University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Juhász, Anett (2012-12-18)
  Absztrakt: Szakdolgozatomban három ókori dráma – Euripidész Médeia# és Oresztész,# Szophoklész Trakhiszi nők# – mai színházi előadásaival foglalkozok. A három művet egy jól körülhatárolható szempont alapján vizsgálom, ez ...
 • Radics, Éva (2012-12-19)
  Pénztörténeti bevezető után a dolgozat a pénz szerepét vizsgálja, első sorban a Bibliában és más művekben. Kitér a pénz hatására az emberi közösségeket, az egyén erkölcsét illet ően is.
 • Aranyi, Fruzsina (2012-12-19)
  Mindig izgalmas kérdés, hogy ki milyennek lát bennünket, és mi milyennek látunk másokat. De még izgalmasabb, hogy az írói fantázia által megteremtett alakok milyen érzéseket keltenek bennünk, hogy hatnak ránk, olvasókra. ...
 • Tóth, József (Debrecen , 2012-12-20)
  Célja bemutatni, hogy a versírás milyen változásokon ment át a XXI. században az internet, mint új publikációs platformmal való találkozás során.
 • Komlósi, Kornél (2012-12-20)
  A dolgozat Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztum című munkájával,Kassák Lajos teoretikus írásaival foglalkozik,valamint ezen kiáltványoknak a magyar és az európai avantgárdba való illeszkedésével.
 • Nagy, Fruzsina Emese (2013-01-05)
  Dolgozatomban Nabokov Lolita című regényén keresztül bemutatom az anti-detektívregényre jellemző vonásokat.
 • Kiss, Alíz (2013-01-07)
  Bemutatom Tóth Árpád verses köteteit, különös tekintettel hommage-verseire. Az újraolvasás lehetőségét fejtem ki, és a születésének 100. évfordulójára is kitérek.
 • Somoskői, Beáta (2013-01-07)
  A dolgozatban vizsgált Krúdy-regény, az Asszonyságok díja a pszichoanalízis kontextusában izgalmas irodalmi mű, mivel a történet alteregó-főhőse(i) olyan utazásra indulnak, az első látszatra realitással és csupa anyagszerűséggel, ...
 • Matusz, Anita Márta (2013-01-07)
  Paulo Coelho, mítoszkritika, szimbólumok, vallás és irodalom
 • Németh, Judit (2013-01-08)
  odüsszeusz identitása
 • Pirnág, Melinda (2013-04-11)
  -
 • Nagy, Nikolett (2013-04-16)
  A Rómeó és Júlia két francia musical átdolgozásának elemzése.
 • Hadfi, Anna Gizella (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban igyekszem bemutatni a magyar szentek kultuszának kialakulást, és annak megjelenését a XVIII. századi prédikációirodalomban. Ennek a megvizsgálásához felhasználtam Csete István 1754-ben megjelent ...
 • Balatoni, Kitti (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban igyekszem vizsgálni Stephenie Meyer Alkonyat c. regényének hatásait és a benne felfedezhető vámpírkép megváltozásának mibenlétét. Valamint visszatekintek a vámpírmítosz eredetére és keletkezésére, illetve ...
 • Szihalmi, Csilla (2013-04-16)
  A szakdolgozat Bartók Béla irodalmi, azon belül is magyar költészetben megjelenő recepcióját vizsgálja. Három antológia korpuszát áttekintve (Csak tiszta forrásból, 1965; A szarvassá változott fiú, 1981; A mindenség zenéje, ...
 • Márföldi, Orsolya (2013-04-16)
  A szakdolgozat Móricz Zsigmond Árvácska című kisregényének főhősének sorstörténetét vizsgálja. A szépirodalmi szövegen kívül szociológiai, gyermeklélektani és gyermeknevelési szaktanulmányokra támaszkodik. Feltárja röviden ...
 • Sápi, Vivien (2013-04-16)
  olgozatomban Kármán József szentimentalista naplóregényét és Fejős Éva Dalma című kisregényét vizsgálom, állítom párhuzamba, ugyanakkor szembe egymással. Fő téma a menekülés: Fanni a természetbe menekül a társadalom elől, ...
 • Viszockij 
  Ferenczy, Orsolya (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban törekszem bemutatni Viszockij költészetét, jelentőségét. Egyes verseket elemezve teszem mindezt. A verselemzések előtt található egy rövid fejezet a fordításelmélet fontosabb kérdéseiről, ezt követik a ...
 • Zsoldos, Diána (2013-04-16)
  A dolgozat részletesen elemzi Richard Yates A szabadság útjai című regényét. A műelemzésen keresztül igyekszik bemutatni a 20. századi Észak-Amerika társadalmát. Ennek fő segédeszközéül az "amerikai álom" fogalma szolgál, ...
 • Bulyáki, Alexandra (2013-04-16)
  A versekben megjelenő Én és transzcendens Másik viszonyát vizsgálja a dolgozat, illetve, hogy milyen istenkép jön létre egyes retorikai, poétikai alakzatok alkalmazása során. Emellett azt, hogy a Biblia szövegének ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.