Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok) - Böngészés - megjelenés dátuma:

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Oláh, Sándor
  Jóllehet az Európai Unió több évtizedes története a bővítések jegyében telt el; az egyes országokkal folytatott csatlakozási tárgyalások során mindig egyre élesebben merült fel a kérdés, hogy vajon meddig tatható fenn ez ...
 • Papp, Alexandra Mária
  Dolgozatom első részében röviden szólok magáról az Európai Unióról, arról, hogy milyen történelmi körülmények hatására jött létre, továbbá, hogy milyen fontosabb események történtek azóta (pl. újabb országok csatlakozása, ...
 • Sipos, Attila
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy miként tud a SMART EUROPE Projekt az innováción alapuló munkahelyteremtésben és munkahelyek megőrzésében segíteni, illetve milyen "új" módszertant alkalmazva próbálja meg a ...
 • Juhász, István
  Diplomadolgoztatom első részében a külföldi működőtőke-befektetések elméleti hátterét vizsgáltam meg. Tisztáztam a fogalmi keretét, típusait, a beáramlás ösztönzésére vonatkozó eszközeit, gazdaságra gyakorolt hatását. A ...
 • Antal, Norbert
  Az Európai Unió történetében a kohéziós politika egyre fontosabbá vált és önálló szakpolitikává nőtte ki magát. A munkám fő célja, hogy bemutassa a kohéziós politika hátterét és eredményeit, valamint rámutasson a kohéziós ...
 • Thiele, Balázs
  A dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon egy nemzeti kulturális örökségi elemnek, mint amilyen a középkori magyar vaskultúra van-e valamilyen pozitív gazdasági hatása a nemzetgazdaság egészére nézve, ...
 • Ajayi, Maria
  Privatization albeit a budding economic idea has been shown to work in different parts of the world allowing governments to spread their on the various sectors of economy, creating an enabling environment through proper ...
 • Lajtos, Tamás
  A dolgozatom egyes fejezeteiben az Európai Unió regionális politikájának fejlődését próbáltam több nézőpontból is megközelíteni. Mindezek során igyekeztem rávilágítani arra, hogy az elmúlt több mint 50 évben, hogyan és ...
 • Hajzer, Andrea
  Dolgozatomban Spanyolország gazdasági fejlődését vizsgáltam. A kutatást Francisco Franco hatalomra kerülésétől kezdtem el és a négy főbb időszakát mutattam be. A második fejezetben azt elemeztem, hogyan transzformálódott ...
 • Varga, Dorottya
  Egy nemzetgazdaság versenyképességének alakításában kiemelkedően fontos szerepe van napjainkban az információs-kommunikációs eszközöknek. Befolyásolja a termelékenységet, a gazdasági növekedés ütemét, emellett hozzájárul ...
 • Hajzer, Andrea
  Dolgozatomban Spanyolország gazdasági fejlődését vizsgáltam. A kutatást Francisco Franco hatalomra kerülésétől kezdtem el és a négy főbb időszakát mutattam be. A második fejezetben azt elemeztem, hogyan transzformálódott ...
 • Bráder, Bettina
  Dolgozatomban a fejlődést azon definíciója szerint használom, mely a gazdasági mutatókban való mérés mellett a társadalmi lehetőségekben megmutatkozó szintekkel is számol, s a fenntartható fejlődés tényezőt kutatom. Az ...
 • Drevenyák, Eszter
  Dolgozatom célja az európai együttműködés során létrejövő közös európai felsőoktatási folyamat bemutatása, a kialakult rendszer szerkezetének ismertetése, mindemellett a magyar folyamatok bemutatása is. Szakdolgozatban ...
 • Kapás, Máté Bence
  Oroszországra gyakran úgy hivatkoznak mint egy energetikai szuperhatalomra. Ez részben arra vonatkozik, hogy Oroszország a kőolaj és a földgáz első – második legnagyobb kitermelője és exportőre a világon. Másrészt, e ...
 • Antal, Enikő
  A fizetésképtelenségi eljárások ismertetése, különös tekintettel a vezető tisztségviselő felelősségére. A csődeljárás története, bemutatása, az eljárás megindítása és annak feltételei. A csődeljárások számának alakulása, ...
 • Szabó, Fruzsina
  Dolgozatomban Biharkeresztes településfejlesztési tevékenységeit mutatom be 2010 és 2016 között. Témaválasztásomra hatással volt, hogy szoros érzelmi kötődésem van a város iránt, hiszen itt nőttem fel, továbbá nagyban ...
 • Németh, Ketrin
  Szakdolgozatomban Kanada és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági kapcsolatát, összefonódását kutattam, különös hangsúlyt fektetve a két ország között létrejött egyezményekre, szabadkereskedelmi megállapodásokra. Választásom ...
 • Kiss, Petra
  Szakdolgozatomban a brit gazdaság és munkaerőpiac alakulását vizsgáltam 1945-től napjainkig. Bemutattam, hogy hogyan hatott a történelem, az Európai Unió és a különböző népcsoportok bevándorlása, letelepedése az Egyesült ...
 • Szász, Aliz
  A szakdolgozat a XXI. század gazdasági hatásait mutatja be a magyar vállalatokra. Specifikusan a globalizáció hatásait, az Európai Uniós csatlakozás hatásait és a 2008-as válság hatásait mutatja be. A magyar üzleti szférára ...
 • Oláh, Gréta
  Dolgozatom az olasz működőtőke-befektetések alakulását vizsgálja a rendszerváltástól napjainkig. Az elméleti alapok lefektetése után a történelmi hátteret, a két ország viszonyát mutatja be gazdasági szempontból, majd az ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.