University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vicsotka, Hanna Bianka
  Záródolgozatomban a 18. és 19. századi regény és festészet kapcsolatát vizsgálom, Johann Wolfgang Goethe Werther szerelme és halála című regénye és Caspar David Friedrich festészete alapján. A dolgozat célja, hogy ...
 • Pótor, Barnabás
  Dolgozatomban az 1950-es, 1960-as években egyházi fenntartású gimnáziumokban végzett diákok ¬– már a rendszerváltás után született – visszaemlékező szövegeinek vizsgálatát fogom elvégezni. A második világháború végét ...
 • Szűcs-Pataki, Fanni
  Az 1956-os forradalom a magyar kollektív emlékezet erőteljesen számon tartott, élénk hatású történelmi eseménye. Számos írásos dokumentummal ellátott időszak, különös tekintettel a személyes emlékezetet rögzítő feljegyzésekre. ...
 • Molnár, Réka
  Dolgozatomban a film és irodalom kapcsolatát, az adaptáció főbb kérdéseit vizsgáltam a Darren Aronofsky által rendezett, 2014-ben bemutatott Noé című film alapján. Az elméleti bevezetőben meghatároztam az adaptáció klasszikus, ...
 • Barta, Brigitta
  Dolgozatomban Ridley Scott Prometheus és Exodus: Istenek és királyok című filmjei alapján vizsgáltam az adaptációelmélet kérdéseit, az adaptáció típusait, irodalom és film kapcsolatát, valamint a mediális fordulat után ...
 • Zsuk, Patrik
  A dolgozat Andrzej Sapkowski Vaják novelláinak az elemzésével foglalkozik, irodalomtudományos szakirodalmak és szakfogalmak segítségével. Bemutatva az adaptációkat és a flórklórt, amelyekből a novellák merítettek.
 • Bilen, Attila
  Dolgozatomban a klasszikus detektívtörténet műfaji kereteinek változásait vizsgálom Agatha Christie két regényének és további két kortárs detektívtörténet összehasonlító elemzésének tükrében.
 • Kovács, Edward Béla
  Dolgozatomban Olivier de Sagazan kortárs francia képző- és performanszművész Transfiguration című performanszának egy dokumentációját kíséreltem meg a poszthumanizmus esztétikájának egy jellegzetes megnyilvánulásaként ...
 • Zsoldos, Diána (2013-04-16)
  A dolgozat részletesen elemzi Richard Yates A szabadság útjai című regényét. A műelemzésen keresztül igyekszik bemutatni a 20. századi Észak-Amerika társadalmát. Ennek fő segédeszközéül az "amerikai álom" fogalma szolgál, ...
 • Krivi, Dóra
  Jelen dolgozattal nincs is más célom, mint az, hogy a témában alapszakosként megkezdett kutatásom folytassam, hozzászólván a műfajról zajló diskurzushoz, mely egyre meghatározóbb a magyarországi színházi közegben, akárcsak ...
 • Kállai, Anna (2014-04-28)
  Szakdolgozatomban az Anna Karenina című regény alapján a nők helyzetét vizsgálom. A kora újkortól jutok el a 19. századig. A század nőkérdését járom körbe Anna Karenina történetét vizsgálva.
 • Ujj, Alexandra (2014-04-22)
  Záródolgozatomban azt vizsgálom, hogy a Harry Potter című kortárs regénysorozat hősei mennyit őriztek meg az eposzi hősök sajátosságaiból, illetve hozzájuk képest mennyiben változtak meg? Érintem a mítosz, az eposz és a ...
 • Papp, Gréta Edit
  Dolgozatomban Ayhan Gökhan Fotelapa, Deres Kornélia Szőrapa és Papp-Für János Árnyékapa című verseskötetében vizsgálom az apához kapcsolódó metaforákat, az apa megszólítását, illetve az apa-gyerek kapcsolatot, valamint ...
 • Tuza, Nikolett
  Záródolgozatom célja, hogy értelmezzem Ovidius Metamorphosesének három olyan történetét, amelyet metapoétikusnak nevezhetünk, abból a szempontból, hogy miért is mondhatóak ezek olyan történeteknek, amelyek jelentésük egy ...
 • Kóródi, Renáta
  Dolgozatomban szeretném bemutatni Arany János költészetében a lírai én jelenlétét, mélyrétegeit, annak kiemelt szerepét, fontosságát hangsúlyozva, és többek között Krúdy Gyula kérdésére – „hol van a költő Arany János arcán?” ...
 • Mata, Lénárd (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban azt igyekszem szemléltetni, hogyan szubjektivizálódik az elbeszélő költészet Aranynál, továbbá arra kívánok rávilágítani, hogy a vizsgált szövegek milyen tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Sebők, Edit
  Szakdolgozatom témája az Arany-balladák online térben való tanítása. Általános iskola felső tagozat hatodik osztályában vizsgáltam meg a tankönyvi és munkafüzeti feldolgozást, majd ezekre építve és ezt kiegészítve alkottam ...
 • Kormány, Zoltán
  Dolgozatomban Dmitry Glukhovsky Metro 2033 című regényén keresztül mutatom be, hogy a modern science fiction regényekben az antik és a görög kalandregényekben is fellelhető elbeszélői technikákat fedezhetjük fel. A tér és ...
 • Papp, Sára Írisz (2014-04-23)
  A záródolgozatomban egy magánkegyességi használatra szánt, ferences vonatkozású, 18. századi rézmetszetgyűjteményből származó Mária-emblémát a középkori látáselméletek 17–18. századi jezsuita interpretációi felől szeretném ...
 • Lippai, Ádám
  Örkény István Tóték című drámájában a legtöbb értelmezés kiindulópontja az Őrnagy és Tót viszonya, a többi karaktert általában csak „világkiegészítő szereplőként” kezelik. Az én olvasatomban a lineáris cselekményt nem az ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.