University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Kommunikáció- és Médiatudomány) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Galambos, Julianna (2014-05-16)
  A dolgozatomban igyekszem egyetemes történeti áttekintést nyújtani a sakk történetéről a kezdetektől napjainkig, arról, hogyan jutott el a sakk születési helyétől, Indiától a középkori Európába, és később szerte az egész ...
 • Szilágyi, Péter János
  Záródolgozatom témája a saját magam által alapított blog, a Salakpor – A salakmotoros hírblog megszületése valamint az oldal tevékenysége, működése és online kommunikációja. Röviden ismertetem a hazai salaksport jelenlegi ...
 • Ráb, Julieta
  Dolgozatom megírásával arra vállalkoztam, hogy bemutassam az emberek életében kialakuló boldogság keresésének lehetséges módozatait. A téma iránti érdeklődésemet azzal is kifejezésre kívánom juttatni, hogy önálló munkaként ...
 • Vári, Beáta (2013-04-16)
  A shounen manga vizuális jellemzőit vizsgálom egy adott kanadai képregényben, bemutatva a képregény két, kulturális változatának főbb irányvonalait.
 • Tóth, Orsolya (2014-04-18)
  Siket társadalom, ha a legtöbb ember, ha meghallja ezt a kifejezést, egyből olyan emberekre asszociál, akik valamitől meg vannak fosztva, valamiben hiányt szenvednek. Talán igazuk van, hiszen az ember gyarló, így sokszor ...
 • Gulyás, Martin Zsolt
  Arra vállalkozok, hogy bemutassam jelen dolgozatomban a mai modern technológiák és eszközök segítségével hogyan tudja a Slipknot zenekar megvalósítani vizuális kommunikációját. Ezt a témát a zenekari klipeken, albumborítókon, ...
 • Szűcs, Enikő
  Magyarországon a XXI. században, nagyon nehéz különbséget tenni sztár és celeb között. E- két fogalom határa, egészen élesen súrolja egymást. Olykor nagyon nehéz megítélni, hogy egy-egy médiaszereplő melyik kategóriába ...
 • Fekete, Ildikó (2013-11-27)
  Szakdolgozatom témája a televíziós sorozatoknak a megváltozott médiakörnyezetben bekövetkező alakulása és fejlődése (médiumbeli, narratívabeli, technikai, formanyelvi) által kialakult újfajta sorozatnézési mód. Ez a változás ...
 • Varga, Hajnalka
  Dolgozatomban azt írom le, hogy miképp vált a soványság a nők körében meghatározó jelenséggé. Megvizsgálom a különböző történelmi és művészeti korszakok ideáljait, társadalomtörténeti hátterét és a vizuális médiumok hatását. ...
 • Biró, Ádám
  Meglehetősen nagy népszerűségnek örvendenek hazánkban azok a sajtótermékek, vagy televíziós műsorok, amelyekben a sztárok, celebek életéről, esetleges botrányairól lehet információt szerezni. Szakdolgozatomban azt vizsgáltam ...
 • Ladányi, László (2013-05-07)
  Az Egervári Sándor által irányított labdarúgó válogatott megjelenése a hazai sportmédiában. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerepe a válogatott imázsmenedzsmentjében. Az MLSZ kríziskommunikációs stratégiái.
 • Kovács, Györgyi
  Záródolgozatom középpontjában a jelenleg legsikeresebb magyar úszónő, Hosszú Katinka áll. Az elemzésem során arra keresem a választ, hogy magyar női sportolóként mennyire lehet sikeres a személyi márka kiépítése és ...
 • Várhelyi, Viktória
  A vállalat marketing stratégiáját és arculatát vizsgálva a dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy egy multinacionális vállalat, mint a Starbucks, hogyan őrzi meg és közvetíti eredeti értékeit több évtizedes ...
 • Vályogos, Gréta (2013-04-12)
  A dolgozat a rendszerváltás utáni magyar plakátművészetet tárgyalja, kiemelt szerepet szánva a technikai megvalósítás lehetőségeinek, azok előnyeinek és hátrányainak, valamint a stílusbeli változások vizsgálatának, miközben ...
 • Szabó, Viktória (2013-04-15)
  Szakdolgozatom témájául egy számítógépes játéksorozat marketingtechnológiáját, közösségivé válását választottam. A témát egy elismert számítógépes játékfejlesztő cégen, a BioWare Corporation-ön keresztül szeretném ...
 • Cselényi, Boglárka (2014-04-10)
  A szándékosság és a szándéktulajdonítás kommunikatív nyelvhasználatbeli kutatásával érdemes az eddigieknél is intenzívebben és behatóbban foglalkozni, mert minden bizonnyal számos, eddig nem, vagy kevésbé ismert titok tárul ...
 • Hegedűs, Hanna
  Könnyű egy új Instagram oldalt elindítani, de jelentős számú követőre csak az tehet szert, aki erőteljes jelenlétet tud adni egyedi személyiségének, valamint mások számára is vonzó stílust alakít ki, amelyet szívesen ...
 • Kovács, Dorottya
  A dolgozat témája a self-help irodalom múltja és jelene, hazai jelenléte és lehetséges értelmezési stratégiái. Utóbbi leírásához egy empirikus kutatás, nevezetesen három fókuszcsoportos beszélgetés eredményei szolgáltattak ...
 • Szabó, Barbara Éva (2013-04-15)
  Szakdolgozatom témaválasztásánál elsődleges szempontom volt, hogy egy olyan témát kutassak, mely újszerűségével és feltáratlanságával sok kérdést vet fel, sőt olyan témákban is próbál elmélyülni, melyekre példa eddig nem ...
 • Kecskés, Judit (2013-04-12)
  A szervezeti kommunikáció legfőbb sajátosságának annak szabályozottsága tekinthető. Az, hogy a szervezet milyen kommunikációs csatornákat használ, nagyban függ a szervezeten belüli létszámtól, és a vállalat strukturáltságától. ...
 
 

Search DEA


My Account