valamint a történelem elbeszélhetetlenségét megvilágító eljárásait vizsgálom. A retorika és a történelemírás, amint arra több ...
 • Molnár, Dániel
  Diplomamunkám megírásával az volt a célom, hogy egy közéleti személyiség történeti típusú vizsgálatát valósítsam meg a történelmi forrásfeldolgozás és a történelmi kutatások módszerével. A dolgozatban arra törekedtem, hogy ...
 • Zsuk, Lilla (2014-04-28)
  A dolgozat célja, hogy megismertesse az olvasót Spiró György Az Ikszek című regényének legérdekesebb elemzési szempontjaival. Ezáltal igazolva azt, hogy teljesen egyenértékű helyet foglal el a többi regény között a ...
 • Szabó, Nikolett (2014-04-23)
  A regény az MTV vagy más néven x generációként is emlegetett nihilben tengődő fiatalság életét mutatja be egy hermetikusan zárt világban, amiben a redukált én elvész a videoklipek és az újságok címlapjain. Dolgozatom célja ...
 • Papp, Bettina Ilona (2014-04-28)
  Dolgozatom témája a Szent Korona nemzeti szimbólumként való formálódása az 1790-ben történő hazaszállítása és az eseményben kicsúcsosodó nemesi mozgalom kapcsán, forrásul véve a kor nyilvánosságát.
 • Juhász, Anett (2012-12-18)
  Absztrakt: Szakdolgozatomban három ókori dráma – Euripidész Médeia# és Oresztész,# Szophoklész Trakhiszi nők# – mai színházi előadásaival foglalkozok. A három művet egy jól körülhatárolható szempont alapján vizsgálom, ez ...
 • Kovács, Csilla Nikolett
  Záródolgozatom témájául egy antik regényt, a Daphnisz és Chloét választottam. Dolgozatom célja a korabeli szerelemfelfogások elemzése, mivel a regényben a szerelem többféle formája is megjelenik. Az első egység elméleti ...
 • Orosz, Elvira
  Záródolgozatom elméleti hátterét egyrészt a szertartásoknak a kollektív és a kulturális identitás megteremtésében, illetve a vallásgyakorlásban, a görög világképben játszott szerepe képezi. Tanulmányoztam az áldozást, az ...
 • Kovács, Edward Béla
  Záródolgozatom célkitűzése a Kovács András Ferenc (költői jelnevén: KAF) debütáló kötetében (Tengerész Henrik intelmei) markánsan megjelenő – és az életmű későbbi szakaszait is jellemző, így a KAF-lírát identifikáló – ...
 • Debreczeni, Réka; Debreczeni, Réka
  Dolgozatomban Szabó Magda munkásságával foglalkozom. Régimódi történet című regényét és annak egy, a Csokonai Színházban 2017-ben bemutatott színházi adaptációját elemzem.
 • Pirnág, Melinda (2013-04-11)
  -
 
 

Search DEA


My Account