University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Pszichológiai Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zsila, Ágnes
  Vizsgálatunk azt a célt szolgálta, hogy az eddig ismeretes szakirodalmi támpontok alapján képet alkossunk a magyar yaoi-közösség jellemző vonásairól a szexuális attitűdök vonatkozásában.Első vizsgálatunk során, melyben 257 ...
 • Kiss, Edina (2014-05-14)
  Az 1990-es évek közepe óta, egy új nemzedék alakult ki, ők már egy teljesen új, digitális világban nőttek fel. Megváltozott az érdeklődésük, kommunikációs szokásaik és mások a problémáik is. Ők a Z generáció. Ezek a ...
 • Cihat, Annamária
  Diplomamunkámban a Z generációs diákok tanulási motivációját befolyásoló háttértényezőkre keresem a választ a Kozéki - féle iskolai motivációs kérdőív felhasználásával 8. és 12. évfolyamos diákok körében: kor, nem, tanulmányi ...
 • Marosi, Tímea Rita
  Az elhízás témakörének egy speciális szeletét vizsgálja a dolgozat, melynek az extrém túlsúllyal élő középkorú hölgyek egyes pszichológiai aspektusainak bemutatása a fókusza. A mintát 130 fő kórosan elhízott (BMI 40 ...
 • Gazdag, Edit
  A szakdolgozat zenei programtervet tartalmaz, amely a Botlik Erzsébet Református Idősek otthonában valósult meg.
 • Angyal, Donáta Anna
  Műhelymunkámban a készülődő felnőttkor állapotában lévő fiatalokat vizsgáltam. A koreai zene rajongóit hasonlítottam össze a más zenét hallgatókkal a boldogság, a szorongásszint és a Big Five személyiségfaktorok alapján. ...
 • Kanyó, Tamás
  Vizsgálódásom célja az volt, hogy összefüggéseket keressek a zenehallgatás módja, mikéntje, gyakorisága, zenei stílusok és a között, hogy az egyének milyen megküzdési potenciállal rendelkeznek, mennyire magas vagy éppen ...
 • Székely, Panna
  Műhelymunkám középpontjában a zenei élmények intenzitását meghatározó személyiségvonás, a zenei bevonódás áll. A kutatás során ennek kapcsolatát vizsgáltam a szenzoros ingerekbe való elmerüléssel, tehát az abszorpció ...
 • Geréné Kristóf, Katalin
  A dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy a XXI. század elején milyen kreatív zenei módszerek lehetnek hatással a hazai oktatási gyakorlatban jelen lévő metódusokra. Vizsgálódásom tárgyát öt különböző területről ...
 • Leveleki, Zsuzsanna
  Dolgozatomban a zenei nevelés hatását vizsgáltam általános iskolások között, a szorongás szint, megküzdési mód preferencia és flow-hoz kapcsolt élmények függvényében. A serdülőkor az egyik legviharosabb időszak az ember ...
 • Fodor, Erika (2013-05-03)
  A zenei tehetségek felismerése, fejlesztése, tehetségdiagnosztika című munkámban a zenei képességek életkori sajátosságairól, a zenei tehetség fogalmáról, a zenei tehetség fejlődését befolyásoló tényezők fontosságáról írok. ...
 • Gyarmati-Ruszka, Andrea (2014-04-03)
  Szakdolgozatomban az óvodai zenei tehetséggondozás dokumentációs rendszerét és gyakorlatát mutatom be, a Gingalló Zenekuckóban szerzett 5 éves tapasztalataim alapján. Az átlagon felüli zenei adottságokkal rendelkező óvodás ...
 • Dobos, Bianka (2014-05-03)
  Jelen műhelymunka célkitűzése a zenészek koncertek miatti szorongásának, valamint mentális és egészségi állapotának vizsgálata. Műhelymunkám kezdetén ismertetem a szorongásos reakciókat és a kísérő testi tüneteket. A ...
 • Radó, Zsanett
  Vizsgálatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok a tényezők amelyek befolyásoló erővel bírnak a zenei teljesítményszorongásra. Ennek mérésére egy demográfiai adatokból és öt kérdőívből (Zenei ...
 • Varga, Gerda
  Kutatásomban a középfokú zeneművészeti területen versenyző tanulók flow-élményének, önbecsülésének és perfekcionizmusának (adaptív, maladaptív) korrelációit vizsgáltam. Arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy a zenei ...
 • Horváth, Tamás (2014-05-03)
  A kutatás elsődleges célja volt megerősíteni a hangszereknek tulajdonítható személyiségkülönbségek létezését. A hangszerek szimbolikája alapján a zenészek ill. a húros és fúvós hangszeresek sajátos személyiségére lehetett ...
 • Kővári, Erzsébet (2014-05-22)
  A környezeti identitás és hiedelmek a környezettudatos viselkedésnek mélyen az egyénben rejlő belső mozgatórugói, melyek helyzettől függően többé vagy kevésbé nyilvánulnak meg. Három különböző viselkedési területen vizsgáltuk ...
 • Ocsenás, Dorottya
  Dolgozatomban a zsonglőrködés fókuszált figyelemre, megosztott figyelemre, egyensúlyra, szem-kéz koordinációra, gyorsasági koordinációra és énhatékonyságra gyakorolt hatását kívántam vizsgálni. Ezen témák szakirodalmát ...
 • Turi, Viktória Csilla
  A dolgozat a zumba hatását vizsgálja az önértékelésre és a testértékelésre. A vizsgálatban sportolók, nem sportolók, zumbások és olyan személyek kerültek összehasonlításra, akik a zumba mellett más sporttevékenységet is ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.