University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Kommunikáció- és Médiatudomány) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fekete, László (2013-03-28)
  Amikor a televízióban a 2012-es londoni olimpiának a megnyitóját néztem, akkor ötlött fel bennem először az a gondolat, hogy az olimpia és a média kapcsolatáról szeretném írni a szakdolgozatomat. Egyszerre kíváncsi lettem ...
 • Káposznyák, Viktória
  Az elmúlt években Magyarországon mérhetően kevesebben olvasnak, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek további romlása illetve a javítás érdekében különböző olvasásnépszerűsítő stratégiák indultak. Ezek a legkülönfélébb módon, ...
 • Szabó, Zsófia Anna (2013-04-15)
  vállalati kommunikáció, OTP Bank külső kommunikáció, Facebook és nagyvállalatok
 • Ádám, Adrienn
  A boldogság és siker titkának jelentősége ugrásszerűen nőtt az elmúlt években, ezzel a self-help irodalom kínálatának komoly üzleti bevételét hozva. Az a meghatározás, mely szerint az ember szívesen fordítja idejét önmaga ...
 • Piros, Péter (2013-05-31)
  Záródolgozatomban egy hungarikum terület, a pálinkatermelés egyik kiemelkedő brandjét teszem vizsgálat tárgyává. A vonatkozó szakirodalom és a Panyolai Elixír gyártójánál teljesített (gyakornoki és diák) munkám során ...
 • Lucski, Zsófia (2013-03-25)
  Záródolgozatomban a passió történetének filmes ábrázolásait vizsgáltam, mely kutatás módszere filmelemzés, majd összehasonlító elemzés. Dolgozatom elején a Jézus-filmek eredetéről olvasható egy rövid, kronologikus ...
 • Boczkó, Barbara (2014-04-14)
  Dolgozatom témája a pálinkakultúra, a pálinkafogyasztási szokások vizsgálata a 18-30 éves fiatalok körében. Célom, hogy megvizsgáljam ennek a korosztálynak a pálinkáról való megítélését, fogyasztói képét , mivel mára az ...
 • Biró, Vivien
  Dolgozatom szemléleti keretét az a tendencia jelöli ki, hogy akárcsak az anyagi javak, a művészet is vég nélkül újrahasznosul, hogy megfeleljen a piaci keresletnek. Jean Baudrillard írta le azt a tendenciát, hogy a művészetnek ...
 • Horváth, Zoltán (2014-03-28)
  Dolgozatom fő tárgya annak a bemutatása, ahogyan az Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga a 2000-es években elkezdte úgy újjáépíteni magát, hogy az minél jobban megfeleljen a 21. századi televíziózás követelményeinek. Dolgozatom ...
 • Illés, Cintia (2014-04-23)
  Szakdolgozatom témája a „pletyka”, egy olyan viselkedési mechanizmus, ami szerves része az életünknek. Ahogy Csányi Vilmos, a humánetológia legismertebb magyar szakembere a témával kapcsolatban ezt írta: „A humánetológia ...
 • Tóth, Laura (2013-04-15)
  Dolgozatomban politikai kommunikáció, internet és humor egy meglehetősen új formában realizálódó metszetét vizsgálom. Ez a "mémesedés" jelensége, amely hipotézisem szerint beilleszkedik a politikai karikatúrák hagyományába, ...
 • Kis, Árpád
  Záródolgozatomban a politikai korrektség eredettörténetét kutatva azt próbálom bebizonyítani, hogy a PC nyelvhasználati normái mögött jóval több rejtőzik, mint amit mutat magából. Hipotézisem szerint a politikai korrektség, ...
 • Iglár, Alexandra (2013-04-16)
  A dolgozatomban a politikai közszereplők jelenlétét vizsgálom az online sajtóban. Ennek bemutatásához népszerű internetes hírportálokat és blogokat veszek górcső alá egy bizonyos jelenség elemzésével.
 • Puskás, Nikolett (2013-04-12)
  Szakdolgozatomban Barack Obama 2008-as elnökválasztási kampányát a politikai marketing szemszögéből elemzem. Definiálom a lényeges fogalmakat, vizsgálat alá helyezem a kampány során felhasznált eszközöket. Kutatom a politikus ...
 • Zabán, Tamás (2014-04-14)
  A Populáris zenekarok és a filmművészet kapcsolódási pontjai című záródolgozat a Pink Floyd életművén keresztül mutatja be azokat a filmes műfajokat, melyek szoros kapcsolatban állnak a zenével (klip, koncertfilm, ...
 • Szabó, Vivien
  A szülés utáni depresszió körül ma is folynak viták. Van aki, elismeri mint létező betegséget, van aki “mamahiszti”-ként definiálja. Tény, hogy Magyarországon is egyre több kutatás zajlik a témában, valamint újabb módszerek ...
 • Csomós, Eszter
  Dolgozatom a Procter and Gamble olimpiai reklámkampányáról szól, mely a 2012-es Londoni Olimpia alatt kialakult social games harmadik helyezettje lett. Ezt a folyamatot vizsgáltam kutatásom során. Arra voltam kíváncsi, ...
 • Lovas, Noémi (2014-04-14)
  Záródolgozatom témájaként a product placement nevű marketing stratégia bemutatását, és elemzését választottam. Az elemzés során két fajta kutatási módszert alkalmaztam: az első a termékelhelyezés számszerű vizsgálata egy ...
 • Rák, Richárd
  Szakdolgozatom témája a második világháború alatt készült amerikai rajzfilmek propagandisztikussága. Azt szeretném bebizonyítani, hogy ezek az alkotások a náci Németország propagandájához nagyon hasonló eszközöket használnak. ...
 • Bihari, Anikó
  A szakdolgozatomban Rákosi Mátyás személyi kultuszának kiépítését vizsgálom. A propaganda mesterséges intézményrendszere célként tűzte ki ennek megvalósítását. Az imént említett propaganda, az agitáció, az irodalom, a ...
 
 

Search DEA


My Account