University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Rajz, Gabriella
  A turizmus rendkívül összetett, sokszínű, szerteágazó kapcsolatrendszer, amelynek jelentősége a 20. században megsokszorozódott. Ezen belül egyre inkább növekszik a szabadidő-turizmus, ezen belül az egészségturizmus szerepe. ...
 • Szalma, Elek
  Diplomadolgozatom témájául a Millenniumi Fejlesztési Célokat választottam, azok megszületését, jellemzőit, és eredményeit mutattam be. A Millenniumi Fejlesztési Célok gyökerei a 90-es évek konferenciájában húzódnak meg, ...
 • Oláh, Sándor
  Jóllehet az Európai Unió több évtizedes története a bővítések jegyében telt el; az egyes országokkal folytatott csatlakozási tárgyalások során mindig egyre élesebben merült fel a kérdés, hogy vajon meddig tatható fenn ez ...
 • Balogh, Renáta
  Szakdolgozat témaválasztásnál fontos szerepet játszott az egyetemi évek alatt gazdaságról szerzett tapasztalataim. Olyan témát választottam, ami aktuális kérdéskört dolgoz fel, és a XXI. század gazdaságával szoros ...
 • Kormos, Dóra
  Szakdolgozatomban a banki különadók bevezetésének hatásait vizsgáltam a magyar gazdaság vonatkozásában. A banki különadók nemzetközi történetének ismertetése után jellemzem a hazánkban bevezetett típusokat és a kivetés ...
 • Zsurka, Géza
  Azok a kezdeti feltételezések, amelyek szerint a 2008-as válság kizárólag az ingatlanpiacokra fog korlátozózni hamar megdőlni látszottak. A válság kíméletlenül felütötte fejét a reálgazdaság szektoraiban is, amit térbeli ...
 • Onwe, Ugochukwu Bishop
  Free movement of people in European Union is a legal bases of the right of free movement that in the European Union treaty providing an internal market with no restriction. The right of EuropeanUnion citizen to move and ...
 • Kiss, Melinda
  A dolgozat az Európai Unió 2007-2013-as és 2014-2020-as költségvetését mutatja be. Szó esik magáról az uniós közös költségvetésről általánosan, majd a két költségvetési periódus előzményeiről, vitáiról és keretösszegeiről. ...
 • Csire, Sándor
  Magyarországi piacelemzés, valamint vonatkozó jogi szabályozások elemzése romániai webshop példáján keresztül. Modellek segítségével elemeztem a magyar piacot, illetve a makrokörnyezetet. Ezt követően kiemeltem a jogszabályok ...
 • Bak, Adrián
  Szakdolgozatomban a fair trade, avagy anyanyelvünkre fordítva méltányos kereskedelem mozgalmáról írok. Csupán két szó, amely egyesek számára egyelőre még ismeretlen kifejezés, déli féltekén élő embertársunk százezreinek ...
 • Német, Zsanett
  A vállalkozás egy adott társadalmi, gazdasági közegben működik. Része egy gazdasági rendszernek. Az állam törvényekkel, jogszabályokkal határozza meg a vállalakozások működési feltételeit. Ezek érvényre juttatását szakképzett ...
 • Papp, Alexandra Mária
  Dolgozatom első részében röviden szólok magáról az Európai Unióról, arról, hogy milyen történelmi körülmények hatására jött létre, továbbá, hogy milyen fontosabb események történtek azóta (pl. újabb országok csatlakozása, ...
 • Sipos, Attila
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy miként tud a SMART EUROPE Projekt az innováción alapuló munkahelyteremtésben és munkahelyek megőrzésében segíteni, illetve milyen "új" módszertant alkalmazva próbálja meg a ...
 • Juhász, István
  Diplomadolgoztatom első részében a külföldi működőtőke-befektetések elméleti hátterét vizsgáltam meg. Tisztáztam a fogalmi keretét, típusait, a beáramlás ösztönzésére vonatkozó eszközeit, gazdaságra gyakorolt hatását. A ...
 • Csoma, Szabina Kitti
  Magyarország 2004. május 1-én csatlakozott napjaink egyik legmeghatározóbb regionális integrációjához, a jelenleg 28 tagállammal rendelkező Európai Unióhoz. Mára az Unió egyik alapcélkitűzése a gazdasági, társadalmi és ...
 • Hegedűs, Márk
  Dolgozatomban az Európai Unió történetének, integrációjának bemutatásán után a korábbi európai gazdasági integrációk eredményességét tekintve próbálok következtetéseket levonni a létesítendő Transzatlanti Kereskedelmi és ...
 • Jávor, Márk
  Dolgozatom elkészítése során megállapítottam, hogy az adózás, korrupció és a feketegazdaság gyakorlatilag végigkísérte történelmünket. Megfigyelhető, hogy ez a jelenség különböző országokban, különböző mértékben jóformán ...
 • Antal, Norbert
  Az Európai Unió történetében a kohéziós politika egyre fontosabbá vált és önálló szakpolitikává nőtte ki magát. A munkám fő célja, hogy bemutassa a kohéziós politika hátterét és eredményeit, valamint rámutasson a kohéziós ...
 • Fehér, Andrea
  Az adóhatóság a végrehajtható okirat által köteles végrehajtási eljárást megindítani. A dolgozatban bemutatásra kerül az adó, és adókötelezettség, mint gyűjtőfogalom. Az adótartozás, mint a végrehajtási eljárás alappillére. ...
 • Huri, Sarolta
  Dolgozatom témája a regionális fejlesztés Németországban, ezen belül is nagy figyelmet fordítok a kutatás-fejlesztési, illetve az innovációs támogatásokra, melyeket kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek és vállalkozások ...
 
 

Search DEA


My Account