University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Olasz Tanszék) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Simon, Boglárka
  Az 1900-as évek olasz divattörténetét mutatja be. Bevezetésként tudomást kapunk a divat fogalmáról majd jobban belelátunk a divat kialakulásába és fejlődésebe. Giorgio Armani, Gianni Versace és Gianfranco Ferré nagy szerepet ...
 • Gyurján, Fanni
  A dolgozatomban két neolatin nyelvet; az olasz és a spanyol nyelv elterjedését vizsgáltam.Illetve,kitértem az olasz és a spanyol nyelven megjelenő első írásokra, fontosabb személyekre, könyvekre és eseményekre is. Megvizsgáltam ...
 • Deák, Dániel
  A dolgozatom az Olasz kivándorlás nyelvészeti helyzetével foglalkozik. Általánosságban ismertetem a migrációs folyamatokat, majd specifikusabban az Egyesült Államokban és Németországban.
 • Molnár, Bettina
  A szakdolgozat Vittorio Alfieri tragédiaköltészetét vizsgálja. Emellett ismerteti a róla alkotott kritikákat a 18-19. században. Magyarországi jelenlétét 1836-tól 2019-ig vizsgálom.
 • Szabó, Dávid Róbert
  A dolgozatban Olaszország politikai helyzetét elemezzük a második világháború utáni években. Időrendi sorrendben haladunk megnézve a különböző kormányokat. Megnézzük hogy a hidegháborús időkben miként változott a helyzet ...
 • Taliga, Nóra (2013-05-13)
  A dokumentum Olaszország színes kultúrájának protokollját, protokolljait hivatott bemutatni.
 • Biró, Anita
  Dolgozatomban Oriana Fallaci, olasz írőnő, újságírőnő művein keresztül mutatom be a keleti és a nyugati kultúra kapcsoltait, a keresztény és az iszlám világ viszonyát. Tárgyalom az orientalizmus fogalmát, majd a két fél ...
 • Kosina, Zsolt
  Róma Trullo negyedében található street art csoport verseinek a pszichoanalitikus vonatkozásait keresem. Emiatt történelmi kitekintést vetünk a múltra és a jelenbe az identitás kérdésével kell foglalkozunk, hogy a ...
 • Csóka, Sándor
  La presente tesi ha come oggetto lo sviluppo dei rapporti dinastici tra l’Ungheria e Napoli a partire dal secolo XIII fino alla seconda parte del secolo XIV. Presenta degli avvenimenti, degli interessi e delle ambizioni ...
 • Pap-Kiss, Borbála Mónika
  La mia tesi de laurea presenta e analizza lo sviluppo politico, e la storia in Italia. Mostra un nuovo partito a base regionale. Questo partito è la Lega Nord. Il sistema partitico prova rinnovare. Presenta il primo governo ...
 • Sepsi, Timea Dorina
  Un saggio comparatistico basato sul romanzo epistolare di Goethe e di Foscolo.
 • Czifra, Anna (2013-05-13)
  A szakdolgozat női sorsokat és szerepeket mutat be, Giovanni Verga néhány novelláján keresztül.
 • Máté, Ágnes
  Szent Benedek élete és munkássága, a Regula Benedicti elemzése.
 • Jeremiás, Fruzsina
  Dolgozatomban a sportnyelvet, leginkább a labdarúgás nyelvét vizsgálom, mint szaknyelv. Mennyire elterjedt? Mennyire jellemzőek a kölcsönszavak?
 • Pamuk, Júlia Dóra
  A dolgozat első része Szardínia történelmével, a második része a szárd függetlenségi törekvésekkel foglalkozik. Szardínia szigete többször tartozott idegen fennhatóság alá, mindez hozzájárult a napjainkig is létezeő szárd ...
 • Fésűs-Farkas, Lilla
  A szakdolgozat a firenzei reneszánsz szépségesről alkotott elképzelését mutatja be. A rövid történeti áttekintést követi a Medici család szerepének bemutatása a reneszánsz művészet felvirágzásában. A további fejezetekben ...
 • Toumi, Nedjet
  Questa tesi esamina la diversità del dialetto siciliano al punto di vista storico, linguistico e sociolinguistico. Dimostra la sua forte espressività e le caratteristiche linguistiche attraverso l'analisi dei testi delle canzioni.
 • Szőnyi, Júlia
  Dolgozatomban bemutatom Szőnyi Zsuzsa családját. Foglalkozom emigrációjának okával és az Olaszországban töltött éveinek történetével. Kitérek a magyarországi politikai helyzetre, fókuszálva a politikai rendvédelmi szervek ...
 • Gyulai, Anna
  A dolgozatom célja elsősorban felhívni a figyelmet egyfajta kulturális unió szükségességére, egy, a tanulmányaimhoz szorosan kapcsoló példa ismertetésén keresztül, mely Olaszország és Magyarország egymásról alkotott ...
 • Taormina 
  Majoros, Fanni
  Dolgozatomban Taormina történelmét ismertetem a kezdetektől napjainkig, részletesebben kitérve a görög, római, arab, normann, spanyol megszállásra.
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.