University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Kommunikáció- és Médiatudomány) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kovács, János
  A dolgozat, egy komplex kutatás tapasztalatait mutatja be. A kutatás tárgya három hajdú-bihari kis község közösségmegtartó erejének a vizsgálata. Ennek a dolgozatnak több gondolati tömbje, s ennek megfelelően több része ...
 • Takács, Nikolett
  Záródolgozatom azt a hipotézist vizsgálja Hajdúszoboszló példáján, hogy egy városról akkor kaphatunk hiteles képet, ha a városlakók azt tapasztalják, amit az adott hely kommunikál magáról. Ehhez elsősorban szükség van a ...
 • Magyar, Evelin (2014-03-31)
  The Artist - A némafilmes című 2011-es francia-amerikai némafilm elemzése. Szempontok: karakterek jellemfejlődése, címértelmezés, képiség, hang, zene, jelmezek.
 • Dancsi, Ágnes
  Záródolgozatomban a Hannibal című sorozattal foglalkozom, mely 2013 és 2015 között három évadot élt meg az amerikai NBC csatornán. Bemutatom azt a történelmi hátteret, melyben megszületett Thomas Harris regénye és Hannibal ...
 • Kádár, Emőke
  Az 1940-es évek divatjának kutatása nehéz feladat, hiszen az akkori nyersanyag hiány és az ebből adódó öltözködési korlátok miatt igen szegényes képet kaphatunk a kor viselettörténetéről. Összefüggést találni a hitleri ...
 • Feketéné Veszprémy, Anna (2013-04-04)
  A hatalom reprezentációja Dubai modern építészetében azt vizsgálom, hogy Dubai jelenkori óriási léptékű beruházásainak mi a mozgatórugója,miként vált Dubai a világ egyik legdinamikusabban fejlődő turista-látványosságává.
 • Docsa, Viktória Pálma (2013-04-12)
  Záródolgozatomban a kommunikáció egy speciális ágensének, a szervezeti kommunikációnak a működését és jellemzőit szeretném bemutatni. Célom a hatékony szervezeti kommunikációt nem csak kommunikációelméleti szempontból ...
 • Kéki, Lili Edit
  A borágazat óriási (és nem is egységes) területén a záródolgozatom feltérképező áttekintést ad a magyar borok aktuális marketing helyzetéről, valamint igyekszem megérteni a hazai adottságokból származó problémákat. Szokás ...
 • Czibere, Éva (2013-04-11)
  Dolgozatom témája a kereskedelmi televíziózás Magyarországon. Pontosabban a hazai földi sugárzású televíziókról írok. Megvizsgálom az RTL Klub és a Tv2 működését, szerkezetét, műsorpolitikáját. Igyekszem egy átfogó képet ...
 • Kiss, Anna Rita
  Záródolgozatom témája a jelenkori irodalomipar marketingje, vagyis, hogy a könyvágazat szereplői hogyan kapcsolják össze az áhított könyvvel az olvasót: a kiadó és a szerző hogyan pozícionálja önmagát. A dolgozatom apropója, ...
 • Zilahi, Alexandra
  Dolgozatomban a plasztikai sebészetet társadalmi, pszichológiai, és orvosi szemszögből is megközelítem, azonban a fő vonal a public relations. Kutatásom során több lépcsőben arra keresem a választ, hogy hogyan lehet ...
 • Bártfai, Míra Petra (2013-05-07)
  Záródolgozatom egy hazai piacvezető használt ruha kereskedelmi hálózat, a Háda Kft. bemutatására vállalkozik, elsősorban a cég kommunikációjára és brandépítésére fókuszálva. A dolgozat célja megvizsgálni, hogyan alakult ...
 • Nagy, Tamás Lajos
  Záródolgozatomban azt kívánom kifejteni, honnan is ered a többszintű értékesítési rendszer, és milyen fejlődési folyamatokon kellett keresztül mennie ahhoz, hogy ma ismert formáját elnyerje. Emellett vizsgálom majd azt is, ...
 • Nagy, Izabella Réka (2013-04-18)
  A záródolgozatom célja, hogy egy általam választott médiaszöveg-típust, egy folytatásos sorozatot vizsgálva választ kapjak arra a kérdésemre, hogyan lehet máig népszerű egy kilencvenes évekbeli hibrid sorozat. Az elemzésemet ...
 • Török, Dorina
  A Hell marketingpolitikáját vizsgáltam a dolgozatomban. Arra voltam kíváncsi, hogy egy teljesen magyar tulajdonú cég, hogy érhet el ekkora sikereket mind hazánkban, mind pedig a külföldi piacon. Kezdeti marketing stratégiáját ...
 • Tarcsi, László (2012-12-18)
  A dolgozat vizsgálja, hogy miként függ össze hely, identitás, és imázs, illetve a tudatos arculatépítés mai módszertanát vizsgálja.
 • Válint, Edvin (2014-04-25)
  Napjainkban a tömegmédiában megjelenő termékek nagy hatással vannak az emberi identitás kialakulására. A mai modern társadalomban akarva-akaratlanul hihetetlenül sok inger éri a média fogyasztóit. A gyors információ áramlás ...
 • Puskás, Fruzsina Anita (2013-05-16)
  A politikai kommunikáció az utóbbi évtizedekben jelentős változáson ment át, a politikusok a kommunikációjukat a modern tömegmédia sajátosságaihoz kezdték el igazítani. Céljuk az, hogy minél többször jelenjenek meg a ...
 • Dobos, Zita
  A dolgozatban egy közszereplő személyes márkáját építem fel. Az egyházi vezetői tisztsége a napokban érte el a legmagasabb fokozatot. Ebből adódik, hogy tudományos és közéleti szereplése az eddigiek során is kimagasló, de ...
 • Perczák, Zsolt
  Záródolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ a műfaj alapvető megkülönböztető jegyeinek vizsgálatával, hogyan is kezdődik egy film noir. Vizsgálom a filmek elején levő stáblista szerkezetét és struktúráját, a mögöttük ...
 
 

Search DEA


My Account