University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Marketing és Kereskedelem) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tóth, Szilvia
  Dolgozatomban az Y és Z generáció főbb jellemvonásait, általános pénzügyeit és banki szokásait taglalom. Továbbá ismertetem az elektronikus banki szolgáltatások kialakulását, előnyeit és fajtáit, valamint kitérek arra is, ...
 • Tökölyi, Gabriella
  Egyre szélesebb körökben elterjedő trendek közé tartozik a digitalizáció, fénykorukat élik a közösségi média felületek és az élet számos területe kerül át virtuális térbe. Ilyen környezetben a vállalatoknak kiemelt szerepet ...
 • Éles, Boglárka Stella
  Az Y generáció (1980-1995 között szülöttek) milyen gyakran vásárolnak online keresztül és hogyan befolyásolják őket az internetes reklámok az online vásárlásban. Milyen gyakran, milyen módon és hogyan bonyolítják le ezeket ...
 • Éles, Boglárka Stella
  Szakdolgozatomba,Y generációról szól, mai 20-35 év közötti középkorosztályt kutattam fel, vizsgáltam meg. Ezen belül is hogy mennyire befolyásolják az internetes reklámok, hirdetések és mik azok a termékek/szolgáltatások, ...
 • Nagy-Buza, Réka
  Dolgozatomban az Y generáció biztosításokkal kapcsolatos tudását és attitűdjét vizsgálom. Ez a generáció, melynek tagjai egyetemen tanulnak illetve nemrég léptek a munkapiacra, egy új korszakot hoz magával. Szemléletük ...
 • Kovács, Ágnes
  Diplomadolgozatomban az Y generációs munkavállalók és az Employer Branding kapcsolatát vizsgálom. A címben megjelölt témaköröket egy kvantitatív kutatás segítségével igyekeztem körbejárni, mely kvantitatív kérdőívhez ...
 • Szőllősi, Gergő
  A gyorsuló technológiai fejlődésnek köszönhetően az elmúlt évtizedekben új média eszközök és média felületek jelentek meg, mint az okostelefon, az azon keresztül elérhető közösségi média portálok, videó- és fotómegosztó ...
 • Torzsa, Petra Rebeka
  Szakdolgozati kutatómunkám célja az elektronikus kereskedelem kialakulásának és fejlődésének vizsgálata, az ahhoz kapcsolódó fizetési módok rövid ismertetése, az e-kereskedelem fajtáinak tanulmányozása, valamint a generációk ...
 • Rózsa, Gábor
  Jelen dolgozat témája a videoklip készítés divattá vált jelenségével fog foglalkozni. A videoklipek köré épült kultusz és annak, formáiról, alkalmazás módjairól és tényleges hatásairól értekezünk. Megvizsgáljuk, hogy ...
 • Simon, Ádám Tamás
  A zeneipar mai helyzetének bemutatása, nemzetközi és hazai szinten. A zenét, mint kereskedelmi terméket vizsgálva, fogyasztói szokásokat elemez, amelyek kihatással van a zeneiparra és így a gazdaságra is. Az elmúlt évek ...
 • Mezei, Eliza
  A szakdolgozatom a zenehallgatási szokásokkal foglalkozik. Részletesen vizsgáltam a zenehallgatók és a zenészeket, zenével foglalkozó személyeket. A zeneipar és a zenehallgatók kölcsönösen függnek egymástól. A kérdőíves ...
 • Zombori, Virág
  A dolgozatom egy kis vállalkozásról szól, amely a ZHomeBurger Nagykőrös. Ezen vállalkozás marketing tevékenységeit mutatom be a dolgozatban. Választékkialkítástól, árképzésen át, marketingkommunikáción keresztül a vállalkozás ...
 • Cseh, Mónika
  Dolgozatom annak próbál utána járni, hogy a cégeknek egy minősítés elvégzésekkor mi a fő motiváció. Mindezek elvégzésére mélyinterjúkat készítettem. Szegmenseket határoztam meg a riportokhoz. Hipotézisemet kutatásommal ...
 • Vakarcs, Máté
  Dolgozatomban a zöldenergiával, valamint annak ismeretével foglalkozom. Szakirodalmi részben a megújuló energiaforrásokat mutatom be, valamint az enerigapolitikára. Szakirodalom utolsó részében pedig a szociális marketingről ...
 • Pápai, Ákos
  A dolgozatomban bemutatom a Coop rendszerét és szervezeti felépítését, ezen kívül a logisztikát és beszerzést. Szemléltetem a logisztikai alapfogalmakat, mint a beszerzést, értékesítést, készletezést és egyéb kereskedelmi ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.